ENDERUPLNL

Naučná stezka údolím Vošmendy

Český ráj

Naučná stezka vychází z parkoviště v Bozkově a nabízí příjemnou procházku v okolí obce. Seznamuje s krasovým územím, chráněnou flórou a faunou, vápenickými pecemi a železářskou historií.
 
 

Přírodní rezervace údolí Vošmendy se rozkládá na 13 ha a byla zřízena v roce 1997. Nachází se v krasovém území s jeskyněmi, ponory, vývěry podzemních vod a krasovými propady, částečně podél toku říčky Vošmendy. Od června 2015 je v této lokalitě otevřena nová turistická naučná stezka v délce cca 6 km, přičemž 600 m stezky prochází právě zmiňovanou přírodní rezervací. Vede po stávajících komunikacích, stezkách a pěšinách v lesní a zemědělské krajině mimo obec, není však úplně bezbariérová. Dva zamokřené úseky v délce 15 m a 40 m jsou zprůchodněny povalovým chodníkem. Na jaře právě v tomto místě pokrývá zem doslova koberec bledulí.

Na trase je instalováno 11 informačních tabulí věnující se krajině Podkrkonoší, přírodní rezervace, těžbě železných rud a vápenictví, krasovým jevům v údolí Vošmendy, rostlinám a živočichům vyskytujícím se v drobném vodním toku, v lese apod. Na základě provedeného průzkumu archeology z Muzea Českého ráje v Turnově bylo zjištěno, že nalezené kruhové pece i pece tvaru žárovky jsou staré vápenice z 16. a 18. století. Byly zde nalezeny zlomky keramiky i ze 14. století. Dle záznamů ze Státního okresního archivu v Semilech vyplývá, že dolování železa na Vošmendě probíhalo v letech 1857-1858.

Na trase nechybí vyhlídky a tři odpočinková místa s herními a interaktivními prvky včetně prolézaček pro děti.

Realizace dlouho očekávané stezky byla finančně podpořena v rámci prioritní osy 6 – Operačního programu Životní prostředí.

Výchozí bod stezky: Parkoviště v Bozkově

 

Navigace

 
Sdružení Český ráj © 1992-2017  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2017
load