Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Hledání vize rozvoje Českého ráje

Hledání vize rozvoje Českého ráje

Tisková zpráva SČR 25/2011, vydána 15. listopadu 2011

Na osm desítek zástupců neziskových organizací, obcí a měst, dobrovolných svazků obcí, místních akčních skupin, institucí, firem, památkových objektů, turistických atraktivit, pracovníků ochrany přírody a podnikatelů v cestovním ruchu jednalo na pozvání Sdružení Český ráj ve čtvrtek 10. listopadu ve společenských prostorách kempu v Sedmihorkách o vizi budoucnosti Českého ráje, resp. o aktualizaci střednědobého a akčního plánu „Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj“. Práce na tomto dokumentu začaly letos v létě, skončit by měly v únoru příštího roku, kdy mají být teze o dalším rozvoji cestovního ruchu a konkrétní projekty v regionu představeny veřejnosti.

Zpracování koncepce se věnuje tým kolem Blaženy Huškové, konzultantky v oblasti trvale udržitelného rozvoje, která je známa především projekty v Jizerských horách. „Setkání lidí, o kterých si myslíme, že mají k cestovnímu ruchu co říct, jsme připravovali delší dobu, nečekali jsme ale, že o veřejnou debatu nad dalším rozvojem turismu v Českém ráji bude až takový zájem. To jen potvrzuje fakt, že lidem osud tohoto regionu leží na srdci,“ uvedla Blažena Hušková. Ta ve svém shrnujícím materiálu přiblížila názory 23 lidí z různých koutů Českého ráje, kteří jsou v jistém směru hybateli dalšího rozvoje v oblasti. Jejich poznatky doplnila různými studiemi a průzkumy, které zde již v minulosti vznikly. Úkolem sedmihorského setkání bylo tyto teze doplnit společnou diskuzí a přiblížit tak vznikající materiál co nejvíc reálnému pohledu lidí, kteří na území Českého ráje žijí, podnikají, pracují či odpočívají.

„Důležité je umět dobře popsat výchozí stav, nastínit, kam bychom v rozvoji cestovního ruchu v regionu chtěli dojít a jak to udělat,“ přiblížila Hušková.

A co se účastníkům diskuze vybavilo při pojmenování nedostatků v turismu v současném Českém ráji? Nedostatečná síť služeb, chybějící záchytná parkoviště, přetíženost hlavních turistických cílů v letní sezoně, nedostatek ubytování, krátká sezona trvající maximálně tři měsíce v roce, dlouhodobý úbytek zahraniční klientely, odpor místních lidí k turistům, neochotný a jazykově málo vybavený personál především restauračních zařízení, malé využití turistických autobusů, chybí jednotná koordinace cestovního ruchu v regionu, část problémů vyplývá ze skutečnosti, že Český ráj se rozprostírá na území tří krajů. Nejasné je i vymezení samotného regionu, kdy jednou mluvíme o turistickém regionu, podruhé o CHKO a potřetí o geoparku – vše v jiných hranicích oblasti! Speciálně u Geoparku Český ráj diskutující zmínili nedostatečné využití této prestižní značky. Na druhou stranu diskutující zdůraznili poměrně kvalitní a pestrou nabídku pro rodiny s dětmi, bohatou programovou nabídku na jednotlivých památkových objektech, pozitivem je poměrně hustá síť informačních center, kde návštěvníci získají základní informace, je zde stále ještě krásná příroda…

A kam by se cestovní ruch v regionu měl ubírat? Důležitý je vznik nového zákona o cestovním ruchu a změna zákona o rozpočtovém určení daní. Samozřejmě je důležité výrazné zlepšení kvality infrastruktury a služeb, cestovním ruchem by se zde mohlo živit více lidí, což by také změnilo pohled na návštěvníky regionu. Měla by vzniknout jednotná klasifikace ubytovacích a stravovacích zařízení, aby klient věděl, s jakou úrovní může na daném místě počítat. Měli bychom i nadále umět ochránit kvalitu krajiny jako takové, rozšířit sezonu na více měsíců v roce, podnikatelé v cestovním ruchu a další zainteresovaní včetně neziskových organizací by spolu měli umět více spolupracovat.

Za poslední desetiletí na území Českého ráje vzniklo také mnoho dobrého. Opraveny byly i ty zapadlejší komunikace, města a obce zkrásněla, je zde více drobnějších zemědělců, což má pozitivní vliv na krajinný ráz, obce i obyvatelé začínají chápat, že turistický ruch jim může i něco pozitivního přinášet. Uchytilo se povědomí o certifikované značce Regionální produkt Český ráj, více lidí se zajímá o produkci zemědělců a řemeslníků z regionu, vznikají nové služby. Místní lidé vnímají zlepšení komunikace se Správou CHKO Český ráj. Na druhou stranu i nadále je zde mnoho konfliktních míst, kde třeba dochází ke střetu cyklistů s pěšími a motorizovanými turisty, nejatraktivnější místa jsou přetížena, jen velmi málo se daří návštěvníky více zaujmout i v místech méně exponovaných…

Diskuze byla nasměrována na pět hlavních témat, která účastnici setkání rozebrali v pracovních skupinách:

1. Návštěvník Českého ráje (pro jaké skupiny návštěvníků je tento region zajímavý, za čím návštěvníci přijíždějí a co jim region může a měl by nabídnout).

2. Důležitost vzájemné komunikace, spolupráce a partnerství všech zainteresovaných v cestovním ruchu.

3. Místní obyvatelé a cestovní ruch.

4. Infrastruktura a služby – Český ráj přívětivý.

5. Návštěvník v čase a prostoru (žádoucí rozprostření nabídky i mimo nejvyhledávanější místa, prodloužení sezony…).

Výstupy z jednotlivých témat se jistě objeví v aktualizovaném střednědobém a akčním plánu.

Jak bylo na setkání v Sedmihorkách zdůrazněno, zcela jistě nešlo o poslední setkání nad problematikou regionu. Je třeba stanovit priority v určitých oblastech a nastínit, čeho bychom chtěli dosáhnout. A když tohle budeme vědět, můžeme se společně zaobírat konkrétními kroky a jejich naplněním. Žije zde a pracuje množství lidí, pro které je další rozvoj Českého ráje důležitý a cestovní ruch je jeho významnou součástí. Diskuze o tom má zásadní význam a je otevřená všem….

Zpracování Střednědobého plánu „Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj pro období 2012–2017“ a „Akčního plánu Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj pro období 2012–2013“je součástí projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

ikona souboruTisková zpráva ke stažení

 

rop nuts rgb eu investice do vasi budoucnosti plnobarevna rgb

Akce Sedmihorky

Hledání vize rozvoje Českého ráje

Hledání vize rozvoje Českého ráje

 
Hledání vize rozvoje Českého ráje

Hledání vize rozvoje Českého ráje

 
 
Vytvořeno 16.11.2011 15:27:11 | přečteno 126x | zdarska
 
cesky raj liberecky kraj kralovehradecky kraj stredocesky kraj logoGPCR green way logotyp-pruhled-web_square.png CzechRepublic logo
 
load