Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Greenway Jizera: stavba bude zahájena

Podpis smlouvy

Tisková zpráva SČR 26/2011, vydána 30. listopadu 2011

V rámci mimořádné Valné hromady SČR byla 24. listopadu 2011 schválena Smlouva o poskytnutí dotace a systém financování projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný“. Spolu s předchozím podpisem Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby tak může být v prosinci zahájena realizace stavby.

V červnu t. r. se na Malé Skále konala tisková konference, kde byly prezentovány informace o vývoji projektu. Na TK byly mj. uvedeny nutné kroky k zahájení realizace projektu, především výběru zhotovitele stavby, podpisu smlouvy o dotaci a nastavení systému financování.

Po vydání stavebního povolení byly na Úřad regionální rady předány podklady k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS2 Severovýchod. Návrh smlouvy k podpisu obdrželo SČR v listopadu. Podpis oběma stranami by měl proběhnout do 1. prosince.

V průběhu léta byli vybráni dodavatelé činností nezbytných k realizaci projektu a stavby. Jedná se o zajištění autorského dozoru a zpracování prováděcí dokumentace (Nýdrle - projektová kancelář spol. s r. o.), technický dozor investora (Profes projekt spol. s r.o.) a konzultační a zadavatelské služby, komplexní management a administrace projektu (Compet Consult s.r.o.).

V neposlední řadě byl v rámci otevřeného podlimitního řízení vybrán zhotovitel stavby (spolu s vybavením stezky a zajištěním povinné publicity projektu). Mezi 14 uchazeči byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka společnosti SDS EXMOST s cenou 23 451 834,45 Kč (bez DPH). Smlouva o dílo byla podepsána 11. listopadu.

Na základě výběrových řízení a souvisejících změn rozpočtu mohla být upravena výše předpokládaných uznatelných nákladů na cca 33,4 mil. Kč z původních 40,8 mil. Kč. Nejvyšší položkou jsou náklady na stavební práce ve výši cca 27,5 mil. Kč (vč. DPH). Mezi uznatelné náklady dále patří např. inženýrská činnost, vybavení stezky (mobiliář, informační systém a dopravní značení), publicita a propagace. K tomu je nutné počítat s dalšími náklady neuznatelnými (např. zajištění a úvěru a splátky úroků, mzdové výdaje nebo případné vícenáklady).

Připomeňme, že kromě stezky pro cyklisty a pěší (včetně dvou nových mostů a úpravy lávky na železničním mostě) je součástí projektu turistický mobiliář, informační systém, dopravní značení a tvorba a propagace nové turistické nabídky.

Realizace takového projektu není pro subjekt velikosti a charakteru SČR možná bez využití finančního nástroje v podobě revolvingového úvěru. Valná hromada schválila otevření úvěru s maximálním úvěrovým limitem 15 mil. Kč a celkovým součtem čerpání odpovídajícím rozpočtu projektu. Žádost o ručitelské prohlášení za úvěr byla předložena Zastupitelstvu města Turnov.

V rámci podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby byl upraven harmonogram stavebních prací. Realizace stavby bude zahájena v prosinci přípravou a předáním stanoviště. První úsek stezky (Malá Skála – Líšný) by měl být dokončen v květnu 2012, celá stezka pak do léta 2013. Realizace projektu bude ukončena v srpnu 2013 s finančním ukončením (proplacením poslední dotace) do konce roku 2013.

 Projekt „Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný“ (CZ.1.13/3.1.00/14.00946) je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

ikona souboruTisková zpráva ke stažení

rop nuts rgb                                                                                                                   eu investice do vasi budoucnosti plnobarevna rgb
Vytvořeno 6.12.2011 7:54:15 | přečteno 297x | zdarska
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen wayCzechRepubliclogo
 
load