Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Ochranná známka výrobků z Českého ráje má nové nositele

Náramek od paní Řezníkové

Tisková zpráva ze 3. 10. 2007

Letos v létě si návštěvníci Českého ráje mohli domů poprvé odvézt originální zboží opatřené novou ochrannou známkou „Regionální produkt Český ráj“. Prvním šesti výrobcům bylo osvědčení o propůjčení ochranné známky slavnostně předáno v rámci turnovských Staročeských trhů 26. května.

„Nad možností vzniku vhodné formy ocenění výrobců, kteří na území Českého ráje vyrábějí šetrně k životnímu prostředí výrobky, které následně tento kraj propagují, jsme diskutovali delší dobu,“ řekla Jitka Stránská, manažerka Sdružení Český ráj. Na internetových stránkách www.cesky-raj.info byla založena sekce regionální výrobky, kde jsou uváděny aktuální informace o značce, výrobcích, souvisejících akcích a podobně. Podobné informace jsou také na stránkách Poradenského centra pro venkov (www.prvo.cz). Právě tato dvě sdružení vznik ochranné známky společně iniciovala.

Cílem této aktivity je podpora místní výroby, jde také o zviditelnění kvalitních výrobků, které přímo v Českém ráji vznikají, dále potom o pomoc samotným výrobcům, aby bylo kde toto zboží prodávat a v neposlední řadě by tu do budoucna mohla fungovat vzájemná spolupráce mezi drobnými podnikateli, chovateli, pěstiteli a zpracovateli. Ocenění „Regionální produkt Český ráj“ uděluje odborná, certifikační komise. Při rozhodování jsou nejdůležitější dvě hlediska. Každý výrobek musí být alespoň z poloviny vyroben v regionu a zároveň musí být šetrný k životnímu prostředí. Výrobci mají právo značku užívat dva roky, poté mohou požádat o prodloužení.

„Zájem mezi místními výrobci o udílení prestižní značky nás příjemně překvapil, proto jsme v září v ozdravovně v Radostíně u Sychrova uspořádali letošní druhé zasedání certifikační komise a rozhodli o dalších nositelích ochranné známky,“ uvedla Jitka Stránská. V hodnotící komisi vedle stávajících nositelů značky zasedli zástupci Sdružení Český ráj, Poradenského centra pro venkov v Turnově, starostka obce Sychrov Jaroslava Kvapilová a provozovatelka ozdravovny v Radostíně Jana Vachušková.

„Hovořilo se také o možnostech dalšího rozvoje celého projektu. Do budoucna by mohla vzniknout prodejní síť regionálních výrobků. První prodejní místo by mělo být v provozu ještě v průběhu podzimu přímo v prostorách ozdravovny v Radostíně, o dalších zatím Sdružení Český ráj jedná,“ doplnila Stránská. Dalším krokem bude podle ní zajištění společného stánku regionálních výrobků na různých řemeslných trzích a jarmacích, které se konají v Libereckém a sousedních krajích. Že to funguje, si někteří vyzkoušeli na „Semilském pecnu“ (16. září), kde na jednom stánku byly společně prezentovány sýry z farmy Tompeli v Hutnířově z kravského mléka, kozí sýry z Malé kozí farmy Kamínka v Chuchelně a výrobky z ovčí vlny Maruše Nové z Holenic.

Právě v těchto dnech je dokončována výroba letáčku věnovaného regionálním výrobcům potravin. Vydává ho Poradenské centrum pro venkov. Nová tiskovina doplní nabídku regionálních produktů obsaženou v letáčku „Tradiční řemesla Českého ráje“, který před letošní turistickou sezonou vydalo Sdružení Český ráj. Letáček bude k dispozici v informačních centrech v Českém ráji.

Své produkty na zářijovém setkání v Radostíně představili a novými nositeli značky „Regionální produkt Český ráj“ se stali tito podnikatelé a firmy:

► Firma Kortan - tradiční výroba skla a vinutých perlí u sklářského kahanu, originální bižuterie, skleněné figurky, ukázky výroby, možnost nákupu ve firemní prodejně (kontakt: Železná 103, 468 22 Železný Brod, tel. 483 390 086, e-mail: info@kortanglass.com, www.kortanglass.com).

