Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Český ráj prožít a ne využít, radí nová brožura

Unikátní brožuru Český ráj prožít, ne využít připravil ve spolupráci s destinační společností Sdružení Český ráj, Agenturou ochrany přírody České republiky a dalšími partnery Liberecký kraj. Je určena pro ty, kteří přicházejí do styku s návštěvníky Českého ráje, zejména pro pracovníky informačních center, recepcí hotelů a další odborníky z cestovního ruchu. Dokument má napomoci sladit ochranu přírody a krajiny, cestovní ruch a kvalitní život tamních obyvatel. Jde o zjednodušenou verzi Koncepce práce s návštěvnickou veřejností Chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Důvodem pro její vytvoření je rostoucí zájem návštěvníků o Český ráj – území nejstarší chráněné krajinné oblasti v České republice a Globálního geoparku UNESCO Český ráj. Společným cílem  pracovníků v cestovním ruchu  a v ochraně přírody je zejména pomoci návštěvníkům přistupovat k Českému ráji s respektem. Docílit toho, aby návštěvníci vnímali krajinu a celý Český ráj jako něco krásného, ale zároveň i zranitelného. Aby ocenili její jedinečnost a společně s námi se snažili o jeho zachování.

Brožura je rozdělena do několika logicky řazených kapitol. Jedna z nich radí, jak přistupovat k návštěvníkům tváří v tvář. Právě v přímém kontaktu vzniká největší možnost návštěvníky správně nasměřovat. Je doporučena komunikace, jak prezentovat chráněná území, jaká místa navštívit a jak se na ně dopravit.

Další kapitola představuje, jak nejlépe postupovat při tvorbě nabídky pro návštěvníky. Pomoc je zde zejména skrze výše zmíněnou koncepci. Čtenáři se dozvědí, na jaké skupiny návštěvníků se zejména zaměřit, jaká místa v Českém ráji do nabídky zařadit a co důležitého by se návštěvníci měli o Českém ráji dozvědět, aby si uvědomili jeho jedinečnost a měli zájem se na jeho ochraně podílet.

Dokument koncepce práce s návštěvnickou veřejností nabízí další dobré důvody i prostor pro sdílení informací a setkávání se ve prospěch přírody a krajiny Českého ráje, místních obyvatel i návštěvníků. Podněcuje myšlenku, že všichni jsme na jedné lodi, a spojuje cestovní ruch s ochranou přírody. Na konci této brožury je představena mapa chráněné krajinné oblasti z hlediska návštěvnosti s praktickými informacemi o nástupních místech, umístění naučných stezek či územích, která je či naopak pro jejich citlivost a turistické přetížení není vhodné propagovat.

Podrobnější představení Koncepce práce s návštěvnickou veřejností Chráněné krajinné oblasti Český ráj, včetně případných aktualizací, je k dispozici na www.cesky-raj.info/cs/o-regionu/, brožura je k nahlédnutí ZDE.

Celá tisková zpráva Libereckého kraje: www.kraj-lbc.cz/aktuality/cesky-raj-prozit-a-ne-vyuzit-radi-nova-brozura-n1115622.htm


 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen wayCzechRepubliclogo
 
load