Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Sledování vývoje cestovního ruchu v regionu Český ráj v roce 2012

Prachovské skály

Tisková zpráva SČR 03/2013, vydaná 5. března 2013

SLEDOVÁNÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÝ RÁJ V ROCE 2012

Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnery již několik let sleduje návštěvnost v jednotlivých turistických informačních centrech a na turistických atraktivitách. Výsledky šetření jsou průběžně uveřejňovány na internetových stránkách regionu Český ráj v sekci Monitoring návštěvnosti (www.cesky-raj.info).

 Návštěvnost turistických atraktivit v roce 2012

Návštěvnost turistických cílů (hrady, zámky, muzea atd.) v regionu v roce 2012 je srovnatelná s rokem 2011. Počet návštěvníků se snížil pouze o 2 %.  K nejnavštěvovanějším objektům patří Zámek Dětenice (195 000), zámek Sychrov (106 789), Hrad a zámek Staré Hrady (103 000), Prachovské skály (110 000) a hrad Trosky (98 317).

Nárůst návštěvnosti zaznamenaly například Zámek Dětenice, Prachovské skály, Hrad a zámek Staré Hrady, Šťastná země, lovecký zámeček Humprecht, Pantheon, Loreta v Kosmonosích, Muzeum města Mnichovo Hradiště, Muzeum přírody Český ráj na Prachově, Městské muzeum a galerie v Lomnici nad Popelkou a Expozice pilníkářství v Jíloveckých roubenkách v Semilech. Celková návštěvnost v 68 sledovaných turistických cílech byla v roce 2012 – 1 392 167 návštěvníků.

Vývoj návštěvnosti v roce 2012 v turistických informačních centrech Českého ráje

Celková návštěvnost celoročních turistických informačních center (Turnov, Železný Brod, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jičín, Sobotka, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav a Dolní Bousov) v roce 2012 byla srovnatelná s loňským rokem. Vzrostla o 3 %. Hlavní nárůst návštěvníků zaznamenalo především IC v Semilech a v Nové Pace. Nejvyšší návštěvnost měla již tradičně informační centra v Jičíně, Turnově a Mladé Boleslavi.  Nepatrně se zvýšil počet českých návštěvníků (o 2 %). K výraznému nárůstu došlo u zahraničních návštěvníků. V roce 2012 jich do informačních center přišlo o 18,5 % více. Rapidní nárůst zahraničních návštěvníků zaznamenalo IC Jičín a částečně i Mnichovo Hradiště. Tento nárůst zahraničních návštěvníků by mohl být předzvěstí prolomení několikaletého úbytku zahraničních turistů v Českém ráji. Koresponduje se zvýšením počtu zahraničních turistů, kteří v roce 2012 přijeli do České republiky.

 Tab. 1  Počet návštěvníků v celoročních turistických informačních centrech  

Rok

Češi

Zahraniční návštěvníci

Celkem

2011

221 049

9 296

230 345

2012

226 209

11 169

237 378

 Celková návštěvnost informačních center včetně sezonních (Kněžmost, Nová Paka, Tábor u Lomnice n. P., Bozkov, Rovensko p. Tr.) byla v roce 2012 přes 250 000 návštěvníků. Z celkového počtu návštěvníků zahraniční turisté tvořili 4 % (v turistické sezoně 6 %). Nejvíce zahraničních hostů přijelo již tradičně z Německa, dále z Nizozemí a Polska. Zaznamenali jsme pokles návštěvníků ze Slovenska.

 Tab. 2  Skladba zahraničních návštěvníků v turistických informačních centrech 

 

Německo

Polsko

Holandsko

Slovensko

Velká Británie

Francie

Rusko

Dánsko

Itálie

Ostatní

2011

24 %

16 %

17 %

19 %

8 %

4 %

4 %

1 %

0 %

7 %

2012

29 %

19 %

16 %

11 %

9 %

5 %

4 %

1 %

1 %

5 %

 Služby jednotlivých turistických informačních center využívají ve značné míře nejen turisté, ale i místní obyvatelé. To dokazuje porovnání návštěvnosti IC v sezoně (červen - září) a mimo sezonu, která je téměř srovnatelná.

Tab. 3  Počet návštěvníků v hlavní turistické sezoně a mimo sezonu

Turistická informační centra

Červen-září 2012

Leden-prosinec 2012

Mezisezona

RTIC Turnov

22 209

45 086

22 877

MIC Železný Brod

4 171

8 732

4 561

MIC Semily

6 202

13 077

6 875

KIS Lomnice n. P.

5 702

14 318

8 616

MIC Jičín

64 097

110 598

46 501

MIC Sobotka

9 206

13 708

4 502

MIC Mnichovo Hradiště

1 756

3 723

1 967

IC Mladá Boleslav

9 936

26 370

16 434

IC Dolní Bousov

760

1 766

1 006

IC Nová Paka*

733

1 334

601

MIS Rovensko*

3 204

3 835

631

MIS Bozkov*

1 100

1 100

0

MIS Tábor*

6 500

6 500

0

IS Kněžmost*

150

150

0

Celkem

135 726

250 297

114 571

  (*Sezonní informační centra)

Nejsilnějšími měsíci v návštěvnosti informačních center (mimo Sobotku) byly stejně jako v roce 2011 srpen (návštěvnost celoročních IC – 41 370) a červenec (návštěvnost celoročních IC – 39 240). Návštěvnost v informačních centrech Lomnice nad Popelkou, částečně i Mladá Boleslav a Dolní Bousov byla celoročně vyvážená.

