Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Návštěvnost GREENWAY JIZERA v sezóně 2019

scr cyklojízda, autor: Pavel  Charousek

Monitoring návštěvnosti stezky Greenway Jizera probíhá od roku 2013, kdy byl nově vybudovaný úsek v lokalitě Malá Skála, Křížky. Od července 2015 je zde instalován pevný sčítač návštěvnosti.


Na konci dubna loňského roku byly na cyklotrasu č. 17 – Greenway Jizera Středočeským krajem umístěny dva nové sčítače návštěvnosti, a to do lokality Mladá Boleslav, Podlázky (ve směru na Hrdlořezy) a na okraj katastru Lázní Toušeň (ve směru na Zápy). Oba sčítače rozlišují, podobně jako sčítač v Malé Skále, cyklisty od pěších - s rozlišením směrů pohybu.

Informace o návštěvnosti cyklotrasy v prodloužené letní cyklistické sezoně od května do října 2019:

Celková návštěvnost za sledované období byla v Mladé Boleslavi naměřena v počtu 31.320 pěších/cyklistů v obou směrech, v Lázních Toušeň 60.658 pěších/cyklistů v obou směrech (zde se kromě příjezdu na Greenway Jizera od Prahy jedná také o jeden z příjezdů na Labskou stezku).

Vzhledem k tomu, že sčítače jsou v lokalitách umístěny nově, není k dispozici srovnání s předchozím obdobím. Jako srovnání tedy slouží sčítač na GWJ u Malé Skály, která patří mezi TOP monitorované cyklo-destinace v ČR.

Za stejné období květen–říjen 2019 zaznamenal sčítač v Malé Skále návštěvnost celkem 134.743 pěších/cyklistův obou směrech.

Jako srovnání máme k dispozici data za stejné období v roce 2018, kdy zde projelo/prošlo celkem 139.420 uživatelů stezky. V roce 2017 to bylo 132.005 návštěvníků.

Naměřené hodnoty vypovídají o meziročním kolísání návštěvnosti stezky (rozptyl v řádu jednotek procent), stejně tak poměru pěších/cyklistů či směrů pohybu návštěvníků. Celková úroveň návštěvnosti je však stabilizovaná a dle všeho dosáhla stropu daného limitem území a kapacitou stezky.


Návštěvnost internetové prezentace
www.greenway-jizera.cz

Při vyhodnocení zájmu o produkt Greenway Jizera v období rozšířené (cyklo)turistické sezony, tedy od května do října, může vedle návštěvnosti cyklotrasy/stezky posloužit návštěvnost stejnojmenné internetové prezentace www.greenway-jizera.cz, která dosáhla v uvedeném období celkem 7.329 návštěv.

Ze srovnání s předchozími roky je patrné, že s výjimkou výjimečného roku 2018 (pravděpodobně v důsledku vydání nového tištěného katalogu GWJ) zůstává návštěvnost webu na úrovni hodnot předchozích let, resp. zachovává dosavadní trend. Cílem je pozvednout atraktivitu webu, a tedy i jeho návštěvnost. To by nastalo ideálně v návaznosti na vybudování nových úseků cyklostezky či zvýšení tempa projektové přípravy nových úseků. Druhou možností, jak navýšit návštěvnost webu, je propojení marketingové kampaně s novou nabídkou, například v podobě balíčků služeb či zájezdů na Greenway Jizera.

Každopádně v současnosti převládá reálná návštěvnost cyklotrasy a koridoru GW Jizera nad virtuální návštěvností internetových stránek.

Ke stažení: ikona souboruTZ 01-2020


Vytvořeno 10.1.2020 11:17:05 | přečteno 310x | luciepodarilova
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen wayCzechRepubliclogo
 
load