Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Regionální projekty

Koncept regionálních projektových záměrů připravovaných pro nadcházející období.

Pro plánovací období 2007 - 2013 připravuje Sdružení Český ráj následující projekty cestovního ruchu (CR), na základě kterých budou předkládány žádosti o finanční podporu z fondů Evropské unie. Nositelem projektů bude Sdružení Český ráj nebo některý z jeho regionálních partnerů (geopark, obce, svazky obcí, apod.). Projekty budou předkládány převážně do Regionálního opreačního programu (pro NUTS II Severovýchod, resp. Střední Čechy).

I. Marketingové a koordinační aktivity v regionu Český ráj

  • Marketingová podpora CR (propagace, veletrhy, web, tiskoviny), podpora produktů a programů CR.
  • Budování a rozvoj informačních systémů (informační tabule, mapy).
  • Podpora činnosti informačních center (dovybavení).
  • Zajištění činnosti turistické organizace (personální zajištění, sídlo, pracovní skupiny).

II. Rozvoj doplňkové infrastruktury cestovního ruchu

  • Budování, rekonstrukce a modernizace doplňkové infrastruktury CR.
  • Jednotný turistický informační a anavigační systém.
  • Turistické stezky, cyklostezky, vyhlídky, odpočívadla, parkoviště, cyklostezky.

III. Greenways Jizera

  • Budování nadregionální cyklotrasy / cyklostezky podél řeky Jizery (cca 190 km).
  • Rozvoj souběžného koridoru pro nemotorovou dopravu (pěší, cyklo, in-line, vodácká turistika).
  • Marketing, propagace produktu cestovního ruchu.
  • Systém údržby.

IV. Zlatá stezka Českého ráje

  • Rekonstrukce páteřní pěší turistické trasy jako synonyma pěší turistiky v regionu.
  • Doplnění informačního systému a mobiliáře.
  • Propagace nabídky.

V. Geopark Český ráj

  • Představení nabídky a zpřístupnění geotopů (lokality, zajímavosti).
  • Rekonstrukce a budování naučných stezek.
  • Rozvoj a budování expozic.
  • Budování jednotného informačního systému.
  • Vytvoření turistického produktu, propagace.

VI. Český ráj bez bariér

  • Analýza nabídky služeb a doplňkové infrastruktury CR z pohledu zdravotně postižených.
  • Rekonstrukce a modernizace doplňkové infrastruktury na vybraných trasách z hlediska potřeb zdravotně postižených.
  • Vytvoření a rozvoj produktu cestovního ruchu včetně propagace.

Zaměstnanci Sdružení uvítají jakékoli podněty a jsou otevřeni diskuzi o připravovaných projektech ze strany veřejného, neziskového i soukromého sektoru. Zároveň v souvislosti s přípravou projektů žádají obce i ostatní subjekty o zaslání projektových záměrů na uvedené období.

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Lukeš, 739 611 493, lukes@cesky-raj.info

Vytvořeno 15.11.2007 14:04:09 | přečteno 66x | Ing. Jiří Lukeš
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen wayCzechRepubliclogo
 
load