Výstupy z monitoringu CzechTourism v turistickém regionu Český ráj  – léto 2012

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Důležitá data o skladbě tuzemských návštěvníků našeho regionu jsou zajišťována agenturou CzechTourism  již od roku 2010 do roku 2014 ve dvou vlnách ročně (zimní a letní).

V letní sezoně 2012 probíhalo šetření v Českém ráji od 23. 6. do 6. 9. Bylo osloveno 903 respondentů ve významných turistických lokalitách Českého ráje metodou osobního dotazování. Výstupy jednotlivých monitoringů najdete na internetových stránkách České centrály cestovního ruchu – CzechTourism  (monitoring.czechtourism.cz).  Zjistíte zde např. způsob trávení volného času návštěvníků, jejich spokojenost s turistickou nabídkou a kvalitou poskytovaných služeb. Tyto internetové stránky byly také využity jako zdroj pro zpracování tohoto textu.

Letní šetření 2012 opět potvrdilo, že do Českého ráje nejčastěji přijíždějí návštěvníci ze vzdálenosti nad 100 km. V létě 2012 se však zvýšil počet přijíždějících ze vzdálenosti 21 až 50 km. Do lokality se turisté zpravidla dopravili autem, v doprovodu partnera/partnerky či přátel (4 z 5). V létě 2012 přijížděli rodiny s dětmi častěji než v létě 2011. Polovina návštěvníků přijela pouze na jeden den. Ubytováni byli převážně v penzionech (14 %), případně přenocovali u známých (11 %) nebo v kempech (8 %). Celkem 48 % nebylo v Českém ráji ubytováno. V restauracích se stravovaly 3/4 návštěvníků. Průměrná denní útrata se mírně snížila a obvykle se pohybovala do 500 Kč (64 %).

A proč návštěvníci přijíždějí do Českého ráje? Nejčastěji přijeli za poznáním (31 %), relaxací (26 %), velká část jich přijela také za turistikou a sportem (18 %). Nejlákavější aktivitou pro ně byla poznávací turistika (54 %), pěší turistika (42 %), cykloturistika (24 %) a oproti loňskému létu vzrostla atraktivita koupání a vodních sportů (z 20 % na 22 %). Oproti minulému létu bylo v regionu více tzv. prvonávštěvníků (z 21 % na 23 %).

Důležitou zprávou je, kde návštěvníci získávají informace o Českém ráji.  Nejčastěji to je na internetu (43 %) a od příbuzných a známých (22 %). Hlavním impulsem návštěvy bylo nejčastěji doporučení známých (26 %) a v případě opětovné návštěvy i vlastní dobrá zkušenost (43 %).

Celková spokojenost návštěvníků s Českým rájem je velmi vysoká. Loajalita mírně poklesla, přesto Český ráj 70 % turistů při výběru místa dovolené upřednostňuje. Nejspokojenější byli návštěvníci s místním orientačním značením, s přátelskostí místních lidí, dále pak s péčí o památky a turistické atraktivity, péčí o životní prostředí i s péčí o čistotu a pořádek. Výhrady měli především k dopravní infrastruktuře a cenové úrovni služeb. Nespokojenost s dopravní infrastrukturou zaznamenáváme již řadu let. Přesto 88 % návštěvníků uvažuje, že se do regionu vrátí.

Monitoring CzechTourism se zaměřil i na porovnání chování návštěvníků v letech 2010, 2011 a 2012. Postavení automobilu coby hlavního prostředku dopravy do regionů v průběhu let posiluje na úkor nižšího využívání hromadné dopravy. Od roku 2010 je trendem nárůst středně dlouhých pobytů (1- 7 nocí: 43 % → 47 %), naopak mírně ubylo jednodenních výletů. V souvislosti s tím mírně vzrostlo využívání ubytovacích zařízení. Domácí turisté více cestují za relaxací (22 % → 26 %) a turistikou a sportem. Méně jich přijíždí za poznáním, ale i za příbuznými, zábavou či nákupy. Na atraktivitě získává cykloturistika a méně časté aktivity: péče o fyzickou a duševní kondici nebo venkovská turistika. Naopak poklesla lákavost poznávací turistiky (58 % → 54 %) a také návštěvy kulturních akcí a společenské zábavy.

Celková spokojenost s místem pobytu stoupá, narůstá počet velmi spokojených návštěvníků.

 Ubylo těch, kteří do regionu zavítali poprvé, o opětovné návštěvě do půl roku uvažuje 39 % lidí (vs. 36 % v roce 2010). Oproti roku 2010 si dnes turisté méně všímají reklamy v tisku a naopak více zaznamenávají internetovou, venkovní a televizní reklamu. Turisté uvádějí, že jejich pobyt v regionu na den a osobu je levnější než v roce 2010 (57 % → 64 % útrata do 500 Kč).

 Zpracovala Ing. Pavla Bičíková

ikona souboruTisková zpráva ke stažení

rrrss rgb  eu investice do vasi budoucnosti plnobarevna rgb 
Vytvořeno 7.3.2013 16:02:15 - aktualizováno 14.3.2013 21:49:41 | přečteno 130x | rakousoval
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen waylogotyp-pruhled-web_square.pngCzechRepublic
 
load