Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Seminář Greenway Jizera: nové logo a shrnutí s koncem roku 2008

Logo

Tisková zpráva ze dne 2.12.2008

Ve čtvrtek 20. listopadu 2008 se v prostorách Škoda Auto Muzea v Mladé Boleslavi uskutečnil seminář, na kterém se zhruba padesátka účastníků dozvěděla poslední novinky nejen z příprav realizace cyklostezky kolem celého toku Jizery, ale zejména zde došlo na předávání zkušeností s budováním stezek pro nemotorovou dopravu.

„Cílem setkání bylo shrnout dosavadní práce na projektu Greenway Jizera. Ten je připravován dlouhodobě, v posledních dvou letech intenzivně zejména v projektové přípravě,“ uvedl předseda Sdružení Český ráj Aleš Hozdecký.

Účastníci se dozvěděli obecné informace na téma budování cyklostezek - jak by měly cyklostezky v krajině vypadat, kde hledat možnosti získávání finančních prostředků, jaké musí cyklostezky splňovat podmínky a normy, úskalí realizace i marketingu.

„Měli jsme také možnost diskutovat s jednotlivými partnery projektu, což jsou zejména Středočeský a Liberecký kraj, ale také všechny důležité obce a města na celém toku Jizery. Z komerčních partnerů bych chtěl jmenovat firmu Škoda Auto a.s., kde jde zejména o podporu morální. Nejvýznamnější výrobce aut v České republice je také největším zaměstnavatelem v turistickém regionu Český ráj,“ doplnil Hozdecký. Dalším důležitým partnerem je Nadace Partnerství, která se cíleně a dlouhodobě zabývá vytvářením sítě zelených cyklostezek v České republice. Z grantového programu Greenways bylo také uspořádání semináře podpořeno. Kromě informací o stavu projektu a budování stezek bylo na semináři oficiálně představeno nové logo projektu Greenway Jizera.

Sdružení Český ráj je koordinátorem realizace cyklostezky Jizery, každý úsek stezky má garanta, což jsou zejména pověřené obce, které spravují přilehlý region (Semily, Turnov, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav…). Cyklostezka by měla být realizována zejména z prostředků evropských fondů, ze státního fondu dopravní infrastruktury a jiných zdrojů.

„Nemyslím, že by realizaci cyklostezky mohly ohrozit politické změny na krajských úřadech po podzimních volbách, od začátku je jasné, že půjde o vícezdrojové financování. Je to hlavně rozvojové téma, které by mělo jít napříč politickým spektrem. Vážím si skutečnosti, že Středočeský kraj dokončil vyhledávací studii části cyklostezky, ležící na jeho území, nyní by měla být zpracována dokumentace k územnímu řízení. Chápu i určitou netrpělivost veřejnosti, že práce postupují pomaleji, než by si možná někdo myslel. Musíme ale získat souhlas a podporu desítek vlastníků pozemků, obcí a organizací typu České dráhy, což přináší velmi složitá a komplikovaná jednání,“ shrnul Hozdecký.

Nejblíže k realizaci má v současnosti úsek ze Svijan přes Turnov do Malé Skály. V případě získání dotace z Regionálního operačního programu, kam se připravuje žádost, by výstavba mohla být zahájena již v příštím roce. Zhruba dvoukilometrový úsek z Turnova do Dolánek již byl realizován v předešlých letech.

V programu semináře zazněly tyto diskusní příspěvky:

 • Projekt Greenway Jizera (aktuální stav projektu, představení nového loga) - Ing. Jiří Lukeš, manažer SČR
 • Generel cyklotras a cyklostezek na území Středočeského kraje - P. Klimeš, referent oddělení cestovního ruchu Odbor regionálního rozvoje KÚ Středočeského kraje
 • Koncepce cyklistiky v Libereckém kraji - Ing. J. Martínek, Centrum dopravního výzkumu
 • Význam cyklistiky pro města a obce - Ing. J. Martínek, Centrum dopravního výzkumu
 • Zkušenosti s budováním stezek Greenways - J. Flamik, koordinátor programu Greenways Nadace Partnerství
 • Technické podmínky 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty - Ing. V. Rozsypal, EDIP s.r.o.
 • Postupy a technologie při výstavbě cyklostezky v různém typu krajiny, budování cyklostezek z pohledu stavebního zákona, řešení průjezdu cyklostezek zastavěným územím z pohledu dopravně bezpečnostních opatření - Ing. L. Vaner, VANER, s.r.o.
 • Cyklostezky v ochranném pásmu dráhy, křížení cyklostezky s železniční tratí - A. Cipris, Dopravní projektování, spol. s r.o.
 • Budování cyklostezek z pohledu správce vodních toků a správce povodí - Ing. Divecká, Povodí Labe, s.p.
 • Jaké cyklostezky budovat v chráněných územích - A. Hoření, zást. vedoucího Správy CHKO Český ráj
 • Možnosti čerpání prostředků z ROP NUTS II. Střední Čechy (specifikace podmínek/parametrů pro budování cyklostezek) - zástupce Úřadu Regionální rady NUTS 2 Střední Čechy
 • Možnosti čerpání prostředků z ROP NUTS II SV - B. Machatý, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Územní odbor realizace programu Liberec
 • Cyklostezka Bečva - problémy při realizaci projektu (od zpracování žádosti až po realizaci) - R. Kalabus, koordinátor sdružení Valašsko - Horní Vsacko
 • Vytvoření turistické nabídky a propagace dálkové cyklotrasy - O. Fábera, Vltavská cyklistická stezka

Prezentace ze semináře je možné stáhnout z internetových stránek Českého ráje, www.cesky-raj.info.

Tiskovou zprávu a informace k projektu lze stáhnout zde: ikona souboruTZ Seminář, ikona souboruGJ - informace o projektu, ikona souboruGrenway Jizra v roce 2008.

Vytvořeno 3.12.2008 10:30:10 - aktualizováno 26.1.2009 8:56:36 | přečteno 172x | zdarska
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen wayCzechRepubliclogo
 
load