Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Výstupy dotazníkového šetření mezi návštěvníky Českého ráje - léto 2010

Během letní turistické sezony Sdružení Český ráj ve spolupráci především s turistickými informačními centry provedlo dotazníkové šetření mezi návštěvníky Českého ráje. Bylo osloveno cca 450 respondentů především v informačních centrech, sběr dat probíhal doplňkově též u turistických atraktivit a v ubytovacích zařízeních.

Přehled tazatelských míst a počty vyplněných dotazníků:

IC Turnov 104 dotazníků IC Kněžmost 6 dotazníků
IC Semily 78 dotazníků Dobrovolník u Valdštejna 28 dotazníků
IC Rovensko p. Tr. 47 dotazníků IC Prachovské skály 25 dotazníků
IC Jičín 30 dotazníků IC CHKO Český ráj 14 dotazníků
IC Mnich. Hradiště 23 dotazníků Kemp Sedmihorky 11 dotazníků
IC Mladá Boleslav 20 dotazníků Hotel Galatea 8 dotazníků
IC Lomnice n. P. 16 dotazníků Chalupa Na Paloučku 5 dotazníků
IC Sobotka 12 dotazníků SUNDISK 5 dotazníků
IC Železný Brod 10 dotazníků

Výzkum zjišťoval skladbu návštěvníků, způsob trávení jejich volného času, jejich spokojenost s nabídkou regionu atd. Výstupy šetření jsou dále popsány.

Charakteristika pobytu

 • Většina návštěvníků si zajišťuje pobyt v Českém ráji samostatně. Služby cestovních kanceláří využilo pouze 5 % Čechů a 7 % cizinců.
 • Jednoznačně nejpoužívanějším dopravním prostředkem pro návštěvu Českého ráje je automobil (v 67 % u českých návštěvníků, v 86 % u zahraničních návštěvníků). Vlakem do regionu přijíždí 16 % Čechů a 8 % cizinců. Autobusem 8 % Čechů a 4 % cizinců.
 • Většina českých turistů navštívila Český ráj opakovaně. Převažují ti, kteří byli v regionu čtyři- a vícekrát (43%). Pouze třetina českých návštěvníků uvedla, že jsou v regionu poprvé. U zahraničních návštěvníků je poměr obrácený. Více než 60 % dotázaných cizinců bylo v Českém ráji poprvé. Téměř čtvrtina zahraničních návštěvníků však region navštěvuje opakovaně a byli zde už čtyři- a vícekrát (24 %).
 • Silná skupina českých návštěvníků přijíždí do regionu na týdenní pobyt. Podrobný přehled délky pobytu v Českém ráji je v grafu D.

Graf D, obrázek se otevře v novém okně

 • Hlavním důvodem návštěvy Českého ráje byla u českých návštěvníků příroda a krajina (61 %), dále historie a památky (31 %), rodinná dovolená (19 %) a relaxace a sport (11 %). U zahraničních návštěvníků byla motivem také příroda a krajina (78 %), dále historie a památky (19 %), rodinná dovolená (19 %), sport a relaxace (10 %). Výrazněji je u zahraničních turistů zastoupen i zájem o tradice a venkov (6 %).
 • K nejlákavějším aktivitám pro návštěvníky regionu patří pěší turistika (72 % návštěvníků z ČR, 68 % zahraničních návštěvníků) a poznávací turistika (63 % návštěvníků z ČR, 54 % zahraničních návštěvníků). Oblíbená je také cyklistika (33 %, návštěvníků z ČR, 15 % zahraničních návštěvníků), koupání a vodní sporty (25 % návštěvníků z ČR, 15 % zahraničních návštěvníků), venkovská turistika (11 % návštěvníků z ČR, 22 % zahraničních návštěvníků) a návštěvy kulturních akcí (10 % návštěvníků z ČR, 18 % zahraničních návštěvníků).
 • Turistické produkty Český ráj využívá maximálně čtvrtina návštěvníků Českého ráje. Nejčastěji využívaný je produkt Za pověstmi Českého ráje (26%), následují se 14 % produkty Po stopách Albrechta z Valdštejna a Prázdninová nabídka pro každý den. Letní turistické autobusy plánovalo využit 13 % návštěvníků, regionální produkty pak 10 % návštěvníků.

Informační zdroje

 • Nejčastěji využívané informační zdroje o Českém ráji jsou doporučení známých a příbuzných (37 %) a internet (32 %). Internet se postupně stává dominantním zdrojem informací. Významným zdrojem jsou stále i propagační materiály a prospekty (14 %).

Hodnocení regionu

 • Spokojenost návštěvníků je poměrně vysoká u domácích návštěvníků. Zahraniční návštěvníci jsou v hodnocení kritičtější. Turisté jsou spokojeni s poskytováním informací o regionu. Nejnižší míra spokojenosti je s dopravní infrastrukturou, dostupností regionu hromadnou dopravou, vybaveností regionu pro sportovní aktivity, společenským vyžitím a s atrakcemi pro děti. Podrobnosti jsou v grafu E.

Graf E, obrázek se otevře v novém okně

Charakteristika respondentů

 • Nejvíce Čechů přijelo do Českého ráje z Prahy (20 %), dále ze Středočeského kraje (12 %), Libereckého a Královéhradeckého. Podívejte se na graf F.
 • Zahraniční respondenti byli převážně z Německa (24 %), Holandska (23 %), a Polska (15 %). Viz graf G.

Graf G, obrázek se otevře v novém okně

 • Návštěvníci přijíždí do Českého ráje nejčastěji v doprovodu partnera/ky a nebo přátel (41 % českých návštěvníků, 58 % zahraničních návštěvníků). Časté jsou také rodinné dovolené - téměř třetina českých návštěvníků a čtvrtina zahraničních návštěvníků přijíždí s dětmi. Podrobnosti viz graf H.

Graf H, obrázek se otevře v novém okně

Věková struktura respondentů byla poměrně rovnoměrně rozložena. Českých návštěvníků do 25 let bylo 18 %, ve věku 26 - 34 let bylo 20 %, 35 - 49 let 35 %, 50 - 59 let 16,4 % a nad 60 let 10,4 %. U zahraničních návštěvníků bylo méně návštěvníků do 25 let (13 %) a více mezi 50 -59 lety (19,7 %).

Vytvořeno 14.12.2010 20:42:49 - aktualizováno 28.2.2013 13:52:20 | přečteno 704x | zdarska
 
cesky raj liberecky kraj kralovehradecky kraj stredocesky kraj logoGPCR green way logotyp-pruhled-web_square.png CzechRepublic logo
 
load