Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Výstupy z monitoringu CzechTourism v turistickém regionu Český ráj – léto 2012

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch
Důležitá data o skladbě tuzemských návštěvníků našeho regionu jsou zajišťována agenturou CzechTourism  již od roku 2010 do roku 2014 ve dvou vlnách ročně (zimní a letní).

 V letní sezoně 2012 probíhalo šetření v Českém ráji od 23. 6. do 6. 9. Bylo osloveno 903 respondentů ve významných turistických lokalitách Českého ráje metodou osobního dotazování. Výstupy jednotlivých monitoringů najdete na internetových stránkách České centrály cestovního ruchu – CzechTourism  (monitoring.czechtourism.cz).  Zjistíte zde např. způsob trávení volného času návštěvníků, jejich spokojenost s turistickou nabídkou a kvalitou poskytovaných služeb. Tyto internetové stránky byly také využity jako zdroj pro zpracování tohoto textu.

Letní šetření 2012 opět potvrdilo, že do Českého ráje nejčastěji přijíždějí návštěvníci ze vzdálenosti nad 100 km. V létě 2012 se však zvýšil počet přijíždějících ze vzdálenosti 21 až 50 km. Do lokality se turisté zpravidla dopravili autem, v doprovodu partnera/partnerky či přátel (4 z 5). V létě 2012 přijížděli rodiny s dětmi častěji než v létě 2011. Polovina návštěvníků přijela pouze na jeden den. Ubytováni byli převážně v penzionech (14 %), případně přenocovali u známých (11 %) nebo v kempech (8 %). Celkem 48 % nebylo v Českém ráji ubytováno. V restauracích se stravovaly 3/4 návštěvníků. Průměrná denní útrata se mírně snížila a obvykle se pohybovala do 500 Kč (64 %).

A proč návštěvníci přijíždějí do Českého ráje? Nejčastěji přijeli za poznáním (31 %), relaxací (26 %), velká část jich přijela také za turistikou a sportem (18 %). Nejlákavější aktivitou pro ně byla poznávací turistika (54 %), pěší turistika (42 %), cykloturistika (24 %) a oproti loňskému létu vzrostla atraktivita koupání a vodních sportů (z 20 % na 22 %). Oproti minulému létu bylo v regionu více tzv. prvonávštěvníků (z 21 % na 23 %).

Důležitou zprávou je, kde návštěvníci získávají informace o Českém ráji.  Nejčastěji to je na internetu (43 %) a od příbuzných a známých (22 %). Hlavním impulsem návštěvy bylo nejčastěji doporučení známých (26 %) a v případě opětovné návštěvy i vlastní dobrá zkušenost (43 %).

Celková spokojenost návštěvníků s Českým rájem je velmi vysoká. Loajalita mírně poklesla, přesto Český ráj 70 % turistů při výběru místa dovolené upřednostňuje. Nejspokojenější byli návštěvníci s místním orientačním značením, s přátelskostí místních lidí, dále pak s péčí o památky a turistické atraktivity, péčí o životní prostředí i s péčí o čistotu a pořádek. Výhrady měli především k dopravní infrastruktuře a cenové úrovni služeb. Nespokojenost s dopravní infrastrukturou zaznamenáváme již řadu let. Přesto 88 % návštěvníků uvažuje, že se do regionu vrátí.

Monitoring CzechTourism se zaměřil i na porovnání chování návštěvníků v letech 2010, 2011 a 2012. Postavení automobilu coby hlavního prostředku dopravy do regionů v průběhu let posiluje na úkor nižšího využívání hromadné dopravy. Od roku 2010 je trendem nárůst středně dlouhých pobytů (1- 7 nocí: 43 % → 47 %), naopak mírně ubylo jednodenních výletů. V souvislosti s tím mírně vzrostlo využívání ubytovacích zařízení. Domácí turisté více cestují za relaxací (22 % → 26 %) a turistikou a sportem. Méně jich přijíždí za poznáním, ale i za příbuznými, zábavou či nákupy. Na atraktivitě získává cykloturistika a méně časté aktivity: péče o fyzickou a duševní kondici nebo venkovská turistika. Naopak poklesla lákavost poznávací turistiky (58 % → 54 %) a také návštěvy kulturních akcí a společenské zábavy.

Celková spokojenost s místem pobytu stoupá, narůstá počet velmi spokojených návštěvníků.

Ubylo těch, kteří do regionu zavítali poprvé, o opětovné návštěvě do půl roku uvažuje 39 % lidí (vs. 36 % v roce 2010). Oproti roku 2010 si dnes turisté méně všímají reklamy v tisku a naopak více zaznamenávají internetovou, venkovní a televizní reklamu. Turisté uvádějí, že jejich pobyt v regionu na den a osobu je levnější než v roce 2010 (57 % → 64 % útrata do 500 Kč).

Zpracovala Ing. Pavla Bičíková, Sdružení Český ráj

Vytvořeno 8.3.2013 11:07:20 | přečteno 720x | zdarska
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen waylogotyp-pruhled-web_square.pngCzechRepublic
 
load