Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Novinky a aktivity Sdružení Český ráj pro hlavní turistickou sezonu

Mapa turistických cílů

 Tisková zpráva SČR 12/2012, vydaná 2. července 2012

Prázdninová nabídka pro každý den 2012

Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnery připravilo již čtvrtý ročník Prázdninové nabídky pro každý den. Ten letošní nabízí 19 nevšedních nabídek zážitkových programů, které budou probíhat v průběhu července a srpna na památkách, v centrech měst, ale i v přírodě. Kromě netradičních prohlídek tak mohou lidé využít soutěže o ceny v přírodním areálu Šťastná země, zapůjčit si za zvýhodněnou cenu lodičky na Jizeře, naučit se základům horolezectví na Kozinci u Železného Brodu, nebo proniknout do tajemství tradičních řemesel v Semilech. Malý výlet do historie obstará každý pátek v Jičíně Valdštejnova polní kancelář na nádvoří zámku. Podrobné informace o Prázdninové nabídce pro každý den 2012 lze získat v informačních centrech a na internetových stránkách www.cesky-raj.info, www.ceskyrajdetem.cz.

Turistické noviny Český ráj

Noviny letos poprvé osahují tipy na bezbariérové výlety, výlety pro rodiny s kočárky, méně mobilní občany i rady pro cyklisty. Na 48 stranách jsou nejen tipy na výlety a další zajímavosti z jednotlivých částí regionu, ale i novinky v turistickém značení; je zde i prázdninová nabídka aktivit pro každý den či stránka pro děti. Nechybí mapa turistických autobusů s jízdními řády ani prázdninový servis obsahující přehled kulturních, sportovních a společenských akcí do konce roku 2012 a přehled turistických atraktivit s aktuálními cenami vstupného a otevírací dobou.

Turistické noviny je možno zakoupit ve všech informačních centrech Českého ráje, i v informačních centrech v Liberci a Jablonci nad Nisou. Noviny si budete moci také koupit na vybraných kulturních, sportovních a společenských akcích v Českém ráji a na turistických atraktivitách. Cena jednoho výtisku je 20 Kč.

Mapa turistických cílů

Jedná se o materiál, který navazuje na předchozí vydání Infomapy Český ráj. Jeho úkolem je plnit propagačně - informační funkci na veletrzích cestovního ruchu a napomoci orientaci turistům a návštěvníkům, kteří již v regionu jsou. Představuje bohatou nabídku turistických atraktivit, služeb a hustou síť pěších a cyklotras Českého ráje a jejich rozmístění v území. Jedna strana materiálu je tvořena mapou s vyznačením základní sítě pěších tras a cyklotras. Turistické cíle a významné služby cestovního ruchu jsou v ní vyznačeny formou piktogramů. Zadní strana materiálu obsahuje přehled turistické nabídky pro jednotlivé cílové skupiny, včetně ilustračních fotografií. Mapa turistických cílů byla vydána ve třech jazykových mutacích (Č/AJ, ČJ/NJ, ČJ/PL) v nákladu 10.000 výtisků od každé mutace a je k dispozici v turistických informačních centrech regionu.

Mapový portál

Pro podrobnější informace o jednotlivých cílech a službách v Mapě turistických cílů lze dále využít mapový portál na internetových stránkách regionu www.cesky-raj.info, který je přímo napojen na datový sklad Libereckého kraje. V první polovině roku byly významně rozšířeny funkce této mapové aplikace. Kromě zobrazení turistických cílů a služeb, pěších a cyklotras, v něm lze vytvářet vlastní výlety a ty pak přetvářet do pdf dokumentů pro tisk.

Trhací mapy osmi turistických oblastí regionu Český ráj

V květnu bylo vydáno celkem osm druhů trhacích map pro oblasti Jičínska, Lomnicka, Novopacka, okolí Rovenska pod Troskami, Semilska, Sobotecka a Dolnobousovska, Turnovska a Železnobrodska. V každé mapě turistické oblasti je vyznačeno několik tipů na pěší a cyklovýlety, turistické cíle a atraktivity daného území formou piktogramů. Zadní strana popisuje turistickou nabídku. Trhací mapy byly vydány v českém jazyce v nákladu 5.000 výtisků pro každou oblast. Jsou určeny výhradně pro turistická informační centra jako nástroj pro poskytnutí bližších informací o území dané oblasti.

Elektronické tipy na výlety

V rámci veřejné zakázky „Propagační materiály Český ráj“ bylo zpracováno celkem 48 elektronických tipů na výlety pro pěší a cykloturisty. Každý tip na výlet obsahuje itinerář, profil trasy, ilustrační fotografie a popis zajímavostí nacházejících se na dané trase. K tipům na výlety byl rovněž vydán cyklo leták, který je dostupný na všech informačních centrech v regionu.

Tipy na výlety jsou k dispozici ke stažení ve formátu *pdf na internetových stránkách regionu:
https://www.cesky-raj.info/cs/sport-a-relaxace/pesi-turistika.html
https://www.cesky-raj.info/cs/sport-a-relaxace/cykloturistika/cyklotrasy.html

Mapa turistických cílů, mapový portál, trhací mapy osmi turistických oblastí regionu Český ráj a elektronické tipy na výlety jsou součástí realizace projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji (reg. č. CZ.1.13/3.2.00/14.00947). Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

ikona souboruTisková zpráva ke stažení

 

 rop nuts rgb  eu investice do vasi budoucnosti plnobarevna rgb 

 

Vytvořeno 11.7.2012 14:43:53 | přečteno 150x | rakousoval
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen waylogotyp-pruhled-web_square.pngCzechRepublic
 
load