Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Fórum cestovního ruchu a nové propagačnní a informační materiály

Image-titulka

Tisková zpráva SČR 01/2012, vydána 20. ledna 2012.

Letošní první oficiální tisková zpráva Sdružení Český ráj se ještě vrací na konec loňského roku, informujeme o významném setkání a novém čísle zpravodaje. Na přelomu roku vyšly dva nové propagační materiály, které by neměly uniknout vaší pozornosti.

Fórum cestovního ruchu

V prosinci 2011 se v Hotelu Ort v Nepřívěci u Sobotky konalo Fórum cestovního ruchu, které pořádalo Sdružení Český ráj ve spolupráci s městem Sobotka.

Zástupci Sdružení informovali přítomné podnikatele o činnosti SČR, jeho marketingových aktivitách a projektech. Byly zde také prezentovány možnosti a nabídky spolupráce pro podnikatele na prezentaci v regionálních tiskovinách, na internetových stránkách regionu i na zapojení do turistických produktů. Zástupci měst Sobotky a Jičína informovali o turistické nabídce těchto měst a o možnostech spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

Přítomní zástupci významných turistických atraktivit a podnikatelé zhodnotili uplynulou turistickou sezonu a představili novinky v nabídce pro rok 2012.

Za vedení RNDr. Blaženy Huškové proběhla diskuze k návrhům konkrétních projektů v rámci aktualizace akčního a střednědobého plánu programu rozvoje cestovního ruchu v Českém ráji.

Vyšlo nové číslo Zpravodaje Sdružení Český ráj

U příležitosti Fóra cestovního ruchu bylo vydáno druhé číslo Zpravodaje Sdružení Český ráj loňského roku, které přináší řadu aktualit a novinek v cestovním ruchu v jednotlivých městech a oblastech Českého ráje. Zpravodaj informuje o aktivitách a probíhajících projektech Sdružení Český ráj, hodnotí letní turistickou sezonu a v neposlední řadě představuje čtenářům nově vzniklé soukromé sezonní infocentrum v Malé Skále.

Zpravodaj je v tištěné podobě k dispozici v informačních centrech v Českém ráji, můžete si ho také stáhnout v elektronické podobě na internetových stránkách regionu: https://www.cesky-raj.info/cs/info/sdruzeni-cesky-raj/zpravodaj-scr/zpravodaj-scr-2-2011.html

Image katalog a propagační desky Český ráj

Na přelomu roku vydalo SČR v rámci zakázky Propagační materiály Český ráj nový image katalog. Jedná se o hlavní image materiál regionu, který prostřednictvím kvalitních fotografií a základních informací představuje nejzajímavější nabídku regionu a jehož cílem je přilákat nové návštěvníky. Image katalog byl vydán v šesti jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ, NL, PL a RJ) a je určen především k propagaci regionu na prezentačních akcích, domácích a zahraničních výstavách a veletrzích cestovního ruchu a na zahraničních zastoupeních ČCCR - CzechTourism.

Součástí výše uvedené zakázky byla i výroba papírových propagačních desek, které slouží ke kompletaci propagačních materiálů. Desky obsahují ilustrační fotografii, schematickou mapku ČR a regionu Český ráj a základní informace o regionu a Sdružení Český ráj ve třech jazykových mutacích (ČJ, NJ a AJ).

Image katalog je k dispozici k prohlédnutí a ke stažení na internetových stránkách regionu: https://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/propagacni-materialy-regionu/cesky-raj.html

Kalendář TOP akcí

Začátkem nového roku byl také vydán tištěný kalendář nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských akcí, které se budou konat v regionu Český ráj v roce 2012.

Poprvé byla brožura nabídnuta návštěvníkům veletrhu cestovního ruchu RegionTour Brno konaného ve dnech 12. – 15. ledna 2012. Český ráj zde byl prezentován v rámci expozice Královéhradeckého kraje. V kalendáři zájemci najdou širokou přehlídku akcí, letních a prázdninových programů, turistické pochody a v neposlední řadě i nabídku zajímavých výstav muzeí a galerií.

Kalendář je určen pro zimní a jarní veletrhy cestovního ruchu a bude k dispozici zdarma v informačních centrech v regionu či je možno si jej stáhnout v elektronické podobě na internetových stránkách regionu:

https://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/propagacni-materialy-regionu/kalendar-kulturnich-sportovnich-a-spolecenskych-top-akci-v-ceskem-raji-2012.html

Vydání Zpravodaje SČR, image katalogu, propagačních desek, uskutečnění Fóra CR a účast na veletrhu Region Tour Brno patří mezi aktivity realizované v rámci projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji“, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

ikona souboruTisková zpráva ke stažení

 rop nuts rgb    eu investice do vasi budoucnosti plnobarevna rgb
Vytvořeno 20.1.2012 19:24:03 - aktualizováno 27.1.2012 11:03:15 | přečteno 90x | zdarska
 
cesky raj liberecky kraj kralovehradecky kraj stredocesky kraj logoGPCR green way logotyp-pruhled-web_square.png CzechRepublic logo
 
load