Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Novinky sezony 2013

tradice dlaskuv statek

Tisková zpráva SČR č. 8/2013, vydaná dne 19.04.2013

NOVINKY V PRÁZDNINOVÉ NABÍDCE V ČESKÉM RÁJI
Kromě již klasické nabídky skalních měst, romantických údolí, rozhledových míst, hradů, zámků, muzeí, husté sítě značených pěších tras a cyklotras je pro návštěvníky na letošní turistickou sezonu připravena široká nabídka programů, netradičních prohlídek měst, hradů a zámků, rukodělných dílen a dalších akcí. Tuto barevnou paletu zážitků pro Vás připravili provozovatelé turistických cílů a služeb. Sdružení Český ráj usiluje o provázanost turistické nabídky a o její efektivní propagaci jak na domácím, tak na zahraničním trhu. Hlavním sloganem reklamní kampaně je „Český ráj – nechte se unést…“

V propagaci se Sdružení Český ráj zaměřuje především na rodiny s dětmi (Český ráj – pohádková dovolená…), na návštěvníky se zájmem o poznávací turistiku (Český ráj – zpátky k přírodě…, Český ráj - po stopách času…), venkovskou turistiku (Český ráj – krajina s tradicí…) a na návštěvníky, kteří chtějí trávit dovolenou aktivně (Český ráj – relaxuj aktivně…). Nově je připravována i nabídka pro osoby se sníženou pohyblivostí Český ráj bez bariér.

Tato struktura turistické nabídky je prezentována v propagačních materiálech (např. Katalog Dovolená v Českém ráji, image katalog, Mapa turistických cílů Český ráj) a především na oficiálních internetových stránkách turistického regionu Český ráj – www.cesky-raj.info, které obsahují celkem šest jazykových mutací.

Sdružení Český ráj se dlouhodobě zaměřuje v propagaci Českého ráje na cílovou skupinu rodin s dětmi - Český ráj dětem. Právě na tuto cílovou skupinu bude v následujícím období zaměřena i reklamní kampaň, na které bude SČR spolupracovat s agenturou CzechTourism. Na internetových stránkách www.ceskyrajdetem.info, které nyní procházejí přestavbou, děti určitě zaujmou interaktivní herní prvky (omalovánky, puzzle atd.).  Návštěvníci zde najdou aktuální informace o putování Za pověstmi Českého ráje (motivační hra pro malé návštěvníky), nově informace o putování Za filmem a pohádkou do Českého ráje (přehled filmových míst a filmů, tipy na pěší a cyklistické výlety atd.) a přehled široké nabídky programů na hradech, zámcích, v muzeích a dalších objektech. Řada z těchto nabídek patří mezi horké novinky a určitě příjemně překvapí dětského návštěvníka. Patří k nim např.:
* Na pohádkovém Hradu a zámku Staré Hrady jsou tři ze čtyř prohlídkových okruhů ryze pohádkové. Čtvrtý okruh představuje dětem i dospělým „Jak se žilo za císaře pána“. Během prázdnin zde každou středu a neděli najdete Pohádkové rejdiště (soutěže, hry a překvapení s princeznami, vílami, čarodějnicemi, čertenicemi a čaroceznami) a každou sobotu se zde můžete zúčastnit akce Templáři na Hradě.

* Na zámku Dětenice můžete o prázdninách zažít Strašidelné soboty a každou neděli netradiční prohlídky zámku pod názvem „Pohádka o nepravé princezně“.

* Symbolem pohádky v Českém ráji je městoJičín.Festival Jičín – město pohádky se v letošním roce koná11. – 15. září. A tématem letošního ročníku je Kolo, kolo mlýnský. I proto připravili organizátoři od dubna do srpna organizované výlety s průvodcem „S krajánkem za mlýny Jičínska“ (krajanek.pohadka.cz). Vedle Rumcajsovy ševcovny, Galerie Rumcajsův svět Radka Pilaře v Jičíně a Regionálního Muzea a galerie Jičín – Muzeum hry (interaktivní prohlídky, rukodělné dílny k výstavám a akcím, v roce 2013 výstava Trpaslík a jeho svět, Ondřej Sekora přírodovědcem atd.). Během prázdnin pak můžete v rámci Prodloužených víkendů vždy v pátek navštívit čajovnu a hernu na nádvoří Valdštejnova zámku, v sobotu zajít na Pohádky v Koštofranku a v neděli se zúčastnit zábavného odpoledne Osvěžení na koupališti Kníže. V Jičíně během turistické sezóny můžete potkat na ulici i Rumcajse a Manku.

