Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Dotace a projekty

Přehled projektů realizovaných Sdružením Český ráj nebo jeho partnery s podporou z Evropských strukturálních fondů. V rámci jejich realizace proběhlo mj. rozšíření či rozvoj internetových stránek Českého ráje.

Rozvoj turistiky v Mariánské a Valdštejnově zahradě

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova, osy IV, prostřednictvím místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska z. s.

26.6.2015 14:45:14 | přečteno 513x | Ing. Jiří Lukeš | Celý článek
 

Prezentace kulturního dědictví Mariánské a Valdštejnovy zahrady

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova, osy IV. prostřednictvím místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska z. s.

22.5.2015 14:39:12 | přečteno 425x | Ing. Jiří Lukeš | Celý článek
 

Spolupráce a prezentace geoparků Euroregionu Nisa

Předmětem projektu je spolupráce a prezentace geoparků (GP) ležících na území Euroregionu Nisa – Geoparku Český ráj a Geopark Muskauer-Faltenbogen. Přeshraniční projekt bude realizován s podporou z Fondu malých projektů OPPS Cíl 3 Česká republika – Sasko 2007-2013 v průběhu roku 2013. Partnery Sdružení Český ráj v tomto projektu jsou na německé straně TTG Neisseland (turistická oblast), v regionu pak Mikroregion Kozákov. 

9.7.2014 15:04:53 | přečteno 482x | Ing. Jiří Lukeš | Celý článek
 

Výzva „Šanon Český ráj“ pro poskytovatele ubytovacích a dalších služeb v oblasti cestovního ruchu na

Sdružení Český ráj vydalo v rámci projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji“ propagační materiál Šanon Český ráj. Vyzýváme tímto všechny subjekty nabízející ubytovací a další služby cestovního ruchu na území turistického regionu Český ráj, které mají zájem tento materiál využívat podmínek uvedených ve výzvě, aby kontaktovaly kancelář Sdružení Český ráj.

25.6.2013 11:07:34 | přečteno 203x | rakousoval | Celý článek
 

Výzva pro poskytovatele služeb - Šanon Český ráj

Sdružení Český ráj vyhlašuje v rámci projektu "Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji" výzvu pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu, kteří mají zájem prezentovat se zdarma v připravovaném propagačním materiálu Šanon Český ráj. Lhůta pro zaslání přihlášek k uvedené výzvě je do 07.04.2013.

29.3.2013 14:56:24 - aktualizováno 29.3.2013 15:00:54 | přečteno 198x | rakousoval | Celý článek
 

Pracovní výstupy jednotlivých aktivit projektu

 V tomto článku budou postupně představovány jednotlivé výstupy projektu "Marketingové a koordninační aktivity v Českém ráji".

6.8.2012 15:36:09 - aktualizováno 7.8.2012 11:04:27 | přečteno 217x | rakousoval | Celý článek
 

Průběžné výstupy zpracování aktualizace Rámcové strategie, Střednědobého a Akčního plánu

Záznam z workshopu, který se konal v Autocampu Sedmihorky, dne 10.11.2011. Cílem workshopu bylo projednání zpracování aktualizace koncepčních dokumentů. 

29.6.2012 12:35:39 - aktualizováno 29.6.2012 12:44:56 | přečteno 0x | rakousoval | Celý článek
 

Závěrečné připomínkování Akčního a Střednědobého plánu

Případné připomínky k aktualizovanému Střednědobému a Akčnímu plánu Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj je možné zaslat do 02.05.2012 (e-mail: rakousova@cesky-raj.info).

25.4.2012 16:18:03 - aktualizováno 25.4.2012 16:20:16 | přečteno 197x | rakousoval | Celý článek
 

Výzva - Infomapa Český ráj

Sdružení Český ráj vyhlašuje výzvu pro podnikatele v cestovním ruchu na území Českého ráje. V rámci projektu "Marketingové a koordinační aktivity" se připravuje nové vydání Infomapy Český ráj a tímto vyzýváme všechny subjekty ke spolupráci při zmapování turistické nabídky, která bude v infomapě prezentována.
19.4.2012 11:50:08 - aktualizováno 19.4.2012 12:03:40 | přečteno 286x | rakousoval | Celý článek
 

Opakovaná výzva - Český ráj bez bariér

Sdružení Český ráj vyhlašuje opakovaně výzvu pro všechny subjekty podnikající v cestovním ruchu na území Českého ráje. V rámci zpracování produktové studie „Český ráj bez bariér“ se jedná o zmapování všech zařízení, která mají prostory bezbariérové a tedy vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí a vozíčkáře. Ty subjekty, které tyto podmínky splňují a chtějí být zdarma prezentovány ve výstupech této studie, ať zašlou informace dle pokynů uvedených v příloze, nejpozději do 30.04.2012.

19.4.2012 9:36:15 - aktualizováno 19.4.2012 9:41:31 | přečteno 197x | rakousoval | Celý článek
 
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen wayCzechRepubliclogo
 
load