Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Rozvoj turistiky v Mariánské a Valdštejnově zahradě

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova, osy IV, prostřednictvím místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska z. s.

 • Zdroj: Výzva MAS Otevřené zahrady Jičínska – cestovní ruch 
 • Fiche č. 5 - Zahrada, která hledá své příznivce a obdivovatele I. (Rozhledny, tematické stezky)
 • Žadatel: Sdružení Český ráj
 • Partneři: Město Jičín, Svazek obcí Mariánská zahrada
 • Rozpočet: 410 tis. Kč
 • Realizace: duben 2014 – červen 2015

Popis projektu

Cíle projektu:

 • rozšíření a zkvalitnění informací o turistické nabídce oblasti
 • zlepšení propagace oblasti Mariánské zahrady a rozšíření turistické nabídky Českého ráje. 
Mariánská zahrada je turistickou oblastí regionu Český ráj s osobitým charakterem území, založeným na venkovském prostoru a rozmístění kulturních a sakrálních památek. V blízkosti jádrového území Českého ráje s vysokou koncentrací návštěvníků je toto území nevyužito z důvodu nedostatečného množství kvalitních informací v tištěné a elektronické podobě, případně v terénu ve formě informačního systému. Oblast Valdštejnovy zahrady (Jičín, Valdice) vytváří doplněk a zároveň protiklad Mariánské zahrady, a zároveň navyšuje potenciál pro využití kulturního dědictví oblasti.

Nezbytnou podmínkou rozvoje CR je rozšíření a zkvalitnění informací o turistické nabídce a památkách Mariánské a Valdštejnovy zahrady. Zároveň zde chybí nabídka v podobě značených tras a téatických stezek. 

Charakter oblasti a stávající nabídka v podobě kulturních a církevních památek je vhodným územím pro realizaci pilotního projektu questingu v rámci turistického regionu Český ráj. Jedná se o systém virtuálních stezek, nahrazující nedostatečnou síť značených turistických a cykloturistických tras.

Hlavní aktivity

 1. Turistický informační systém
 2. Questing
 3. Propagace turistické nabídky

Turistický informační systém

 • Návrh a realizace turistického informačního systému u vybraných památek a zajímavostí v oblasti Mariánské (a Valdštejnovy) zahrady.
 • Předpokládaný rozsah: min. 15 ks.
 • Typ: Naučný systém do plochy 0,6 m2.
 • Při volbě vzhledu a obsahu bude zohledněna kompatibilita (grafická, obsahová) se stávajícím systémem SO Mariánská zahrada, resp. turistickým informačním systémem Českého ráje.
 • Jazykové mutace: min ČJ + 1, max. ČJ + 3, případně prostřednictvím QR kódu.
 • Součástí aktivity je zpracování obsahu panelů (texty, překlady, fotografie, grafický návrh) z dostupných podkladů.

Questing

 • Návrh a realizace tematických tras – questů.
 • Rozmístění schránek s obsahem a informacemi k trasám.
 • Rozsah: min. 6 tras v území (dle tématu či umístění).
 • Zhotovení map a popisů jednotlivých tras.
 • Součástí realizace je zpracování podkladů pro tvorbu tras a zhotovení výstupů pro jejich další užívání a provoz.

Propagace turistické nabídky:

 • Vydání informačně-propagačního materiálu území (obsahující tipy na výlety, doporučené trasy, turistickou nabídku, informace o questingu)
 • Materiál bude mít formu oboustranné trhací mapy ve formátu A3, nebo skládačky ve formátu 210x420 mm složených na 20x105 mm. Materiál bude vydán v české jazykové mutaci v minimálním nákladu 5 000 ks.
 • Podklady pro prezentaci turistické nabídky a questingu na internetových stránkách (tur. region Český ráj, tur. oblast Mariánská zahrada, Město Jičín). 
 • Informace v elektronické podobě budou zpracovány a zveřejněny ve 4 jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ, PJ).
 • Vydání sady elektronických informačních materiálů k vytvořeným stezkám (questům) v rozsahu mapka + popis/návod (formát A4 oboustranný), umístěných na internetových stránkách ve formátu PDF.
Projekt „Rozvoj turistiky v Mariánské a Valdštejnově zahradě“ (reg. čís. 13/018/41200/149/000223) realizuje Sdružení Český ráj za finanční podpory Programu rozvoje venkova prostřednictvím místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska, z. s. Partnery projektu jsou Město Jičín a Svazek obcí Mariánská zahrada.

Loga publicity Leader a OZJ, obrázek se otevře v novém okně
Vytvořeno 26.6.2015 14:45:14 | přečteno 509x | Ing. Jiří Lukeš
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen wayCzechRepubliclogo
 
load