Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Barokní kamenný most v Libštátě

Technické památky: ostatní technické památky

Libštát

Barokní kamenný most z počátku 19. století přes řeku Olešku se sochami sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého.

Tak trochu nenápadnou, ale zajímavou stavbou je kamenný silniční obloukový most vystavěný v pozdně barokním stylu v obci Libštát, vedoucí přes zdejší řeku Olešku. Most byl vystavěn na místě původního dřevěného mostu v roce 1822, na náklady obce Libštát, dle plánů stavitele Jiřího Slavíka. Je postaven z kvádrů červeného pískovce, které jsou upraveny pekováním, což je úprava kamene sítí drobných jamek, které umožňují pevnější spojení s vrchní vrstvou malty. Délka samotného mostu je 22,5 metru s průjezdní šířkou 4,3 metry a výškou vozovky nad hladinou řeky 4,3 metrů - celková délka konstrukce s nájezdy na obou stranách činí 40 metrů. Most je obloukový s třemi půlkruhovými oblouky o nestejném rozpětí. Oblouky mostu jsou založeny na krátkých pilířích o šíři 2,7 metrů a mají rozpětí 5,7; 5,6 a 5,15 metrů. Na návodní straně jsou jednotlivé pilíře představěny ve tvaru trojúhelníku před líc mostu, čímž plní funkci ledolamů, na straně povodňové jsou v rovině s fasádou mostu. Parapet mostu je velmi nízký a přechod v něj není ani na jedné straně pohledově nijak zvýrazněn. Dnes parapet tvoří pouze dvě řady kamenných kvádrů o výšce 0,4 metrů a proto je parapet osazen i kovovým zábradlím o bezpečné výšce.

Na návodní straně mostu nalezneme na podstavcích sochy dvou světců v podživotní velikosti, svatého Jana Nepomuckého a svatého Václava. Podstavce obou soch pak vyrůstají z předsazených pilířů mostu a mají půdorys o rozměru 0,9 x1 metr. Starší socha svatého Jana Nepomuckého tu byla umístěna dříve, protože původně stávala u dřevěného mostu, který kamennému mostu předcházel a byla na kamenný most osazena ještě během jeho výstavby. Socha sv. Václava byla na most umístěna později, a to až v roce 1831. Původně přes most vedla pouhá prašná komunikace, která byla v roce 1827 vydlážděna čedičovým kamenem. V roce 1936 byl vypracován projekt regulace říčky Olešky a v něm se počítalo s odstraněním mostu a jeho nahrazení mostem železobetonovým. Plány na zboření však vzaly za své s vypuknutím druhé světové války a po válce již nebyly realizovány, most se tedy zachoval do dnešních dnů bez úhony. V devadesátých letech dvacátého století probíhalo na mostě několik oprav a dílčích rekonstrukcí, při kterých byly odborně ošetřeny obě sochy a přezděny parapety na obou stranách mostu. 

Na počátku tisíciletí byl však most již ve velmi špatném stavu a tak obec přistoupila k plánům na jeho celkovou rekonstrukci. Při plánování docházelo i k návrhům na rozšíření vozovky mostu pomocí železobetonové desky, ale nakonec se přistoupilo ke kompromisnímu řešení a většina historických prvků tohoto zajímavého mostu byla zachována. Přesto bylo nutné provést úpravy, které lépe zprůjezdní most a zabezpečí pohyb chodců po něm, proto bylo změněno zakřivení vozovky a původní 70 cm vysoké kovové zábradlí bylo zvýšeno na 1 metr. Na jaře roku bylo započato s celkovou rekonstrukcí mostu podle dohodnutých a zpracovaných plánů. Most byl předán ještě v říjnu téhož k užívání obyvatelům Libštátu. Most nalezneme nedaleko centra obce blízko kostela, u odbočky silnice k vlakové zastávce Libštát. Vozovka mostu je po rekonstrukci tvořena čedičovou dlažbou kladenou do suchého betonu a most je osvětlen dvěma lampami, střídavě na návodní a povodňové straně. Barokní most tvoří zajímavou a pro návštěvníky pozoruhodnou technickou památku obce Libštát.

Zdroj: Interregion Jičín

Související záznamy

Koupaliště Libštát

 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen wayCzechRepubliclogo
 
load