ENDERUPLNL

Turnov vyhlašuje zimní fotografickou soutěž

Český ráj

Web:www.turnov.cz
QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon

Turnov se v letošním roce ocitl pod bílou sněhovou pokrývkou. Zasněžené město tak vybízí k vytvoření zajímavé fotografie. A proto město Turnov vyhlašuje veřejnou fotografickou soutěž k zachycení zimní atmosféry města. Soutěž je otevřená pro každého příležitostného fotografa, fotoamatéra i profesionála, a to ve dvou kategoriích. Fotografovat můžete krajinu, osoby či zvířata při zimních radovánkách, zkrátka vše co souvisí se zimním Turnovem. Kreativitě se meze nekladou.
 
 

Kategorie:

 • Děti a mládež do 18 let
 • Dospělí

Pravidla soutěže:

 • Každý fotograf může zaslat jeden snímek do soutěže.
 • Fotografie je možné přihlásit do soutěže pouze v elektronické formě ve formátu jpg.
 • Přihlášený soutěžní snímek musí být výhradně autorský a bude označen názvem.
 • Snímek musí být pořízen na území města Turnova.
 • Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které nesouvisí s tématem „Zimní Turnov“, nebudou u nich uvedeny požadované údaje nebo fotografie s neetickým obsahem a opatřené vulgárním nebo jinak pohoršujícím popiskem.
 • Každý soutěžící musí uvést své jméno, příjmení, věk (rok narození) a adresu.
 • Termín uzavření soutěže je 10. února 2017.
 • Zasláním fotografií do soutěže poskytuje soutěžící organizátorovi výhradní licenci k užití fotografií za účelem propagace města Turnova, a to ke všem známý způsobům užití. Licence k užití fotografie je poskytnuta bez časového, množstevního a teritoriálního omezení. Licence se poskytuje bezúplatně. Organizátor není povinen licenci využít.
 • Snímky budou zaslány elektronickou poštou s uvedením v předmětu zprávy FOTOSOUTĚŽ – ZIMA.
 • Odesláním soutěžní fotografie vyjadřuje účastník svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedeným v e-mailu za účelem zveřejnění jeho jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách.

Své snímky se zimní tematikou zasílejte nejpozději do 10. února 2017 na e-mailovou adresu a.supikova@mu.turnov.cz.

Po ukončení soutěže vybere porota složená ze zástupců Města Turnova a pozvaných odborníků vítězné snímky, které budou odměněny věcnými dary. Fotografie budou také zveřejněny na webových a Facebookových stránkách města a dalších médiích. 

 

Navigace

 
Sdružení Český ráj © 1992-2017  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2017
load