Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Valná hromada Sdružení Český ráj

Valná hromada 2008

Sdružení Český ráj má před sebou jeden z rozhodujících roků své činnosti

Až bude na konci března oficiálně pracovníky Sdružení Český ráj podán dlouhodobý projekt s názvem „Český ráj - příroda, historie, aktivní turistika“ do jednoho z operačních programů Evropské unie, bude to rozhodující krok pro další léta činnosti. „Projekt by měl do Českého ráje přinést zhruba 20 milionů korun, které budou zásadním přínosem do rozvoje regionu v následujících čtyřech letech,“ řekl předseda Sdružení Aleš Hozdecký na valné hromadě, která se konala ve čtvrtek 13. března v Porotním sále jičínského zámku.

Obsahem dokumentu je podpora a zajištění činnosti organizace cestovního ruchu. Projekt, v případě, že bude schválen, by mj. znamenal též posílení týmu Sdružení o další pracovníky. „Chceme se zaměřit na vzdělávání zaměstnanců informačních center, více komunikovat s veřejností, vydáváme vlastní tištěný zpravodaj, pravidelně rozesíláme tiskové zprávy, posilujeme komunikaci uvnitř Sdružení,“ uvádí projektový manažer Jiří Lukeš. V projektu, který bude zanedlouho procházet schvalovacím řízením EU, je také podpora jednotlivých aktivit, jako je oblíbené Putování za pověstmi Českého ráje nebo Po stopách Albrechta z Valdštejna, je zde marketingová podpora činností kolem Geoparku Český ráj a letní akce Kámen a šperk v Českém ráji. Vzniknou také nové propagační materiály s tématem Tradice v Českém ráji a Aktivní dovolená v Českém ráji, již v této době vzniká katalog služeb Dovolená v Českém ráji ad. „Chystáme i zpracování studie dalšího rozvoje cyklistiky v oblasti Jičínska, Novopacka, Kopidlenska a Sobotecka, další studie s názvem Český ráj bez bariér by měla region otevřít pro hendikepované a zdravotně postižené,“ dodal Lukeš. Samostatnou kapitolou další činnosti je příprava budování, rekonstrukce a modernizace infrastruktury, jako jsou opravy turistických stezek, vyhlídek, odpočívadel, parkovišť a informačního naváděcího systému na příjezdových komunikacích do Českého ráje. I zkvalitnění a výstavbě těchto ryze konkrétních věcí se chce Sdružení Česká ráj věnovat. Jedním z největších projektů pro další roky je vybudování cyklostezky podél Jizery - Greenways Jizera. V letošním roce bude zpracována projektová dokumentace úseku ze Svijan do Líšného.

„Ne všechno se nám daří, jak bychom si přáli, spoustu věcí se učíme za pochodu. Postupně se daří dřívější Sdružení, které fungovalo hlavně na bázi nadšenců a dobrovolnosti, profesionalizovat. To je podle mě základní předpoklad, abychom regionu mohli nabídnout kvalitní servis a zásadně se podílet na jeho rozvoji. Nejde vždy jen o peníze, každý člen sdružení, každá obec nebo podnikatel v cestovním ruchu, má možnost připomínkami a náměty rozhodovat o dalším směřování jednotlivých aktivit,“ přiblížil Aleš Hozdecký. Podle něho je právě komunikace uvnitř Sdružení velmi důležitá, rozvoj regionu musí probíhat v co největším souladu se zájmy obyvatel Českého ráje. Co Hozdecký dále zdůraznil, v posledních měsících se velmi zlepšila komunikace mezi některými subjekty, zejména Správa CHKO Český ráj nastavuje rozumnému rozvoji turistiky v kraji laskavější tvář.

Sdružení Český ráj má v současné době 49 členů. Převažují obce, letos se novými členy stala Agentura ARA, obec Rakousy, společnosti Sundisk, Tomovy parky a firma Pro-elektro CZ. Mezi členy nechybí ani největší města v regionu, jako Mladá Boleslav, Jičín, Turnov, Mnichovo Hradiště, Semily ad.

