Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Slavnostní otevření nového úseku stezky GW Jizera

Greenway Jizera

Tisková zpráva SČR 06/2013, vydaná 9. dubna 2013

Sdružení Český ráj připravilo na sobotu 13. dubna 2013 slavnostní otevření dokončeného úseku stezky Greenway Jizera z Líšného do Malé Skály.

Slavnostní otevření zahájí tisková konference ve 12.00 hodin v sídle Obecního úřadu v Líšným za účasti PhDr. Hany Maierové, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Vladimíra Mastníka, radního Libereckého kraje pro dopravu, Mgr. Jana Farského, nově zvoleného předsedy Sdružení Český ráj, Ing. Jiřího Mikeše, starosty obce Líšný a Michala Rezlera, starosty obce Malá Skála.

Témata tiskové konference Sdružení Český ráj:

- informace o aktuálním stavu projektu a výstavbě stezky Greenway Jizera

- aktuální nabídka pro turistickou sezonu 2013 v turistickém regionu Český ráj

- marketingové aktivity Sdružení Český ráj

- akce Český ráj dětem – zahájení turistické sezony 2013

Součástí tiskové konference bude drobné občerstvení z nabídky regionálních potravin a nápojů. 

Po tiskové konferenci bude následovat vlastní slavnostní otevření cyklostezky a exkurze po stezce do Malé Skály s možností zapůjčení koloběžek z IC Malá Skála. Nový úsek o délce 1,4 km byl dokončen a zkolaudován před koncem roku 2012 v rámci projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný“ podpořeného z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod.

Stavební práce v úseku Malá Skála – Líšný v rámci nově budované stezky Greenway Jizera byly dokončeny v závěru roku 2012. Jedná se o stezku pro pěší a cyklisty o délce 1,4 km v šíři 2,5 m s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva (minerální beton). Část o délce zhruba 110 m je dlážděná v šíři 1,6 m, závěr (84 m) je asfaltový v šíři 3 m. Stezka je vybavena lavičkami, odpočívadlem (stůl s lavicemi) a informační tabulí. Kromě využití pro pěší a cyklisty se nabízí spojení se zapůjčením lodí či koloběžek v Malé Skále. Stezka je vybudována jako bezbariérová.

Současně probíhají práce i na dalších úsecích stezky, a to Dolánky – Rakousy a Rakousy – Malá Skála. V lednu a březnu t. r. byly mezi Rakousy a Malou Skálou osazeny kovové konstrukce dvou nových mostních objektů přes Jizeru. V současnosti probíhají práce na příjezdových komunikacích k mostům a obkládání mostních opěr. V prosinci 2012 byla dokončena úprava lávky pro pěší na železničním mostě (rozšíření na maximálně přípustných zhruba 1,6 m) v Rakousích. Současně byly vybudovány gabionové stěny a nájezdové rampy na těleso mostu, a těleso stezky v osadě Loužek.

Nová komunikace je budována v šíři 2-3 metry jako stezka pro chodce a cyklisty s povrchem z minerálního betonu (mechanicky zpevněného kameniva ). V místech nájezdu na most bude stezka zúžena na 1,5 m a označena značkou „Cyklisto, sesedni z kola“. Dílčí úseky mezi Rakousy a Malou Skálou dostanou živičný povrch.

Dle aktuálně platného harmonogramu je termín dokončení stavebních prací a předání stavby v úsecích Loužek – Rakousy a Rakousy – Malá Skála naplánován na květen 2013. Cílem je dokončení prací a uvedení celé stezky do provozu v létě 2013. Po dokončení stavebních prací bude na novou stezku přeložena cyklotrasa č. 4170 (Dolánky – Líšný), nově značená jako národní dálková cyklotrasa č. 17.

Projekt „Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný“ (CZ.1.13/3.1.00/14.00946) je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zpracoval Ing. Jiří Lukeš, SČR

ikona souboruTisková zpráva ke stažení

 

 rrrss rgb    eu investice do vasi budoucnosti plnobarevna rgb 

GW Jizera

GW Jizera

GW Jizera

 
GW Jizera

GW Jizera

 
GW Jizera

GW Jizera

 
GW Jizera

GW Jizera

 
GW Jizera

GW Jizera

 
 
Vytvořeno 10.4.2013 10:30:28 | přečteno 388x | rakousoval
 
cesky raj liberecky kraj kralovehradecky kraj stredocesky kraj logoGPCR green way logotyp-pruhled-web_square.png CzechRepublic logo
 
load