Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Greenways Jizera

Tisková zpráva z 14. 9. 2007

 • V úterý 18. září podepíší v Pivovarské restauraci ve Svijanech u Turnova hejtman Středočeského kraje Petr Bendl a hejtman Libereckého kraje Petr Skokan dohodu o partnerství na nadregionálním projektu výstavby cyklostezky moderního, evropského typu „Greenways Jizera“. Dohodu o partnerství na tomto projektu podepíší kromě obou hejtmanů také představitelé Sdružení Český ráj, Krkonoše - svazku měst a obcí, Zlatý pruh Polabí , o.p.s. a města Semily, Železný Brod, Turnov, Mnichovo Hradiště a Mladá Boleslav.
 • Poprvé myšlenka vystavět cyklostezku od pramene Jizery až po její ústí do Labe s přímým napojením Prahy zazněla asi před deseti lety. Intenzivně se na ní začalo pracovat od roku 2003 a zejména na přelomu let 2006 a 2007.
 • Letos již proběhlo několik pracovních jednání mezi obcemi a městy, Libereckým a Středočeským krajem, neziskovými organizacemi zajišťujícími rozvoj cestovního ruchu v turistických oblastech (Sdružení Český ráj, Krkonoše - svazek měst a obcí, Zlatý pruh Polabí, o.p.s.) a dalšími subjekty, jako jsou například České dráhy, a.s. Výsledkem byla změna pojetí i rozsahu záměru, který má na přání stále většího počtu obcí a občanských sdružení zajistit provázanost i s jejich dílčími projekty v celém koridoru řeky Jizery.
 • Vybudování páteřní cyklostezky je I. etapou celého projektu, konečným cílem je realizovat multifunkční koridor pro pěší, cyklisty, vodáky atd. Cyklostezka by měla sloužit jak místním obyvatelům například při cestě do školy, za nákupem či do práce, tak i návštěvníkům regionu. Jednotlivé obce na trase byly vyzvány, aby se k projektu připojily formou podpisu memoranda, protože se předpokládá, že budoucí cyklostezka by mohla zároveň podpořit i další aktivity v obcích a regionech.
 • Slavnostnímu podepsání dohody 18. září 2007 ve Svijanech předcházela „Cyklojízda Greenways Jizera“. Ta se jela po záštitou hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana a hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla a za osobní účasti obou hejtmanů.
  V pondělí 17. září v 9 hodin vyjela jedna skupina cyklistů z Kořenova a druhá od soutoku Jizery s Labem. Skupiny projížděly podél řeky Jizery. Na předem dohodnutých místech (v obcích) se uskutečnily zastávky, na kterých zástupci obcí podepisovali memorandum, představovali své projektové záměry, či se fyzicky přidali ke skupině cyklistů.
  V úterý 18. září v poledne se obě skupiny setkaly v obci Svijany, která leží na hranicích Středočeského a Libereckého kraje.

Postup prací:

V úseku Svijany - Železný Brod a Horní Sytová - pramen Jizery je již dokončena vyhledávací studie cyklotrasy, dokončuje se část z Podspálova do Horní Sytové. Na území Středočeského kraje bude vyhledávací studie zpracována v následujících měsících. Vyhledávací studie celé trasy by měla být dokončena na přelomu let 2007 a 2008. Poté bude zpracována projektová dokumentace a následně i žádosti o dotace z fondů Evropské unie. První cyklisté by se v úseku z Kořenova až k Labi mohli svézt v roce 2015.

Nositelé projektu Greenways Jizera v předem definovaných úsecích:

 • Svazek Krkonoše je nositelem úseku pramen Jizery - Horní Sytová
 • Město Semily je nositelem úseku Dolní Sytová - Podspálov
 • Město Železný Brod je nositelem úseku Podspálov - Líšný
 • Město Turnov je nositelem úseku Malá Skála - Svijany
 • Město Mnichovo Hradiště je nositelem úseku Loukov - Ptýrov
 • Statutární město Mladá Boleslav je nositelem úseku Bakov nad Jizerou - Horky nad Jizerou
 • Zlatý pruh Polabí, o. p. s, je nositelem úseku Benátky nad Jizerou - Brandýs nad Labem (Praha)
 • Koordinátorem celého projektu je Sdružení Český ráj

Cyklostezka bude součástí evropské sítě bezpečných stezek Greenways. V České republice se tak připojí například ke Greenways Praha - Vídeň nebo Moravským vinařským stezkám, které podporuje Nadace Partnerství.

Slavnostní setkání partnerů Greenways Jizera

Podpis dohody, prezentace projektu, tisková konference, 18. září 2007, Pivovarská restaurace ve Svijanech u Turnova.
Kromě všech signatářů dohody se slavnostního aktu zúčastní představitelé měst, obcí, zástupci ministerstev, médií a další čestní hosté

Podrobný program:

 • 12.15 hodin - zahájení
 • 12.20 hodin - úvod a podpis dohody hejtmany krajů a zástupci dalších subjektů
 • 12.30 hodin - slovo hejtmanů, zástupců ministerstev a dalších orgánů a organizací
 • 12.45 hodin - prezentace projektu
 • 13.00 hodin - tisková konference
 • 13.30 hodin - konec oficiální části setkání, občerstvení
 • následuje volná diskuse

Partnery programu Greenways Jizera je Nadace partnerství a Nadace České spořitelny.