V loňském roce Sdružení Český ráj hospodařilo na příjmové straně s částkou 3 797 011 Kč, na výdajové 3 867 975,69 Kč. Výhled na letošní rok zatím ukazuje na vyrovnaný rozpočet ve výši 2 520 000 Kč. Nižší částka je zdůvodněna především faktem, že v letošním roce již přes Sdružení nebudou fakturovány náklady za prezentaci severovýchodních Čech, resp. Libereckého kraje na veletrzích cestovního ruchu. Zároveň se předpokládá navýšení reálného rozpočtu v rámci připravovaného projektu.

Činnost Sdružení v roce 2007 na valné hromadě představila manažerka Jitka Stránská.

V roce 2007 byly realizovány dva projekty z fondů Evropské unie. Nositelem projektů bylo Město Turnov, partnerem obou projektů bylo Sdružení Český ráj. Další aktivity realizované Sdružením byly financovány z členských příspěvků a dotací všech tří krajů, na kterých území turistického regionu leží. Z uskutečněných akcí to byla především další podpora projektu putování Za pověstmi Českého ráje, akci Kámen a šperk v Českém ráji, Greenways Jizera, vloni byla také poprvé udělena jednotlivým výrobcům prestižní značka „Regionální produkt Český ráj“.

„V roce 2007 byly s podporou našeho Sdružení vydány nové propagační materiály, jako je například leták Tradiční řemesla Českého ráje nebo leták Český ráj - region pro celou rodinu a mapa Geoparku Český ráj. Již tradičně vyšly před sezonou Turistické noviny Český ráj, vychází tištěný Zpravodaj Sdružení Český ráj,“ vypočítává Jitka Stránská.

V loňském roce Sdružení získalo další významná ocenění - Cenu Grand Prix Regiontour 2007 a Cenu Asociace cestovních kanceláří České republiky za turistický produkt Po stopách Albrechta z Valdštejna. Cenné je též druhé místo na přehlídce propagačních materiálů Tourpropag 2007 v Písku v kategorii plakát (celkem bylo přihlášeno 431 materiálů v 6 kategoriích, v kategorii plakát vybíráno ze 70 kusů!). Oceněn byl soubor plakátů - Geopark Český ráj, Lidová architektura v Českém ráji, Místa dalekých rozhledů v Českém ráji, které byly vytvořeny Odborem cestovního ruchu MěÚ Turnov.

Zástupci Sdružení se v roce 2007 zúčastnili veletrhů cestovního ruchu Region Tour Brno a Holiday World Praha 2007, byli na podzimním workshopu regionů Madi 2007 v Praze, zahraničních veletrzích v Utrechtu, Mnichově, Varšavě a Lipsku a regionálních v Jablonci nad Nisou, Hradci Králové a Lysé nad Labem.

Sdružení Český ráj se podílelo na propagačních akcích, jako bylo zahájení turistické sezony 2007 na Malé Skále, víkendová akce na náměstí Českého ráje v Turnově na zahájení třítýdenního cyklu akcí Kámen a šperk v Českém ráji, festival Jičín - Město pohádky ad.

V loňském roce byl také dokončen a veřejnosti představen originální rezervační systém (www.booking-system.eu), zlepšila se spolupráce s médii, byly připravovány další projekty ve třech pod sdružením fungujících pracovních skupinách - marketingové, projektové a skupině ke značce regionální produkt.

Tisková zpráva byla vydána 17. 3. 2008

Pro SČR zpracoval Pavel Charousek

_______________________________________________________________________________________________

Vytvořeno 17.3.2008 21:11:00 - aktualizováno 18.3.2008 9:21:38 | přečteno 176x | Stranska
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen waylogotyp-pruhled-web_square.pngCzechRepublic
 
load