Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Aktivity v projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji vrcholí

Exkurze duben 2013

Tisková zpráva SČR č. 7/2013, vydaná dne 19.04.2013.

Projekt, na jehož realizaci získalo Sdružení Český ráj finanční podporu v rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, se pomalu chýlí ke konci a jeho aktivity vrcholí.

Během tohoto projektu se podařila uskutečnit a zorganizovat spousta užitečných činností, které přispěly a i nadále budou napomáhat rozvoji cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. Níže nabízíme shrnutí těch nejdůležitějších a klíčových aktivit, které se od začátku projektu podařilo úspěšně dokončit.

- Rozvoj internetové prezentace – na internetových stránkách www.cesky-raj.info vznikl nový mapový portál, který umožňuje uživatelům např. vytváření vlastních tipů na výlety. Dále došlo k rozšíření cizojazyčných mutací a komunitních funkcí webu (propojení na Facebook a další sociální sítě), vznikly nové virtuální prohlídky a panoramatické rozhledy, herní prvky pro děti a budou zde prezentovány nové programy a nabídky (Za filmem a pohádkou do Českého ráje, Technické památky, Český ráj bez bariér, Zlatá stezka). V současné době probíhá příprava nové grafické podoby stránek, která bude dokončena během léta 2013.

- „Propagační materiály Český ráj“ – v rámci této zakázky bylo vydáno několik nových propagačních materiálů, které jsou distribuovány prostřednictvím informačních center a dalších partnerů, či na veletrzích cestovního ruchu. Většina z těchto materiálů obsahuje i cizí jazykové mutace. Jedná se o imagetiskoviny (propagační desky, image katalog), propagační materiály s mapovým podkladem (mapa turistických cílů, trhací mapy turistických oblastí Českého ráje, elektronická verze Tipů na výlety pro pěší a cyklisty), upomínkové a propagační předměty (samolepky, magnety, papírové a igelitové tašky), Zpravodaj Český ráj. V současné době se dokončují práce na posledním  z těchto materiálů, který bude plnit funkci informační tiskoviny, a tím je šanon Český ráj.

- „Fotobanka Českého ráje“ – fotobanka Sdružení Český ráj bude na konci projektu obohacena o 250 ks barevných fotografií turistického regionu Český ráj, především turistických zajímavostí, atraktivit a akcí. Fotografie byly, jsou a nadále budou využívány pro internetové stránky regionu, tištěné propagační materiály a k další propagaci regionu.

- „Reklamní kampaň “ – celá reklamní kampaň je zaměřená na propagaci oficiálních internetových stránek regionu. Za účelem této propagace byly vyrobeny outdoorové a internetové bannery, celkem čtyři propagační videa, byl reklamně polepen turistický autobus a v současné době se chystá inzerce do tiskových médií a reklamní polep dálkového autobusu.

- Studie cestovního ruchu „Český ráj bez bariér, Zlatá stezka Českého ráje, Za pohádkou do Českého ráje, Technické památky a rozhledová místa v Českém ráji“ byly zpracovány a výstupy ve formě nových produktů a tipů na výlety jsou již z velké části k dispozici na internetových stránkách. Cílem těchto programů bylo vytvořit pro návštěvníky takovou nabídku, která je bude motivovat k návštěvě regionu mimo hlavní turistickou sezonu a zavede je i mimo jádrové území.

Na jaře 2012 byla zpracována aktualizace „Střednědobého a akčního plánu Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj“.

Dále v rámci projektu probíhají jednání s partnery, konají se poznávací exkurze pro pracovníky informačních center do všech oblastí regionu a region je propagován na tuzemských i zahraničních veletrzích cestovního ruchu (Praha, Utrecht, Bratislava, Brno).

Veškeré aktivity projektu budou ukončeny v září tohoto roku.

ikona souboruTisková zpráva ke stažení
 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zpracovala Lucie Rakoušová/SČR

Foto: ing. Pavla Bičíková

 

 rop nuts rgb eu investice do vasi budoucnosti plnobarevna rgb 
Vytvořeno 28.4.2013 13:46:58 - aktualizováno 28.4.2013 14:05:34 | přečteno 90x | rakousoval
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen waylogotyp-pruhled-web_square.pngCzechRepublic
 
load