► Pekárna Mikula - pečivo vyráběné dle tradičních receptur, velká část pečená ve staré parní peci - zahnuté rohlíky, plněné kapsy z bramborového i vícezrnného těsta, krájené koláče. Pekárna dále nabízí koláče, loupáky, vánočky, šátečky a řadu sladkých i slaných výrobků z plundrového těsta (kontakt: 5. května 468, 511 01 Turnov, tel. 481 313 536, 608 313 536, info@pekarnamikula.cz, www.pekarnamikula.cz).

► Farma Klokočí - paní Anna Hudská - pěstování ovoce a zeleniny (jahody, dýně Hokaido), chov králíků (kontakt: Klokočí , 511 01 Turnov, tel. 736 412 014, e-mail: anna@klokoci.cz).

► Miroslava Řezníková - dřevořezbářka, šperkařka, výroba drobných dekorativních předmětů - převážně částí šperků (spony, náramky, náhrdelníky, přívěšky…..) s využitím tuzemských dřev ovocných i jiných listnatých stromů, maximální využití přírodních materiálů (kontakt: Koberovy 8, 468 22 Železný Brod, tel. 483 391 117, 607 167 101, e-mail: mirkarezka@atlas.cz).

historicky První nositelé značky„Regionální produkt Český ráj“

Ocenění jim bylo předáno 26. května 2007 v rámci turnovských Staročeských trhů.

► Maruše Nová, Holenice - přírodní ručně předená ovčí příze, surová a počesaná vlna (kontakt: Pension Ort, Maruše Nová, Holenice 28, 506 01 Jičín, tel. + 420 481 382 459, 603 702 954, e-mail: p-ort@sendme.cz)

► Doubravka Fišerová, Skalany - hrnčířské zboží, výtvarné kurzy, obchod ve dvoře, agroturistika (kontakt: Skalany 25, 511 01 Turnov, tel. + 420 481 329 033, e-mail: doubravkazeskalan@tiscali.cz, www.peluska.wz.cz)

► Galerie Radost, Lenka Neumannová, Radostín - batikovaný textil, obrazy, malování na hedvábí + výrobky z proutí (kontakt: Radostín 18, 463 44 Sychrov, tel. + 420 739 551 947)

► Tompeli, Tomáš Pelikán, Huntířov - mléčné výrobky kravské: pařené tkančky, čerstvé bílé sýry balkánského typu, polotvrdý sýr, tvaroh, smetana, kefír a syrové mléko (kontakt: Huntířov nad Jizerou, 468 22 Železný Brod, tel. 777 636 100, e-mail: tompeli@volny.cz)

► Malá kozí farma Kamínka, Hana Maturová, Chuchelna - mléčné výrobky kozí: sýry přírodní i ochucené, žervé, tvaroh, jogurt - přestože zatím oficiálně neprodejné, chtěla právě na tomto případu komise upozornit na úřední překážky, které brání malým zpracovatelům v podnikání; navíc Hana Maturová už dvakrát získala ocenění „Výrobek Libereckého kraje“ (kontakt: Chuchelna 190 - Kamínka, 513 01 Semily, tel. 608 818 952, e-mail: malakozifarma@seznam.cz, www.malakozifarma.cz)

► Pivovar Rohozec, a.s, Malý Rohozec - pivo Podskalák, Skalák 11%, Skalák 12%, Skalák 13%, Skalák 13% tmavý (kontakt: Ing. František Jungmann, Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov, tel: 739 589 559, e-mail: františek.jungmann@pivorohozec.cz, www.pivorohozec.cz)

ikona souboruTZ_20_07_Regionální produkt

Tiskovou zprávu pro Sdružení Český ráj zpracoval: P. Charousek

Vydáno: 03.10. 2007

Vytvořeno 3.10.2007 17:08:01 - aktualizováno 3.10.2007 20:24:53 | přečteno 245x | Stranska
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen wayCzechRepubliclogo
 
load