* Každou neděli během prázdnin se konají již tradiční Nedělní pohádková dopoledne na zámku a v muzeu Mnichovo Hradiště „Za pověstmi Českého ráje a Pojizeří“. Jedná se o dětské prohlídky zámeckých interiérů s průvodcem v dobovém kostýmu, dále o prohlídku muzea a výstavy Z pohádky do pohádky a loutkové představení Divadla z Půdy.

* Na hradě Valdštejn jsou pro návštěvníky připravenyčtvrteční prohlídky hradu s loupeživým rytířem Šofem nebo princeznou. Dále zde děti najdou rukodělnou dílničku. Kostýmované prohlídky a řada víkendových akcí zaujmou nejen dětského návštěvníka, ale i dospělé.

* Na zámku Sychrov se během prázdnin denně konají zkrácené prohlídky pro děti s princeznou. Ve sklepení zámkunajdete celoroční výstavu pohádkových bytostí „Pohádkové srdce Evropy“. V prostoru bývalé zámecké konírny se nachází výstava „TECHNOPOLIS“ (interaktivní výstava je zaměřena na vědu a technologie 2. poloviny 19. století a začátku 20. století). Pro děti jsou dále připraveny během roku příležitostné pohádky v zámeckých interiérech či akce v zámeckém parku.

* Na hradu Kost jsou pro dětské návštěvníky nově připraveny zkrácené prohlídky a můžete se zde zúčastnit prohlídky 13. komnata kata Heřmana.

* Děti se rády vracejí do volnočasového areálu Šťastná země, kde kromě dětských hřišť, průlezek a trampolíny mohou objevit i naučnou stezku Prožitkový geopark. Každou sobotu se mohou účastnit Tvůrčí dílny a soutěží atd.

* V Mladé Boleslavi je připraven pro děti dětský okruh Metalová stezka. K tradičním cílům patří Minizoo a zahrada DDM Mladá Boleslav, městský palác Templ s interaktivními programy či muzejní herna v Mladoboleslavském muzeu.A zcela určitě nejen kluci a tátové budou nadšeni z nové expozice Škoda Muzeum. Každý čtvrtek o prázdninách jsou pro děti připraveny Speciální zlevněné prohlídky ve Škoda Muzeu Mladá Boleslav.  

* Na řadě míst jsou připraveny rukodělné dílny pro malé i velké.Každou sobotu se konají Tvůrčí dílny ve Sklářské škole v Železném Brodě a Řemeslné soboty v Jíloveckých roubenkách v Semilech. Zdeuvidíte ukázky řemesel podkrkonošských tvůrců a můžete si sami vyzkoušet postup. V Muzeu Českého ráje v Turnově v Kamenářském domě si můžete vyzkoušetrýžování granátů či si ve šperkařsko-granátové dílně vyrobit šperk. Uvidíte zde i ukázky broušení drahých kamenů. 

* V Muzeu a Pojizerské galerii v Semilech se připravuje řada výstav, které budou doplněny i výtvarnými dílnami. Např. Elán, nůžky, papír aneb kouzelný svět papíru (výstava a výtvarná dílna), Půda plná hraček.

* Každou neděli můžete v Dolánkách u Turnova zhlédnout  pohádky - Loutkáři dětem na Dlaskově statku.

* Pohádky uvidíte i každý druhý čtvrtek na Bělišti v Železném Brodě.

* Nenechte si ujít letní jízdy parním vlakem s loutkovým divadelním představením.

* Na vycházku se vydejte po Rumcajsově nebo Cipískově stezce nebo si užijte interaktivní Lesní naučnou stezku v Sedmihorkách. Velkým zážitkem bude i bludiště v Besedických skalách nebo romantické Prachovské skály a další skalní města.

* K tradičním cílům patří Výletní areál v Pěnčíně, Muzeum panenek a medvídků v Troskovicích a Muzeum panenek v Rovensku p. Tr., Muzeum přírody Český ráj na Prachově (mini botanická zahrada, exkurze, noční pozorování živočichů, soutěže).
 
Z další nabídky si určitě vyberou nejen děti, ale především dospělí.
Pro milovníky starých časů se v regionu koná řada Středověkých programů.

* Na zámku Dětenice se o prázdninách každou sobotu a neděli konají Letní rytířské turnaje. Vyhledávaným cílem je i středověká krčma a středověký hotel či prohlídka tamního pivovaru.

* Středověké programy najde návštěvník i na zámku Hrubá Skála (sobota, neděle).

* Na hradu Kost se během prázdnin každý den konají „Rytířské turnaje pod hradem Kost“.

