Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Sdružení Český ráj rekapituluje rok 2020 s výhledem do roku nového

Logo regionální - Sdružení Český ráj

Hlavním tématem našich aktivit v loňském roce byl Pohádkový Český ráj. Zaměřili jsme se na propagaci nabídek určených pro hlavní cílovou skupinu návštěvníků Českého ráje, kterou jsou rodiny s dětmi. Pro ty máme mimo jiné k dispozici nový dětský web na doméně www.ceskyrajdetem.cz. Děti si na něm mohou samy poslechnout českorajské pověsti v audiopodobě nebo společně s rodiči naplánovat výlet a třeba se zapojit do motivační hry.


Sdružení muselo v loňském roce stejně jako řada dalších organizací reagovat na aktuální pandemickou situaci. Naše členy a partnery jsme podporovali propagací jejich nabídky na sociálních sítích, vytvořili jsme kampaň pro regionální výrobce (nositele značky Regionální produkt Český ráj) a před Vánoci sekci „Dárkové poukazy“ na našem webu. I v letošním roce jsme připraveni pomocí našich marketingových nástrojů takto naše členy a partnery podporovat. Sdružení se také zapojilo do výzvy Libereckého kraje směřované Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR na zlepšení aktuálních podmínek podnikatelů v cestovním ruchu a navazujících odvětvích.

V letošním roce se chceme více zaměřit na environmentální osvětu návštěvníků. Jak vyplývá z našich výzkumů a také připravované „Koncepce práce s návštěvnickou veřejností CHKO“, je tato aktivita v současné době daleko důležitější než některé formy propagace. Řada lokalit je v sezoně přeplněna návštěvníky, jsou zde problémy s parkováním, odpadky a nedostatkem toalet. Některým těmto problémům lze předcházet, ale je k tomu třeba součinnost všech aktérů cestovního ruchu. Nicméně my se o to chceme pokusit.

Jak? Například tím, že přírodní lokality, které trápí tzv. ouvertourism, v sezoně nebudeme propagovat a podobný postup nyní vyjednáváme i s našimi partnery (odbory cestovního ruchu krajských úřadů, Czechtourism, IC atd.)

Zaměřit se naopak více chceme na propagaci méně navštěvovaných lokalit, měst Českého ráje, jejich památek, turistických programů a atraktivních služeb jako kvalitních restaurací a ubytovacích zařízení. V plánu je také kampaň na podporu návštěvnosti hradů a zámků.

V rámci našich marketingových nástrojů se chceme zaměřit na optimalizaci webové prezentace na hlavní doméně www.cesky-raj.info, která má ročně více než milion zhlédnutí. V souladu s trendy komunikujeme na Facebooku. Náš hlavní profil (https://www.facebook.com/ceskyraj.ceskyraj) má v současné době více než 13 tisíc sledujících, ale najdete nás samozřejmě také na instagramu (ceskyrajcz), YouTube a FB profilu a internetových stránkách www.regionalniprodukt.cz a www.greenway-jizera.cz .

Pravidelně vydáváme letní Turistické noviny Český ráj, katalog ubytování a služeb, jízdní řády turistických autobusů a k dispozici je také řada materiálů s tematickou nabídkou regionu (Hrady a zámky, Skalní města, Greenway Jizera, Zlatá stezka Českého ráje, Tipy na výlety, trhací mapy…). Tyto materiály distribuujeme do všech informačních center v Českém ráji a okolí.

V rámci našich aktivit spolupracujeme s novináři a influencery, pořizujeme krátká videa s regionálními výrobci, účastníme se prezentačních akcí.

Úzce spolupracujeme s informačními centry a dalšími partnery v rámci tzv. Marketingové skupiny Český ráj, která nám poskytuje velmi důležitou zpětnou vazbu od návštěvníků. Monitorujeme návštěvnosti infocenter, památek, turistických tras a ubytovacích zařízení v našem regionu a na základě získaných poznatků vytváříme strategii dalšího rozvoje cestovního ruchu v území.

V loňském roce jsme také zahájili projekt „Optimalizace turistického informačního systému“, v jehož první fázi nyní provádíme mapování stovek informačních tabulí v regionu, vyhodnocování jejich stavu a ve spolupráci s obcemi chceme následně nevyhovující stav řešit.


Ing. Jitka Kořínková, ředitelka Sdružení Český ráj

 

Viz také nabídka propagačních materiálů:

https://www.cesky-raj.info/cs/o-regionu/propagacni-materialy

ikona souboruTisková zpráva ke stažení.


Vytvořeno 4.2.2021 11:27:29 | přečteno 342x | luciepodarilova
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen wayCzechRepubliclogo
 
load