Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Kodex cyklisty

V přírodě nejsme sami. Abychom nekazili pěkné zážitky ostatním a ostatní je nekazili nám, ČeMBA a NORBA propagují dodržování určitých pravidel cyklisty. Podstatou je zodpovědnost a ohleduplnost k přírodě, lidem i majetku.

DESATERO CYKLOTURISTY

1. Budu se řídit pravidlem pravé ruky vzhledem ke všem ostatním nemotorizovaným turistům a cyklistům. Jsem si vědom toho, že lidé soudí cyklisty podle mého chování.

2. Zpomalím, pokud se blížím k jiným cyklistům, a budu předjíždět velmi opatrně.

3. Rychlost budu mít neustále pod kontrolou. Do zatáček budu vjíždět s vědomím, že by tam mohl někdo být.

4. Zůstanu na určených stezkách a nebudu vjíždět mimo vymezenou trasu, a ničit tak vegetaci nebo zvyšovat potenciál eroze.

5. Nebudu rušit zvěř nebo dobytek.

6. Nebudu vyhazovat odpadky.

7. Budu respektovat značení stezek a dále budu respektovat veřejná a soukromá prostranství.

8. Přizpůsobím cíl vyjížďky svým schopnostem, vybavení, terénu a počasí včetně předpovědi.

9. Nebudu jezdit sám do odlehlých oblastí. Vždy někomu zanechám zprávu o cíli mé cesty a o předpokládaném času návratu.

10.Vždy budu nosit cyklistickou přilbu.

(Zpracováno podle NORBA – National Off-road Bicykling Assotiation).

KODEX TERÉNNÍHO CYKLISTY

1. Jezdi pouze po povolených cestách
Jestliže je cesta legálně označena jako zakázaná, nepoužívej ji.

2. Nezanechávej stopy
Přizpůsob styl jízdy povrchu cesty tak, abys jej nepoškozoval. Jezdi jen po existujících cestách, nevytvářej nové. Nejezdi smykem. Nezanechávej po sobě odpadky - co si si do lesa přivezl, také odvez.

3. Ovládej své kolo
Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeš někoho nebo něco potkat. Nepřeceňuj svou technickou a fyzickou zdatnost.

4. Dávej přednost ostatním
Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení dostatečně zpomal a je-li to z hlediska bezpečnosti nezbytné, zastav. Buď vstřícný a přátelský. Při míjení koní respektuj pokyny jezdce.

5. Buď ohleduplný ke zvířatům, rostlinám a majetku
Neplaš zvířata a dávej jim dostatek prostoru k úniku. Nenič rostliny. Nepoškozuj přírodní útvary a soukromý majetek. Zavírej brány ohrad. Nepoškozuj zemědělské kultury, zvláště před sklizní.

6. Jednej s rozmyslem
Jezdi s takovým vybavením, abys byl soběstačný. Předvídej nebezpečné situace a změny počasí. Používej přilbu.

7. Poslední, ale zlaté a nejdůležitější pravidlo:
Zpomal, usměj se, pozdrav, jsi vyslancem našeho sportu!

(Zpracováno podle www.cemba.eu)

RESPEKTUJME SE NAVZÁJEM

Společný projekt České Mountainbikové Asociace (ČEMBA), Amulet Bicycles a Pivovaru Malý RohozecRESPEKTUJME SE NAVZÁJEM“ si klade za cíl informovat dvě skupiny (pěší a cyklisté) hojně se pohybující na stejných trasách v Českém ráji o vhodném chování a vzájemném respektu tak, aby si obě skupiny užily pohyb v přírodě v klidu a bezpečí. Základem jsou pravidla pro pohyb cyklistů na trasách (tzv. kodex terénního cyklisty).

Vytvořeno 11.5.2018 10:26:18 | přečteno 3567x | ernest
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen waylogotyp-pruhled-web_square.pngCzechRepublic
 
load