Partnery Cyklojízdy Greenways jsou: BC Sport Semily, ČSOP Opočeň, Lázně Toušeň, Liberecký kraj,Město Benátky nad Jizerou,Město Jilemnice, Město Mnichovo Hradiště, Město Semily, Město Turnov, Město Železný Brod, Mikroregion Pojizeří, Pivovar Svijany, Spc - net, Statutární město Mladá Boleslav, Středočeský kraj, Škoda Auto a.s., Obec Kořenov, Obec Malá Skála, Obec Poniklá,Obec Skorkov, Obec Svijany, Termotisk a další obce na trase cyklojízdy.

Memorandum

Vyhlášení společné iniciativy Greenways Jizera

Iniciativa za vytvoření multifunkčního koridoru Greenways Jizera a výzva ke spolupráci pro všechny partnery na území v oblasti toku řeky Jizery.

Signatáři této iniciativy jsou organizace, města a obce, jež spojuje úsilí o zlepšení podmínek pro ekonomický a společenský rozvoj v koridoru řeky Jizery a hlásí se k níže popsané vizi a ke strategickým cílům projektu.

Vize projektu

Greenways Jizera - plně vybavený multifunkční koridor podél řeky Jizery s páteřní cyklostezkou a sítí bezpečných stezek pro bezmotorovou dopravu, který je využíván jak místními obyvateli, tak návštěvníky.
Je vybudován a funguje na principech partnerské spolupráce a trvale udržitelného rozvoje území.

Strategické cíle projektu

 • Vytvoření stezek pro bezpečnou bezmotorovou dopravu a rekreaci podél toku řeky Jizery pro místní obyvatele a návštěvníky.
 • Vytvoření podmínek pro vyšší míru dostupnosti kulturního, historického a přírodního dědictví regionů při zachování kvality tohoto bohatství.
 • Rozvoj šetrné turistiky v území a propojení nových produktů s nabídkou turistických regionů.
 • Zlepšení péče o vzhled a údržbu krajiny v koridoru Jizery a soulad jejího využití a ochrany.
 • Vytvoření spolupráce na principu partnerství mezi obyvateli měst a vesnic, nevládními neziskovými organizacemi, podnikateli, místní a regionální samosprávou a státní správou.
 • Vytvoření dopravní a turistické infrastruktury a služeb pro jednotlivé cílové skupiny vedoucí k regionálnímu rozvoji území.
 • Zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu vytvořením fungujícího systému řízení a koordinace aktivit v území.
 • Kvalitní a efektivní marketingové aktivity realizované na základě poptávky a nabídky.

Závěrečná ustanovení

Vyhlášení této iniciativy je současně výzvou pro další partnery, kteří mají podobné cíle a chtějí spolupracovat v duchu této iniciativy. Připojení se k této iniciativě je možné formou registrace u Sdružení Český ráj. Signatáři této iniciativy se hlásí k odpovědnosti za partnerství, tj. rovnost a sdílení společných úspěchů i neúspěchů při plnění této iniciativy. Vystoupení z této iniciativy je svobodnou vůlí každého partnera, kterou projeví písemně na adresy zakladatelů a ostatních partnerů.

K dodržování cílů a ducha této iniciativy jmenují jednotliví partneři svého zástupce. Všechna důležitá rozhodnutí charakteru společné činnosti, financování projektů apod. činí příslušní partneři smlouvou nebo dohodou v souladu s platnou legislativou.

Zakládající organizace iniciativy:

 • Sdružení Český ráj
 • Zlatý pruh Polabí, o. p. s.
 • Krkonoše - svazek měst a obcí
 • Statutární město Mladá Boleslav
 • Město Turnov
 • Město Semily
 • Město Železný Brod

Další partneři, signatáři iniciativy:

Obce a města - Kořenov, Rokytnice n. J., Paseky nad Jizerou, Jablonec n. J., Poniklá, Jilemnice, Háje nad Jizerou, Bystrá nad Jizerou, Benešov u Semil, Bozkov, Líšný, Malá Skála, Rakousy, Přepeře, Příšovice, Všeň, Svijany, Žďár, Loukov, Březina, Loukovec, Mohelnice nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Klášter Hradiště nad Jizerou, Ptýrov, Bakov nad Jizerou, Bradlec, Josefův Důl, Hrdlořezy, Dalovice, Jizerní Vtelno, Hrušov, Brodce, Horky nad Jizerou, Benátky nad Jizerou, Skorkov, Nový Vestec, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Lázně Toušeň, Zeleneč, Ostrá, Krnsko, Písková Lhota, ČSOP Opočeň, DSO Dolní Pojizeří.

ikona souboruTZ_18_07_Grenways Jizera

Vytvořeno 5.10.2007 16:08:10 | přečteno 270x | Ing. Jiří Lukeš
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen waylogotyp-pruhled-web_square.pngCzechRepublic
 
load