Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Stavební práce na stezce Greenway Jizera pokračují

GW Jizera

Tisková zpráva SČR 04/2013, vydaná 13. března 2013

V závěru roku 2012 byly dokončeny stavební práce v úseku Malá Skála – Líšný v rámci nově budované stezky Greenway Jizera. Po zpoždění prací způsobené řešením nestabilního podloží stavby byl dokončený úsek zkolaudován ke konci roku 2012. Jedná se o stezku pro pěší a cyklisty o délce 1,4 km v šíři 2,5 m s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva (minerální beton). Část o délce zhruba 110 m je dlážděná v šíři 1,6 m, závěr (84 m) je asfaltový v šíři 3 m. Stezka je vybavena lavičkami, odpočívadlem (stůl s lavicemi) a informační tabulí. Kromě využití pro pěší a cyklisty se nabízí spojení se zapůjčením lodí či koloběžek na Malé Skále. Stezka je vybudovaná jako bezbariérová.

Slavnostní otevření tohoto úseku stezky bylo z důvodu termínu ukončení odloženo na duben 2013 a proběhne v rámci odemykání Jizery v Malé Skále.

Současně probíhají práce i na dalších úsecích stezky, a to Dolánky – Rakousy a Rakousy – Malá Skála. V lednu a březnu byly mezi Rakousy a Malou Skálou osazeny kovové konstrukce dvou nových mostních objektů přes Jizeru. Na konci ledna se jednalo o most v blízkosti Malé Skály, na počátku března pak na straně Rakous. V současnosti probíhají práce na příjezdových komunikacích k mostům a obkládání mostních opěr.

V prosinci byla dokončena úprava lávky pro pěší na železničním mostě (rozšíření na maximálně přípustných zhruba 1,6 m) v Rakousích. Současně byly vybudovány gabionové stěny a nájezdové rampy na těleso mostu, a těleso stezky v osadě Loužek.

V úseku Dolánky – Rakousy byly práce před koncem roku dočasně přerušeny a k obnovení pracovní činnosti dojde v průběhu března. Pro přístup na stavbu se musel na konci léta zřídit provizorní brod z levého břehu řeky. V roce 2013 zbývá dokončit svrchní vrstvy komunikace, povrch stezky a zajistit vybavení a dopravní značení stezky.

Nová komunikace je budována v šíři 2-3 metry jako stezka pro chodce a cyklisty s povrchem z minerálního betonu (mechanicky zpevněného kameniva ). V místech nájezdu na most bude stezka zúžena na 1,5 m a označena značkou „Cyklisto, sesedni z kola“. Dílčí úseky mezi Rakousy a Malou Skálou dostanou živičný povrch.

Dle aktuálně platného harmonogramu je termín dokončení stavebních prací a předání stavby v úsecích Loužek – Rakousy a Rakousy – Malá Skála naplánován na květen 2013. Cílem je dokončení prací a uvedení celé stezky do provozu v létě 2013. Po dokončení stavebních prací bude na novou stezku přeložena cyklotrasa č. 4170 (Dolánky – Líšný), nově značená jako národní dálková cyklotrasa č. 17.

Výstavba stezky je součástí projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný“, podpořeného z regionálního operačního programu NUTS2 Severovýchod.  V roce 2013 bude projekt ukončen po stránce stavební (kolaudace stezky), administrativní (dočerpání dotace) i z pohledu cestovního ruchu (vytvoření nové nabídky).

Projekt „Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný“ (CZ.1.13/3.1.00/14.00946) je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zpracoval Ing. Jiří Lukeš

ikona souboruTisková zpráva ke stažení

GW Jizera

GW Jizera

GW Jizera

 
GW Jizera

GW Jizera

 
GW Jizera

GW Jizera

 
GW Jizera

GW Jizera

 
GW Jizera

GW Jizera

 
 
Vytvořeno 14.3.2013 22:13:04 - aktualizováno 14.3.2013 22:15:40 | přečteno 372x | rakousoval
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen waylogotyp-pruhled-web_square.pngCzechRepublic
 
load