Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Monitoring návštěvnosti stezky Greenway Jizera

TZ č. 10, autor: Pavel Charousek

Tisková zpráva SČR 10/2014, vydaná 5. listopadu 2014


V roce 2013 byla dokončena stavba stezky Greenway Jizera v úseku Turnov – Rakousy – Malá Skála – Líšný. Slavnostní otevření stezky proběhlo v prosinci 2013, cyklisté a pěší však stezku využívali od léta. V období od 9. srpna do 8. září 2013 na stezce proběhla první etapa monitoringu návštěvnosti. V blízkosti jednoho z mostů byl instalován sčítač návštěvníků, který napočítal 19 945 průjezdů/průchodů v obou směrech a potvrdil tak velký zájem o novou stezku mezi obyvateli a návštěvníky území, a tím i smysluplnost celého projektu.

Také v roce 2014 byl na novou stezku umístěn sčítač TRAFx od společnosti Partnerství o.p.s., a to v období od 18. srpna do 5. října. Ve sledovaném období bylo na stezce zaznamenáno celkem 18 667 návštěvníků v obou směrech.

Tak jako v roce 2013, i letošní monitoring potvrdil některá důležitá zjištění:

 • Využití stezky je rozloženo mezi pracovní dny (53 %) a nepracovní dny (47 %),
  mírně převažoval směr z Turnova na Malou Skálu (52 %)

 • Denní průměr činí 381 uživatelů (o víkendech narůstá na 625), což potvrzuje převažující rekreační využití stezky

 • Průměrná hodinová návštěvnost činí 16 osob. O víkendu narůstá na hodnotu 26 uživatelů, maximum bylo 282 uživatelů!

 • 99 % návštěvníků využívá stezku mezi od 5 do 22 hodin, 65 % od 12 do 17 hodin (odpolední výlety a vyjížďky)

 • Využití stezky v pracovních dnech od 5 hodin až do 22 hodin potvrzuje dopravu do/ze zaměstnání

 • Ručním kontrolním sčítáním (28. září 2014) byla zjištěna struktura návštěvníků v poměru 78 % cyklisté, 13 % pěší a 9 % koloběžky

  Díky tomu, že monitoring proběhl v letech 2013 i 2014 ve stejném období, bylo možné provést srovnání naměřených dat za období 19. 8. - 8. 9. v obou letech a získat tak data o návštěvnosti nově vybudované stezky v závěru letní turistické sezóny a po jejím skončení.

  Tabulka srovnání celkové návštěvnosti stezky v období 19. 8. - 8. 9. 2013 a 19. 8. - 8. 9. 2014 


Ukazatel počtu uživatelů stezky

GW Jizera 2013

GW Jizera 2014

Celkem

11 593

11 268

Den s nejvyšší návštěvností

1 360 (So 7. září 2013)

1 418 (So 6. září 2014)

Den s nejnižší návštěvností

42 (Út 3. září 2014)

22 (Po 1. září 2014)

Nejfrekventovanější den

Sobota

Sobota

Hodinový průměr

23

22

Denní průměr

552 

537


Při stejném celkovém počtu návštěvníků v obou letech se mírně liší struktura a způsob využití stezky. Nejvýznamnější je změna využití stezky o víkendech (42 % v roce 2014 oproti 54 % v roce 2013). Především se potvrdil nárůst uživatelů na koloběžkách.

Udržení návštěvnosti je dobrým výsledkem vzhledem k běžnému boomu návštěvnosti u nových nabídek s prudkým nárůstem a následným prudkým poklesem zájmu. Např. nová Labská stezka u Hradce Králové zaznamenala pokles návštěvnosti o zhruba 20 %. Nyní je nutné pokračovat v rozvoji projektu Greenway Jizera, především ve směru z Líšného do Železného Brodu, kde probíhá projektová příprava nového úseku stezky.

Zjištěná vysoká návštěvnost i na sklonku turistické sezony potvrdila velký zájem o novou stezku a především smysluplnost celého projektu a vynaložené investice. Na základě dat z monitoringu návštěvnosti lze usuzovat, že v období od jara do podzimu využilo nově vybudovanou stezku Greenway Jizera zhruba 70 tisíc uživatelů a za celý kalendářní rok se toto číslo blíží hodnotě sto tisíc.

Stezka Greenway Jizera představuje jeden z ukázkových modelů rozvoje cestovního ruchu. Vybudování veřejné infrastruktury z veřejných prostředků (v tomto případě s využití evropské dotace) vytváří mj. podmínky pro rozvoj turistické nabídky v podobě rozšíření služeb cestovního ruchu. V případě naší stezky se jedná o širokou nabídku půjčoven sportovního vybavení (především koloběžek a lodí), rozšíření nabídky služeb a občerstvení s potřeným zázemím v okolí stezky (Dolánky, Křížky, Malá Skála, Líšný) a v neposlední řadě nové nabídky v podobě balíčků služeb (spojení cesty lodí a na kole). Zbývá jen vyčíslit ekonomický přínos do území a návratnost vložené investice. Na to, zatím, v České republice nebyla zavedena ověřená metodika (jak je tomu např. v sousedním Německu), ale blýská se na lepší časy. O přínosu projektu pro území, včetně ekonomického, však nemůže být pochyb.

Projekt výstavby stezky Greenway Jizera v úseku Loužek – Líšný byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Konečné náklady na výstavbu nových úseků stezky mezi Loužkem a Líšným dosáhly 32, 57 mil. Kč s dotací ve výši zhruba 90 %. V rámci projektu byly vybudovány nové úseky stezky pro cyklisty a pěší v celkové délce 2,6 km, včetně dvou nových mostů přes Jizeru a rozšíření lávky na železničním mostě mezi Rakousy a Loužkem. Nositelem projektu (a investorem stavby) bylo Sdružení Český ráj. Partnery projektu jsou obce Líšný, Malá Skála a Rakousy a Město Turnov, kteří se podílejí i na spolufinancování projektu.

Monitoring byl zajištěn prostřednictvím sčítače TRAFx Trail Counter, který umožňuje sčítání uživatelů stezek v přírodě, a to s rozlišením směrů pohybu. Sčítač poskytla společnost Partnerství o.p.s., která zajistila i jeho instalaci a zpracování naměřených dat.

Obecně prospěšná společnost Partnerství (dále také „Partnerství, o.p.s.“) zajišťuje poskytování a zprostředkování informací a služeb pro trvale udržitelný rozvoj komunit, obcí a jejich partnerů. Jejím zakladatelem je Nadace Partnerství, nejvýznamnější česká nadace podporující projekty ochrany životního prostředí. Monitoring návštěvnosti na stezce Greenway Jizera byl podpořen z grantového programu Greenways, který s podporou Nadace České spořitelny zajišťuje právě Nadace Partnerství.

ikona souboruTisková zpráva ke stažení

rop nuts rgb    eu investice do vasi budoucnosti plnobarevna rgb Vytvořeno 6.11.2014 10:33:35 | přečteno 726x | rakousoval
 
cesky raj liberecky kraj kralovehradecky kraj stredocesky kraj logoGPCR green way logotyp-pruhled-web_square.png CzechRepublic logo
 
load