Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Turistická sezóna v Českém ráji 2008

Zpráva z regionu

Na začátku letošní letní turistické sezony se v médiích objevily zprávy o poklesu návštěvníků v Českém ráji potažmo v České republice. Důvod tohoto poklesu byl spatřován jednak příznivém kurzu EURA, který vylákal řadu Čechů do zahraničí a jednak v úrovni služeb, která neodpovídá cenám ani požadavkům domácích i zahraničních návštěvníků.

Přes všechny tyto spekulace zaznamenala většina informačních středisek v Českém ráji zvýšení počtu návštěvníků oproti předchozím rokům. Do turnovského Městského informačního střediska přišlo za 4 sledované letní měsíce (červen - září) 18.441 návštěvníků, což je oproti loňskému roku nárůst o téměř 10 %.

Městské informační centrum v Jičíně, je zatím jediným IC v Českém ráji, které od letošního roku využívá elektronické počítadlo. (Ostatní IC provádí tento výzkum manuálně). Díky němu tomuto zaznamenalo IC v Jičíně rapidní statistický nárůst návštěvnosti, kdy za 3 sledované letní měsíce (červen - srpen) přišlo do IC celkem 38.294 turistů. Ve skutečnosti ale byl průběh sezony v Jičíně srovnatelný s předchozími lety.

Turisticky silnou sezonu hlásí také pracovnice IC v Mladé Boleslavi, Semilech, Lomnici nad Popelkou a Železném Brodě.

Oproti loňskému roku však došlo k poklesu podílu zahraničních návštěvníků z 20 % na cca 14 %. V okrajových částech regionu je tento podíl ještě nižší.

Mezi návštěvníky z cizích zemí se na prvních příčkách pohybují (podobně jako v předchozích letech)návštěvníci z Holanska, Německa a Polska, v roce 2008 je zaznamenán

nárůst návštěvníků z Francie.

Zájímavé postřehy z turistické sezóny:

- Návštěvníkům Českého ráje nejvíce chybí infrastruktura, která je tu nedostatečná. Jedná se především o parkoviště u skalních měst, toalety, rychlá občerstvení, ale i spravené komunikace a vhodná ubytovací zařízení. Zásadní připomínky turistů jsou ke službám, chování a vstřícnosti personálu..

- V celém regionu jsou zaznamenávány stížnosti na nedostatek ubytovacích kapacit a jejich neodpovídající strukturu. Mezi tuzemskými i zahraničními návštěvníky stále převažují „méně“ nároční turisté, ale i oni požadují kvalitně vybavené hostely, ubytovny a kempy (v Turnově a okolí jediný hostel a to Karel IV.) Nárůstá i počet majetnějších zahraničních turistů, kteří do Českého ráje přicházejí za krásnou přírodou, vyžadují kvalitní služby včetně luxusnějšího ubytování..

- Turisté si nestěžují na nedostatek kulturních a sportovních akcí či výstav. Pořádané akce v tomto nikterak velkém regionu jsou zajímavé a některé i specifické (dáno zaměřením regionu - šperkařství, kamenářství, sklářství, geologie). Přibývá akcí pořádaných malými obcemi (Klokočí, Kacanovy), u nichž je třeba zvýšit jejich propagaci (pořadatelé akcí mnohdy ani nedají vědět, že se akce koná).

- Co turistům chybí je přístup na internet. Např. v Turnově není jediná internetová kavárna a dva počítače s nedostatečným vybavení na MIS jsou během hlavní sezóny nedostačující.

- Neochota a nezájem podnikatelů přizpůsobit se současnému trendu turistů a návštěvníků. (otevření kamenářských dílen, otevírací doba obchodů, investovat např. do internetové kavárny).

- IC v Mladé Boleslavi zaznamenalo také nedostatek stravovacích služeb o víkendech, zvýšený zájem o průvodcovské služby a nárůst počtu seniorů ve struktuře návštěvníků.

Vytvořeno 23.12.2008 11:44:25 | přečteno 162x | zdarska
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen waylogotyp-pruhled-web_square.pngCzechRepublic
 
load