Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Greenway Jizera v roce 2016

Greenway Jizera

Tisková zpráva SČR 04/2016, vydána 15. dubna 2016

 

V roce 2013 byla dokončena stavba stezky Greenway Jizera v úseku Turnov – Rakousy – Malá Skála – Líšný. Slavnostní otevření proběhlo v prosinci 2013, cyklisté a pěší však stezku využívali již od léta tohoto roku. Projekt výstavby stezky Greenway Jizera v úseku Loužek – Líšný byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Konečné náklady na výstavbu nových úseků dosáhly částky 32,57 mil. Kč s dotací ve výši zhruba 90 %. „Od samého počátku je o tento úsek stezky nebývalý zájem. První monitoring se zde uskutečnil mezi 9. srpnem a 8. zářím 2013 a instalovaný sčítač návštěvníků napočítal téměř dvacet tisíc průjezdů či průchodů. Každým rokem návštěvnost stoupá,“ říká ředitel Sdružení Český ráj Aleš Hozdecký. Právě Sdružení bylo investorem této části cyklostezky.

Záměr výstavby cyklostezky podél Jizery je starý více než dvě desetiletí. První větší konkrétní rozměr získal v roce 2007, kdy proběhly cyklojízdy podél břehů řeky od Lázní Toušeň po pramen v Jizerských horách. Na půli cesty se tehdy ve Svijanech setkali hejtmané Libereckého a Středočeského kraje Petr Skokan a Petr Bendl, kteří zde podepsali memorandum o spolupráci na výstavbě cyklostezky. To podpořili i starostové přilehlých obcí, do realizace projektu se zapojila také obecně prospěšná společnost Partnerství.

„Nový úsek mezi Loužkem, resp. Turnovem a Líšným je dosud nejhmatatelnějším výsledkem spolupráce. Na něm je možné si ověřit prospěšnost takové stavby celému regionu. To mj. vidíme na množství doprovodných služeb, které spontánně na tomto úseku vznikají. Stezka Greenway Jizera představuje jeden z ukázkových modelů rozvoje cestovního ruchu,“ doplňuje Hozdecký.

Práce na dalších úsecích bohužel neprobíhají podle původního plánu, dílčí studie nicméně vznikly v dolní části toku řeky, krátký úsek nové stezky nejen pro cyklisty byl nedávno otevřen v Semilech. V okolí Mladé Boleslavi jsou některé úseky v režimu územního rozhodnutí. „Středočeský kraj je v tomto směru poměrně aktivní, mají vyhledávající studie a připravují projektové dokumentace,“ říká ředitel Sdružení Český ráj.

V našem regionu se intenzivně jedná o pokračování stezky z Turnova do Svijan. Je diskutována smlouva o vzájemné spolupráci všech obcí na trase (Turnov, Modřišice, Přepeře, Příšovice, Svijany). Po vyjasnění sporných bodů ji schválí jednotlivé obce ve svých zastupitelstvech a poté bude smlouva podepsána. Turnovští zastupitelé na svém únorovém zasedání podpořili návrh podání žádosti do dotačních programů Libereckého kraje na projekt pokračování cyklostezky Greenway Jizera právě v tomto úseku.

„Trasa vychází z vyhledávací studie z roku 2005 a je upravena na základě dohody zástupců zainteresovaných obcí. Ve fázi projektové přípravy bude celá trasa rozdělena na jednotlivé úseky, aby podle stupně připravenosti jednotlivých obcí mohla být v budoucnu plánovaná i samotná stavba,“ uvádí Martin Féna z odboru správy majetku turnovské radnice, která projekt připravuje. Odhadované náklady na projektovou dokumentaci jsou 950 tis. Kč bez DPH. Dokumentace by mohla být k dispozici na konci příštího roku.

Trasa stezky mezi Turnovem a Svijany je navržena ve dvou variantách. Ta preferovaná vede od železniční zastávky Turnov-město ke hrázi u Libuňky, resp. Jizery. Po hrázi se cyklisté dostanou do Přepeř k jezu. Odtud je tato trasa vedena po silnici do Příšovic, kde na okraji obce odbočí na polní cestu k Písečákům a odtud trasa Jizeru kopíruje až do Svijan.

Alternativní varianta vede od železniční zastávky přes železniční most do Nudvojovic a dál do Přepeř, kde po stávajícím mostě překoná Jizeru. Dále vede po komunikaci do Všeně-Mokrého, v Ploukonicích překoná Jizeru a přes Příšovice se po současných komunikacích cyklisté dostávají do Svijan. V obou případech tato část cyklostezky končí u svijanského zámku.

Vzhledem k nevyjasněným majetkoprávním vztahům, které se někde staly téměř neřešitelné, dojde v některých úsecích pravděpodobně ještě ke změně trasy.

„Myslím, že je třeba připomenout, že Sdružení Český ráj v minulých letech iniciovalo několik cyklojízd v různých úsecích. Jelo se i od pramene až po soutok Jizery s Labem. Děláme všechno proto, aby se na projekt nezapomnělo a záměr nezmizel z povědomí. V tom nám samozřejmě pomáhá zprovozněný úsek mezi Turnovem a Líšným. Jedna rovina je vlastní investice, druhá rozvoj cestovního ruchu a doprovodných služeb. To všechno zde vidíme přímo ukázkově, nové služby kolem stezky vznikají ještě dnes, byť se jedná o poměrně krátký úsek. Cyklostezka také pozvedla Jizeru jako významnou vodáckou řeku, což ještě před deseti lety tak nebylo,“ upozorňuje Aleš Hozdecký.

Sdružení Český ráj na letošní červen zvažuje další propagační jízdu, která bude souviset s otevřením zrekonstruovaného zámku ve Svijanech, který se stane významným prvkem dalšího rozvoje turistického ruchu v regionu. Také se uvažuje o vzniku nadace či neziskové organizace, která by se o cyklostezku starala a prováděla drobné opravy. Pro tyto účely vznikne zvláštní fond. „Bude-li k dispozici projektová dokumentace na úsek mezi Turnovem a Svijany do konce příštího roku, nastane poté období shánění finančních prostředků z různých dotačních titulů. Proto je dnes těžké odhadnout, kdy by mohlo dojít na samotnou stavbu. Na druhou stranu by bylo dobré dokončit již dříve slíbený úsek mezi Líšným a Železným Brodem,“ uzavřel Hozdecký.

SROVNÁNÍ NÁVŠTĚVNOSTI 2013, 2014, 2015 (V OBDOBÍ 19. SRPNA - 8. ZÁŘÍ)

Úsek GW Jizera mezi Turnovem a Malou Skálou.

Ukazatel počtu uživatelů stezky

GW Jizera 2013

GW Jizera 2014

GW Jizera 2015

Celkem

11 593

11 268

16 687 (+ 37,2%)

Den s nejvyšší návštěvností

1 360 (So 7. září 2013)

1 418 (So 6. září 2014)

1 952 (so 29. srp 2015)

Den s nejnižší návštěvností

42 (Út 3. září 2014)

22 (Po 1. září 2014)

76 (ne 6. září 2015)

Nejfrekventovanější den

sobota

sobota

sobota

Hodinový průměr

23

22

34

Denní průměr

552 

537

795

ikona souboruTisková zpráva ke stažení


TZ č. 4

Vytvořeno 18.4.2016 10:55:51 | přečteno 915x | rakousoval
 
cesky raj liberecky kraj kralovehradecky kraj stredocesky kraj logoGPCR green way logotyp-pruhled-web_square.png CzechRepublic logo
 
load