* A na Hradu a zámku Staré Hrady každou sobotu ochutnáte středověk všemi smysly - Templáři na Hradě - Hrad a zámek Staré Hrady (rytířské souboje, hudba, ohně, řemesla, pokrmy, soutěže, hry, zábava a překvapení pro děti i dospělé).

Jedna z nejznámějších osobností regionu je Albrecht z Valdštejna.Této osobnosti a především turistické nabídce s ní spojené jsou věnovány samostatné internetové stránky www.albrechtzvaldstejna.cz. Můžete se vydat na putování Po stopách Albrechta z Valdštejna (motivační hra) po místech a objektech, kde Albrecht z Valdštejna působil. Na řadě akcí a turistických cílů se s touto postavou můžete i „osobně“ potkat.

* V letní sezoně se budou konat komentované prohlídky Valdštejnova zámku v Jičíně (čtvrtek, pátek s Albrechtem z Valdštejna).

* Každý pátek se v kostele sv. Jakuba Většího budou konat benefiční koncerty a každý pátek a sobotu zde budou probíhat komentované prohlídky.

* V areálu Valdštejnské lodžie kromě interaktivní expozice a řady kulturních pořadů můžete každý čtvrteční večer navštívit Večery hudební poezie a letní tyátry.

* Na hradě Valdštejn je možno se účastnit Prohlídek hradu s vévodou Albrechtem z Valdštejna a jeho sekretářem.

* Na zámku v Mnichově Hradišti jsou pořádány Zahradní slavnosti k poctě Albrechta z Valdštejna (červenec). Součástí areálu zámku je i kapucínský klášter s kostelem Tří králů a kaple sv. Anny, v níž jsou uloženy Valdštejnovy ostatky. Tam je také stálá výstava „Po stopách Albrechta z Valdštejna, jeho ostatků a pokračování rodu“.

Důležitým tématem pro rok 2013je Rok francouzské kultury. Národní památkový ústav (ÚPS na Sychrově) připravuje řadu kulturních akcí a programů na celém území České republiky (např. výstava na Pražském hradě). Na území Českého ráje se zaměří akce především na šlechtické rody Rohanů, Des Fours (zámku Sychrov - odborná konference, komentované prohlídky, přehlídky, ochutnávka vín, přednášky, koncerty atd., zámek Hrubý Rohozec -kostýmované prohlídky). V Semilech jsou na turistickou sezónu připraveny prohlídky města s průvodcem „Po stopách Rohanů v Semilech“.

Novou turistickou nabídkou na internetových stránkách jsou již nyní Rozhledová místa Českého ráje (12 rozhleden a vyhlídkových věží a desítky rozhledových míst ve skalních městech, hradech a zámcích, kopcích atd.). Informace o lokalitách zde byly doplněny panoramatickými rozhledy. Na sezonu budou zpracovány Technické památky a zajímavosti regionu. Největším tahákem bude určitě nová expozice Škoda Muzea Mladá Boleslav, exkurze do výrobních hal Škoda Auto, a.s., či nové Motomuzeum v Borku pod Troskami.

Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnery pro letní sezonu opakovaně připravuje Prázdninovou nabídku pro každý den. Její součástí jsou:
* Prázdninová nabídka na Jičínsku (včetně Prodloužených víkendů v Jičíně),
* Prázdninová nabídka na Turnovsku,
* Aktivní dny v Železném Brodě a Prázdninová nabídka v Semilech,
* Prázdninová nabídka v Mnichově Hradišti a v Mladé Boleslavi.

Jedná se o soubor nevšedních programů - např. komentované prohlídky měst (Turnov, Jičín, Železný Brod, Semily), některých muzeí (Turnov) a kostelů s průvodcem (Turnov, Jičín), synagogy a židovského hřbitova (Turnov), rukodělné dílny (Semily, Železný Brod), aktivní programy (jezdectví, horolezectví, sjíždění řeky v Železném Brodě a Malé Skále), pohádkové programy a kostýmované prohlídky na hradech a zámcích, pravidelné koncerty a divadelní představení (Turnov, Železný Brod, Jičín), exkurze do řemeslných dílen a ukázky řemeslné výroby (Semily, Železný Brod) atd. Viz příloha – Prázdninová nabídka pro každý den). Podrobný program najdete před sezonou v Turistických novinách Český ráj a na www.cesky-raj.info.

Dalším silným tématem turistické nabídky je Český ráj – krajina s tradicí.
Turistická nabídka k tomuto tématu je průběžně zpracovávána na www.regionalniprodukt.cz .

