Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Naučná stezka Kozákov

Další ze zajímavých stezek v Českém ráji je Naučná stezka Kozákov. Vede národní přírodní památkou Kozákov po stávajících turistických a lesních cestách, začíná a končí u Riegrovy turistické chaty na Kozákově. Seznámí vás se sopečnou činností Kozákova, nalezištěm polodrahokamů, Drábovnou, jeskyněmi, provede suťovým lesem a dalšími geologickými zajímavostmi. Nabízí výhledy na Český ráj, Černou Studnici a Ralsko.
Národní přírodní památka Kozákov, vyhlášená v roce 1985 na ploše 162,83 ha, je významnou lokalitou se zbytky přirozených lesních porostů a květnatých pastvin s roztroušenými stromy a keři. Poskytuje panoramatický rozhled do krajiny. Vrch Kozákov (744 m n. m.) tvoří permská vyvřelina melafyr obsahující drahokamy. Na západním okraji se vyskytují cenomanské pískovce s pseudokrasovými jeskyněmi. Vrcholovou část pokrývá sopečná vyvřelina čedič s olivíny.

Trasa naučné stezky je dlouhá 3 km a vede od Riegrovy chaty na Kozákově po červené turistické značce západním směrem na Drábovnu. Protíná svážnou lesní cestu po vrstevnici a obrací se východním směrem pod Radostnou studánku. Odtud směřuje po modré turistické značce severním směrem k vrcholu Kozákova. Naučná stezka má 9 zastávek, které nejsou očíslovány.

Témata jednotlivých zastavení naučné stezky:

  • Geologická mapa - mapa geologické oblasti české křídové pánve, železnobrodského krystalinika a podkrkonošské pánve.
  • Archeologie - Drábovna, Babí pec, archeologické nálezy kamenných úštěpků a mincí.
  • Reliktní bor - lesní hospodaření na chudých půdách s pískovcovým podkladem.
  • Vyhlídka - pohled na Českou křídovou pánev s ohraničením Ještědsko-kozákovského hřbetu.
  • Zlom - horotvorná činnost na přechodu pískovcového a čedičového podkladu.
  • Suťový les - listnaté porosty na čedičových sutích s bylinným patrem.
  • Prvohorní vyvřelina - vulkanická činnost prvohor a vznik drahokamů.
  • Radostná studánka - zdroj vody z čedičových sutí s drobnou sakrální stavbou.
  • Okraj kráteru - sopečná činnost Kozákova.


NS Kozákov byla zřízena z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR v rámci projektu "Posílení návštěvnické infrastruktury v chráněných územích ve Správě AOPK ČR". Údržbu NS Kozákov zajišťuje AOPK  ČR, Regionální pracoviště Liberecko, Správa CHKO Český ráj.
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen wayCzechRepubliclogo
 
load