Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Členství ve Sdružení Český ráj

logo SČR

Členství ve sdružení je otevřené všem právnickým osobám i fyzickým osobám na území turistického regionu Český ráj.Členství vzniká podáním přihlášky a následným schválením členství žadatele správní radou sdružení. Členy sdružení se mohou stát obce se souhlasem svých zastupitelstev a ostatní právní subjekty samostatným závazným úkonem. Obec zastupuje ve sdružení zastupitelstvem pověřený zástupce.

Povinnosti člena sdružení:

 • přispívat na činnost sdružení formou příspěvku dle Příspěvkového řádu schváleného valnou hromadou sdružení
 • přispívat svou činností ke splnění cílů sdružení
 • spolupracovat na uskutečňování dohodnutých postupů a opatření, podílet se na realizaci aktivit sdružení

Práva člena sdružení:

 • participovat na výhodách plynoucích ze členství
 • volit orgány sdružení a být do těchto orgánů volen
 • předkládat návrhy orgánům sdružení
 • být přítomen projednávání svých návrhů
 • používat logo sdružení při splnění podmínek stanovených valnou hromadou

Členství zaniká:

 • dobrovolným vystoupením, písemně předsedovi sdružení minimálně 2 týdny před nejbližší valnou hromadou
 • vyloučením valnou hromadou pro neplněoznámeným ní stanov
 • v obou výše uvedených případech zániku členství propadají ve prospěch sdružení členské vklady případně další majetkové hodnoty, které člen do sdružení vložil

Co získáte členstvím v SČR:

 • · prezentaci Vaší obce/firmy/zařízení na oficiálních internetových stránkách turistického regionu Český ráj s doménou www.cesky-raj.info a aktualizaci informací zdarma,
 • · bezplatné zveřejňování Vašich tiskových zpráv, aktualit a akcí na webových stránkách a sociálních sítích (facebook@ceskyraj.cz) spravovaných SČR,
 • · prezentaci Vašich propagačních tiskovin na domácích a zahraničních veletrzích a výstavách cestovního ruchu zdarma,
 • · distribuci regionálních propagačních materiálů vydávaných SČR pro Vaše partnery a klienty zdarma,
 • · zasílání aktuálních informací o činnosti SČR prostřednictvím tiskových zpráv,
 • · zasílání informací o dotačních možnostech v cestovním ruchu,
 • · slevu 25% na inzerci v regionálních propagačních materiálech (katalog Dovolená, turistické noviny apod.),
 • · slevu 25% na inzerci na webových stránkách formou internetových bannerů,
 • · přednostní propagaci činnosti, sezónních nabídek a akcí ve všech relevantních materiálech vydávaných SČR,
 • · možnost zapojení Vašich zaměstnanců do vzdělávacích akcí pořádaných SČR,
 • · poradenskou činnost při zpracování projektů na rozvoj cestovního ruchu a získávání finančních zdrojů na realizaci těchto projektů,
 • · přednostní využití služeb členů (ubytovací a stravovací služby) při organizaci presstripů, workshopů, fór a dalších akcí,
 • · možnost bezplatného využití mapových podkladů turistického regionu na propagační materiály, mapy či tabule v terénu (pro nekomerční účely).

ikona souboruPřihláška ke členství SČR


Vytvořeno 17.9.2012 8:52:58 | přečteno 1821x | zdarska
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen waylogotyp-pruhled-web_square.pngCzechRepublic
 
load