Najdete zde informace o projektu Regionální produkt Český ráj. V současné době je v regionu již 43 nositelů této značky z řad řemeslníků (sklářská výroba, bižuterie, šperk,výrobky z orobince a z ovčí vlny,dřevěný šperk, řezbářství, hrnčířství, látkové a háčkované výrobky, dřevěné prvky pro hřiště atd.) a výrobců potravin (rostlinné oleje, sýry, masné a uzenářské produkty, bio-ovoce a zelenina, med, mošty, pivo, cukrovinky, pekařské produkty, jahody, čaje a produkty z bylin atd.).

Do řady dílen a výroben je možné domluvit si exkurzi a výrobky lze zakoupit ve vlastních prodejnách výrobců nebo v prodejnách regionálních výrobků či v některých turistických informačních centrech.

K dynamickému rozvoji turistické nabídky dochází v Železném Brodě, který se jasně profiluje jako město skla. Vytváří tak základ pro turistický produkt Za tajemstvím skla a bižuterie.

Pro novou turistickou sezonu se např. připravují:
* Ukázky sklářské výroby v dílnách v Železném Brodě, Semilech a Turnově.
* Každou sobotu se budou konat tvůrčí dílny ve Sklářské škole a každý čtvrtek prohlídky Sklářské školy s průvodcem (součást nabídky Aktivní dny v Železném Brodě).

* V prodejnách firmy Lampglas v Železném Brodě si můžete vyrobit šperk.

* Nový turistický cíl – Skleněné muzeum (Na Poříčí, Železný Brod).
* „Za sklem v Železném Brodě“ – sklářský okruh.
* Rok tavené skleněné plastiky v Železném Brodě - 70. let.
* Akce Skleněné městečko (14. – 15. 9. 2013, Železný Brod).

Dalším silným produktem je Kámen a šperk v Českém ráji, který vychází z tradice kamenářství a výroby šperků především na Turnovsku.
* V letošním roce oslaví DUV Granát (největší světový výrobce granátových šperků) 60 let vzniku. Ukázky výroby granátových šperků můžete zhlédnout v Galerii Granát v Turnově.

* Každou středu Magický Turnov – noční prohlídka města Turnova, návštěva centra DUV Granát.
* V Muzeu Českého ráje v Turnově najdete kromě stálých expozic během letošní turistické sezony výstavy „Český granát na světových výstavách“ a „To není šperk“. V červenci se v muzeu již tradičně koná mezinárodní šperkařské sympozium. V Kamenářském domě si můžete vyzkoušetrýžování granátů či si ve šperkařsko-granátové dílně vyrobit šperk. Uvidíte zde i ukázky broušení drahých kamenů.
* Lze se účastnit exkurzí do kamenářských a šperkařských firem v Turnově, Lomnici nad Popelkou a Mírové p. Kozákovem.
* Můžete navštívit Votrubcův lom a muzeum drahých kamenů nebo prázdninovou Výstavu drahých kamenů v Radostné pod Kozákovem.

Další nabídky ukázek řemeslné výroby:
* Řemeslné soboty v Jíloveckých roubenkách v Semilech.
Zdeuvidíte ukázky řemesel podkrkonošských tvůrců, kde si sami můžete vyzkoušet postup.

* Každé úterý ukázky kovářské výroby v Železném Brodě
* Exkurze do pivovarů Svijany, Klášter a Nová Paka.
* Rukodělné dílny „Orobinec“.

Český ráj – relaxuj aktivně
Vedle stabilní nabídky pro pěší turistiku, cykloturistiku, vodní sporty, adrenalinové sporty, jezdectví a relaxaci se v oblasti Turnovska a Maloskalska rozšířila nabídka půjčování koloběžek.V regionu budou nejen pro turisty jezdit turistické autobusy, které umožňují i přepravu kol.

Zpracovala: ing. Pavla Bičíková

Foto: Pavel Charousek

ikona souboruTisková zpráva ke stažení

ikona souboruPrázdninová nabídka - příloha TZ ke stažení
 

TZ č. 8/2013

zamecke divadlo mnichovo hradiste

zamecke divadlo mnichovo hradiste

 
akce pro deti

akce pro deti

 
tradice dlaskuv statek

tradice dlaskuv statek

 
aktivni dovolena jicin

aktivni dovolena jicin

 
škoda muzeum MB

škoda muzeum MB

 
 
Vytvořeno 28.4.2013 14:08:04 | přečteno 196x | rakousoval
 
cesky raj liberecky kraj kralovehradecky kraj stredocesky kraj logoGPCR green way logotyp-pruhled-web_square.png CzechRepublic logo
 
load