ENDERUPLNL

Naučná stezka Kozákov

Český ráj

Naučná stezka Kozákov vede národní přírodní památkou Kozákov po stávajících turistických a lesních cestách v délce 3 km, začíná a končí u Riegrovy turistické chaty na Kozákově. Seznamuje se sopečnou činností Kozákova, nalezištěm polodrahokamů, Drábovnou, jeskyněmi - úkryty během válek. Nabízí výhledy na Český ráj.
 
 
Národní přírodní památka Kozákov, vyhlášená v roce 1985 na ploše 162,83 ha, je významnou lokalitou se zbytky přirozených lesních porostů a květnatých pastvin s roztroušenými stromy a keři. Poskytuje panoramatický rozhled do krajiny. Vrch Kozákov (744 m n. m.) tvoří permská vyvřelina melafyr obsahující drahokamy. Na západním okraji se vyskytují cenomanské pískovce s pseudokrasovými jeskyněmi. Vrcholovou část pokrývá sopečná vyvřelina čedič s olivíny. Na území se vyskytují cenomanské pískovce s pseudokrasovými jeskyněmi.

Z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR v rámci projektu "Posílení návštěvnické infrastruktury v chráněných územích ve Správě AOPK ČR" byla na území NPP Kozákov zřízena naučná stezka o 9 zastávkách finančním nákladem 245.200 Kč. Jednotlivé panely zhotovilo Sdružení Český ráj. Slavnostní otevření NS proběhlo dne 21. května 2015.

Trasa naučné stezky je dlouhá 3 km a vede od Riegrovy chaty na Kozákově po červené turistické značce západním směrem na Drábovnu. Protíná svážnou lesní cestu po vrstevnici a obrací se východním směrem pod Radostnou studánku. Odtud směřuje po modré turistické značce severním směrem k vrcholu Kozákova. Zastávky NS nejsou očíslovány.

Témata jednotlivých zastavení naučné stezky:

Geologická mapa - mapa geologické oblasti české křídové pánve, železnobrodského krystalinika a podkrkonošské pánve

Archeologie - Drábovna, Babí pec, archeologické nálezy kamenných úštěpků a mincí

Reliktní bor - lesní hospodaření na chudých půdách s pískovcovým podkladem

Vyhlídka - pohled na Českou křídovou pánev s ohraničením Ještědsko-kozákovského hřbetu

Zlom - horotvorná činnost na přechodu pískovcového a čedičového podkladu

Suťový les - listnaté porosty na čedičových sutích s bylinným patrem

Prvohorní vyvřelina - vulkanická činnost prvohor a vznik drahokamů

Radostná studánka - zdroj vody z čedičových sutí s drobnou sakrální stavbou

Okraj kráteru - sopečná činnost Kozákova


Výchozí bod: Riegrova turistická chata


Údržbu naučné stezky Kozákov zajišťuje AOPK  ČR, Regionální pracoviště Liberecko, Správa CHKO Český ráj.

Příloha

 

Navigace

 
Sdružení Český ráj © 1992-2017  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2017
load