Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Světově proslulá cyklostezka v Rakousku kolem Dunaje by mohla mít svoji kopii podél Jizery

Tisková zpráva SČR z 27. 2. 2007

Kdo někdy projížděl na kole nádhernými scenériemi cyklostezky kolem Dunaje v Rakousku a po vlastní ose přijel třeba až do Vídně, nešetří slovy chvály a nadšení. Nejen, že je to dnes moderní, ale současně příjemné, protože se jede prakticky po rovině a cestu tak zvládnou i rodiny s menšími dětmi. Když k tomu připočteme kvalitní zázemí s občerstvením, odpočinkovými místy se stoly, lavičkami a možnosti ubytování, málokdo takové aktivní dovolené odolá. A právě něco podobného nyní vzniká i u nás. Vlakem si necháte své kolo přepravit do Kořenova, nasednete, podíváte se k pramenu Jizery a potom příjemnou asfaltovou cyklostezkou sjedete z hor až do Polabské nížiny a své putování zakončíte v Praze. Jen sen? Podle Pavly Bičíkové, projektové manažerky, která pracuje mj. i pro Sdružení Český ráj, by to mohla v roce 2013 být realita.

„Projekt cyklotrasy podél toku Jizery se připravuje asi čtyři roky, je ale pravda, že v poslední době na něm práce z různých důvodů ustaly. Protože jde ale o skvělou myšlenku, kterou podporují jak obce, tak krajské úřady a potažmo i fondy Evropské unie, rozhodlo se Město Turnov práce obnovit. Před všemi partnery - obcemi, neziskovými organizacemi, podnikateli a dalšími - je ale ještě spousta práce,“ říká Pavla Bičíková.

V polovině února t.r. se v Turnově konala první schůzka, na kterou se sjeli zástupci obcí z celého toku řeky od pramene až po soutok s Labem. Mezi čtyřicítku účastníků zavítali také lidé z různých občanských sdružení, byli zde i zástupci krajů. Výsledkem jednání je podle Bičíkové zájem všech zúčastněných projekt opravdu realizovat, padlo zde i rozhodnutí, aby trasa cyklostezky vedla co nejblíže korytu řeky a nepřekonávala pokud možno žádná zbytečná převýšení. Jinak to samozřejmě bude v rovinatých úsecích a jinak v horských terénech. Na území Libereckého kraje je stavba budoucí cyklostezky rozdělena na tři etapy. První vede od pramene Jizery, resp. z navazující trasy z Polska, do Horní Sytové, další ze Sytové do Spálova nad Železným Brodem a třetí ze Spálova do Svijan. Právě poslední úsek je díky Městu Turnovu v současnosti nejvíce rozpracovaný. „Vloni byl mezi Turnovem a Dolánkami podél náhonu Malé Jizery realizován první asfaltový úsek cyklostezky. Mezi Svijany a Železným Brodem je zpracována i vyhledávací studie, což obnáší vždy možné dvě až tři varianty trasování,“ vysvětluje Pavla Bičíková.

Kde to půjde, měla by cyklostezka využívat místní komunikace s minimálním provozem a tam, kde to není možné, vznikne nová, zhruba 2,5 m široká stezka. Na některých úsecích bude stezka i širší, může tu být pruh pro pěší, pro vozíčkáře, pro kolečkové lyže či brusle. V zimě se tudy budou prohánět běžkaři, v létě by mohla být zázemím i pro vodáky. Právě co možná nejvšestrannější využití by podle Bičíkové mělo novou cyklostezku charakterizovat. „Naším cílem je, aby ji využívali také místní k dopravě do zaměstnání, do školy, za drobnými nákupy. Tím, že trasa bude výškově nenáročná, nevidím problém, aby lidé třeba z Malé Skály do Turnova nejeli vlakem ani autem, ale sedli na kolo. A nemusí to být jen v případech, kdy si budou chtít rekreačně zasportovat,“ uvádí Pavla Bičíková.

Podle ní by během letošního roku měly být dokončeny práce na vyhledání nejvhodnějších tras v celém úseku toku řeky. Současně začnou odborné firmy zpracovávat jednotlivé projektové dokumentace, což by celkově mohlo být hotovo do dvou let. „Teprve na podkladě hotového projektu a kompletní dokumentace lze žádat o peníze z Evropských fondů,“přiblížila Bičíková práci pro nejbližší období.

