Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Výklad v cizím jazyce: angličtina Texty v cizím jazyce: angličtina, němčina Služby a vybavení: parkoviště, stání na kola Církevní památky: ostatní

mailJičín

Židovská 100, Jičín, 506 01

Telefon:+420 605 584 664
E-mail:recepce@zidovska100jicin.cz
Web:https://www.zidovska100jicin.cz/
Jičínská synagoga je jednou z mála poměrně dobře zachovaných židovských památek v oblasti Českého ráje.

Historie jičínské synagogy spadá do konce 70. let 18. století, první doložená zpráva pochází z května roku 1773, kdy byla na střechu synagogy umístěna Davidova hvězda. Budova samotná je původně barokního původu, z hlediska architektonického se jedná o jednoduchou klasicistní stavbu na obdélníkovém půdorysu se sedlovou střechou, vestavěnou galerií s vnějším krytým přístupovým schodištěm a s hlavním prostorem sklenutým třemi poli valené cihlové klenby s lunetami. 

Roku 1840 spolu s židovským ghettem vyhořela. Při následné opravě bylo nově vybudováno samostatné schodiště na ženskou galerii a synagoze se dostalo nové, již zmiňované, klasicistní výmalby. Synagoga svou funkci plnila do r. 1941, kdy byly Židé připraveni nacisty o svá práva a v lednu 1943 byly jičínští Židé odvezeni do koncentračních táborů. Necelá stovka jičínských Židů odvezena transportem do Terezína a následně v témže roce byla většina z nich nacisty zavražděna v koncentračním táboře Osvětim. Po válce synagoga sloužila jako skladiště. V 60. letech byla synagoga nuceným prodejem převedena do majetku státu. V 70. a 80. letech minulého století sloužila k uskladnění léčivých bylin státního podniku Léčiva. Po roce 1989 přešla synagoga do majetku města Jičín, které ji v roce 1993 prodalo soukromé osobě. V roce 2001 byla synagoga soudním rozhodnutím navrácena Židovské obci v Praze. Následně v letech 2001-2008 prošla synagoga kompletní rekonstrukcí, která zahrnovala výměnu střešní krytiny, krovů, sanaci obvodového zdiva a prasklin kleneb. Pozdně barokní synagoga s klasicistní výmalbou nyní právem patří mezi jičínské skvosty, pro veřejnost byla slavnostně otevřena v červnu roku 2008. Synagoga je zařazena do projektu Revitalizace židovských památek v ČR. Vlastníkem synagogy je Židovská obec v Praze, provozovatelem byla do roku 2020 obecně prospěšná společnost Baševi. Nyní provoz synagogy zajišťuje Ing. Štěpánka Frýbová Uličná, Ph.D. Provoz synagogy také finančně podporuje město Jičín. 


Vlastník: Židovská obec Praha


Aktuální otevírací doba: https://www.zidovska100jicin.cz/inpage/kontakt/

 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen wayCzechRepubliclogo
 
load