Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Greenways Jizera - setkání ve Svijanech

05

Tisková zpráva z 19. 9. 2007

Vize cyklostezky kolem celého toku Jizery od pramene až po soutok s Labem s přímým napojením Prahy dostala v úterý 18. září ve Svijanech u Turnova další konkrétní rozměr. „Jsme připraveni podílet se na spolufinancování výstavby a projekt všemi směry podporovat," řekl hejtman Středočeského kraje Petr Bendl. K podpoře cyklostezky, která vede po území dvou krajů, se přihlásil také liberecký hejtman Petr Skokan. Oba hejtmané v úterý do Svijan přijeli na kolech v čele pelonů cyklistů.

Setkání ve Svijanech nebylo náhodné. Jde o hranice krajů. Proto byl právě zde cíl dvoudenního putování dvou skupin cyklistů, kteří projeli celou trasu. První skupina vyjela z Lázní Toušeň, resp. od soutoku Jizery a Labe, druhá z Kořenova. Starostové obcí na trase podepisovali memoranda přístupu k záměru výstavby cyklostezky, někteří sedli na kolo a k peletonu se přidali, jinde část cesty jely děti z místních škol.
Výstavba moderní evropské cyklostezky Greenways Jizera má podporu asi 60 obcí na toku řeky, které si od cyklostezky slibují rozvoj turistiky, podnikatelských aktivit a také zlepšení péče o životní prostředí. „Jak mnozí konstatovali, na běžných silnicích už je v poslední době pro cyklisty tak nebezpečno, že by všichni cyklostezku chtěli raději ihned než až v roce 2015, což je dlouhodobý cíl, kdy by měla být trasa kolem toku Jizery dokončena,“ řekl Aleš Hozdecký, předseda Sdružení Český ráj.

Partnery projektu jsou města Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Semily, Turnov a Železný Brod, svaz měst a obcí Krkonoše, obecně prospěšná společnost Zlatý pruh Polabí a Sdružení Český ráj. Partnerství na tomto nadregionálním projektu zavřely Středočeský a Liberecký kraj.

Myšlenka stavby moderní cyklostezky kolem Jizery je stará asi deset let, intenzivně se na záměru pracuje od roku 2003 a hlavně vloni a letos. Hlavním koordinátorem celého projektu je Sdružení Český ráj, resp. manažeři projektu Pavla Bičíková a Jiří Lukeš.

Setkání ve Svijanech se kromě novinářů zúčastnilo asi dalších zhruba 100 lidí, byli tu starostové většiny obcí z celého toku Jizery, zástupci občanských sdružení, ministerstev, Českých drah, Povodí Labe, CHKO Český ráj, přítomen byl i senátor Jaromír Jermář, který přijel jako řada dalších na kole. Těžko hledat podobnou akci, která by do jednoho místa v Českém ráji přivedla tolik politiků, úředníků, novinářů a cyklistů. Tím, že se všichni opravdu velmi hlasitě postavili za podporu projektu, měla by napříště být další jednání mnohem jednodušší, pro realizaci záměru to znamená zatím nejdůležitější krok.

Jsou známy i první odhady nákladů na výstavbu. Jen úsek ze Svijan do Železného Brodu přijde na 80 milionů, celkově se za celou trasu jedná o stovky milionů korun. Cyklostezka bude financována z prostředků měst a obcí, obou krajů, z evropských fondů a ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR. Cyklostezka bude součástí evropské sítě bezpečných stezek Greenways. V České republice se tak připojí například ke Greenways Praha - Vídeň nebo Moravským vinařským stezkám, které podporuje Nadace Partnerství.

Realizační tým nyní čeká další etapa prací. Cyklostezka by měla sloužit jak místním obyvatelům například při cestě do školy, za nákupem či do práce, tak i návštěvníkům regionu. „V úseku Svijany - Železný Brod a Horní Sytová - pramen Jizery je již dokončena vyhledávací studie cyklotrasy, dokončuje se část z Podspálova do Horní Sytové. Na území Středočeského kraje bude vyhledávací studie hotova na počátku roku 2008,“ uvedla manažerka projektu Pavla Bičíková.

Už v průběhu propagační jízdy cyklistů kolem celého toku řeky se ukázala celá řada problémů, které čeká na řešení. Už třeba hned v Lázních Toušeň. Tady je vybudován nový most přes Labe, ale na jeho jednom konci je místo nájezdu schodiště (??!). Cesta do Mladé Boleslavi mnohdy vede cestou necestou plnou kopřiv, nicméně bude tento úsek stavebně snazší než horská část cyklostezky. Hluboká údolí, kde je často místo jen na koryto řeky a silnici a na konci úseku bonbónek v podobě Riegrovy stezky. Jak se ale starostové Železného Brodu a Semil shodli, když pod Spálovem slavnostně podepisovali memorandum, trasa cyklostezky by se neměla od Jizery odklonit ani tady, ale mělo by se najít řešení na straně, kde úzkou soutěskou vede železnice. „Také bych se přimlouval za toto řešení, které by budoucí cykloturisty neodvádělo mimo řeku. Riegrova stezka bude nicméně asi opravdu největším oříškem na celé trase. Půjde o finančně náročný úsek, bude potřebná dohoda mnoha partnerů, od ekologů po České dráhy, a právě v tomto bych chtěl konkrétně pomoci,“ prohlásil poslanec parlamentu ČR Zdeněk Mach, který osobně v rámci propagační jízdy projel úsek z Kořenova na Malou Skálu. Pan poslanec, stejně jako další účastníci cyklojízdy, při jízdě po frekventovaných komunikacích komentoval hlavně nebezpečí pohybu větší skupiny cyklistů. „Kličkování mezi kamiony bychom určitě všichni rádi vyměnili za bezpečnou cyklostezku,“ dodal poslanec Mach.

Partnery programu Greenways Jizera je Nadace partnerství a Nadace České spořitelny

ikona souboruTZ_19_07_Grenways Jizera

Tiskovou zprávu pro SČR zpracoval Pavel Charousek

Vydáno 20. září 2007

Vytvořeno 20.9.2007 18:03:44 | přečteno 164x | Stranska
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen waylogotyp-pruhled-web_square.pngCzechRepublic
 
load