Na tomto místě je třeba zmínit, že hlavně malé obce se neobejdou bez finanční pomoci krajských úřadů na zpracování projektových dokumentací a žádostí o dotace na realizaci jednotlivých částí budoucí cyklostezky. V současnosti je už zpracování projektové dokumentace jednoho úseku cyklostezky zadáno, konkrétně jde o plochu budoucího sportoviště v Maškově zahradě v Turnově.

Samozřejmě tu je ještě množství dalších otázek, které zatím zůstávají bez odpovědi. Dosud není například jasné, kdo bude nositelem celého projektu, jestli to budou obce nebo kraje, kdo se bude po stavbě cyklostezky o ní starat a další. K řešení je také vybavenost na trase, vyhledání vhodných míst pro vznik odpočinkových míst s úschovnami kol, míst, kde by mohli z provozu na cyklostezce profitovat obce či soukromí podnikatelé. „Asi největší problém, který zatím vůbec nevím, jak budeme řešit, je v úzké soutěsce mezi Spálovem a Semily, kde na jedné straně vede Riegrova stezka a na druhé straně železniční trať se čtyřmi tunely. Jednou z možností je přesun cyklistů mezi Železným Brodem a Semily speciálním vlakem. Nebo by vlastní trasa vystoupala do okolních kopců,“ nastínila Pavla Bičíková jeden z největších úkolů, který stojí před lidmi, kteří chtějí realizovat moderní cyklostezku podél celého toku Jizery.

_____________________________________________________________________

Vydejme se na cestu aneb virtuální projížďka z PODspálova do svijan

Zavřete oči a představte si, že jste u železniční zastávky ve Spálově. Nasedněte na kolo a vydejte se na cestu.

Spálov - Železný Brod: Jedete po pravém břehu řeky po současné málo frekventované komunikaci. Čeká vás krátký průjezd městem na levý břeh Jizery a podél něho jízda těsně pod železniční tratí až k líšeňskému tunelu. Tady narazíte na jeden ze zatím nevyřešených problémů: vlak zajíždí do tunelu a mezi řekou a skalami je málo místa. Předpokládejme ale, že už je to technicky vyřešeno a vy přijedete do Líšného. Tady se přes současný most dostanete na druhou, pravou stranu řeky. Protože tu ale vede mezinárodní silnice, cyklostezka vystoupá nad obec a vy poté sjedete na Malou Skálu k dnešní benzínové čerpací stanici při vjezdu do obce. Hned za ní je lávka, kterou se dostanete zase na levý břeh Jizery. Projedete Malou Skálou po místní komunikaci až na druhý konec do míst, kde se v létě koná hudební festival Benátská noc a odtud se vydáte dál po nové trase těsně pod železničním náspem. Právě zde je asi nejnáročnější místo na celé popisované trase. Mezi korytem řeky a železnicí je totiž tak málo místa, že tu bude muset být vybudována vysutá lávka, nebo dvě lávky přes řeku, protože po pár stech metrech na levém břehu Jizery cyklostezka využije silničku vedoucí do Rakous. Po ní se lidé dostanou až k železničnímu mostu, který bude muset být pro tyto účely nově upraven a poté budou pokračovat přes Loužek do Dolánek k Dlaskovu statku. Tady se napojí na již realizovaný úsek do Turnova, kde přes Trávnice a Koňský trh přijedete do budoucího sportovního areálu v Maškově zahradě. Cyklotrasa pokračuje pod železničním mostem - „Jičíňákem“ - podél levého břehu řeky do Přepeř k jezu (na této trase musí vzniknout nová lávka přes Libuňku a musí být upravena Modřišická hráz). Z Přepeř trasa pokračuje po současné polní cestě do Mokrého, v Ploukonicích přejedete po historickém mostě Jizeru a dále pokračujete do Příšovic podél Písečáků. A jste ve Svijanech...

Je hodně pravděpodobné, že v roce 2013 se tudy budete moci svézt i s otevřenýma očima.

TZ ke stažení: ikona souboru02 TZ Cyklotrasa Jizera

Vytvořeno 10.4.2007 15:56:49 | přečteno 228x | Bc. Aleš Hozdecký
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen waylogotyp-pruhled-web_square.pngCzechRepublic
 
load