Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Příspěvkový řád

Příspěvkový řád Sdružení Český ráj, z.s. Aktuální znění, schválené na Valné hromadě SČR dne 27. března 2018.

Část první
Úvodní ustanovení

§ 1
Schvalování příspěvkového řádu

V souladu se stanovami sdružení Český ráj (dále jen sdružení) je schválen a vydán tento příspěvkový řád sdružení. Příspěvkový řád schvaluje valná hromada sdružení.

Část druhá
Členské příspěvky

§ 2
Schvalování členského příspěvku

Výši členského příspěvku schvaluje na návrh správní rady valná hromada sdružení způsobem stanoveným jednacím řádem sdružení.

§ 3
Období platnosti a splatnost

Členský příspěvek se stanovuje pro období kalendářního roku. Splatnost ročního členského příspěvku je každoročně do konce února. Nově přijatí členové jsou povinni zaplatit členský příspěvek do 2 měsíců od přijetí za člena. Pokud členu sdružení členství zanikne, členský příspěvek ani jeho poměrná část se nevrací.

§ 4
Výše členského příspěvku

  1. Členský příspěvek řádného člena - obce činí 7,- Kč za obyvatele.
  2. Členský příspěvek řádného kolektivního člena - odborná profesní a zájmová sdružení v oblasti územní působnosti sdružení činí 4.000,- Kč.
  3. Členský příspěvek řádného člena  - ostatních právních osob činí 8.000,- Kč.
  4. Členský příspěvek řádného člena - fyzické osoby podnikající činí 3.000,- Kč.
  5. Členský příspěvek řádného člena - fyzické osoby nepodnikající činí 1.000,- Kč.
  6. Členský příspěvek do fondu Greenway Jizera pro obce Turnov, Rakousy, Malá Skála, Líšný ve výši schválené Valnou hromadou Sdružení Český ráj konanou dne 27. 4. 2016
  7. Tato výše příspěvků je stanovena jako minimální. Člen může kdykoliv poskytnout mimořádný členský příspěvek.

Podkladem pro stanovení výše členského příspěvku dle počtu obyvatel obcí je statistika Ministerstva vnitra ČR k 1. 1. kalendářního roku, zveřejněná na internetových stránkách www.mvcr.cz. Výchozím údajem je počet všech obyvatel příslušné obce daný součtem počtu občanů ČR a cizinců.

§ 5
Poměrná část členského příspěvku

Pokud členství ve sdružení vznikne ve 2. pololetí kalendářního roku, uhradí člen polovinu ročního členského příspěvku.

Část třetí
Závěrečná ustanovení

§ 6
Schválení a účinnost příspěvkového řádu

 1. Příspěvkový řád byl schválen na valné hromadě sdružení dne 11. 4. 2019.
 2. Schválený příspěvkový řád nabývá účinnosti dnem 11. 4. 2019.
Vytvořeno 17.5.2004 11:32:43 - aktualizováno 15.5.2019 13:11:01 | přečteno 1521x
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen wayCzechRepubliclogo
 
load