Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Geopark Český ráj obhájil značku UNESCO

Komise Globálních geoparků UNESCO jednomyslně rozhodla udělit Geoparku Český ráj tzv. „zelenou kartu“ a geopark se tak může po po další 4 roky prezentovat titulem: Globální geopark UNESCO. Kontrola plnění kritérií pro členství v této síti proběhla v říjnu 2021, kdy Český ráj navštívila komise vyslaná sekretariátem Globálních geoparků UNESCO.


Geopark UNESCO Český ráj je jediným z devíti geoparků v České republice, který pro své výjimečné geologické, přírodní, historické a kulturní hodnoty byl v roce 2015 zařazen do tohoto prestižního seznamu. V současnosti se ve 44 zemích světa nachází celkem 169 geoparků UNESCO. 

Geopark obdržel od komise Globálních geoparků UNESCO několik doporučení pro zlepšení činnosti, mimo jiné posílit zapojení do aktivit Globální sítě geoparků a Evropské sítě geoparků podporujících mezinárodní hodnotu území prostřednictvím partnerství s Globálními geoparky pod záštitou Globálních geoparků UNESCO. Pro geopark je přínosné, když se zařadí do celosvětového kontextu a inspiruje návštěvníky k prozkoumání globálních geoparků UNESCO v jiných oblastech. 

Geopark UNESCO Český ráj o rozloze 833 km2 spravuje nezisková společnost Geopark Český ráj o.p.s., která získává finanční prostředky na činnost z dotací od tří krajů na jejichž území se rozkládá: Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského a od měst Turnov, Nová Paka a Jičín. 


Blanka Nedvědická, ředitelka Geoparku Český ráj, o.p.s. 
www.geoparkceskyraj.cz 

 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen wayCzechRepubliclogo
 
load