Wyszukiwanie

Wyszukiwanie

Ścieżka poznawcza Prachowskie Skały (Prachovské skály)

Jicin

Holín

Ścieżka poznawcza Prachowskie Skały (Prachovské skály) prowadzi przez niemal cały rezerwat o tej samej nazwie. Tablice informacyjne są rozmieszczone w części centralnej oraz w peryferyjnych częściach skalnego miasta, kierunek zwiedzania wybiera każdy według własnego uznania.

Prachov – punkt widokowy Hlaholská vyhlídka – punkt widokowy vyhlídka Míru – punkt widokowy vyhlídka Českého ráje – punkt widokowy Ervínův hrad – Babinec (skrzyżowanie tras tur.) – hotel Šikmá věž (drogę można skrócić w poprzek skalnego miasta w kilku miejscach)

Ścieżka poznawcza Prachowskie Skały (Prachovské skály) Ścieżka na 11 przystankach informuje o geologii, botanice, zoologii, leśnictwie, ochronie przyrody, historii osadnictwa, wspinaczce, historii turystyki, oraz o historii rodu Schlików, którego własnością od XVII wieku były dobra Velišskie, których częścią był zamek królewski Veliš i skalne miasto Prachowskie Skały (Prachovské skály). Prachowskie Skały (Prachovské skály) były w posiadaniu rodu Schlików aż do 1948 roku, kiedy cały ich majątek wywłaszczono. W 1993 roku zwrócono Schlikom skonfiskowany majątek, a od 2000 roku opiekują się oni skalnym miastem Prachowskie Skały (Prachovské skály) za własne nakłady (wstęp do skalnego miasta jest odpłatny.)

Rezerwat przyrody Prachowskie Skały (Prachovské skály)

Rezerwat przyrody Prachowskie Skały (Prachovské skály) należy do najbardziej znanych regionów Republiki Czeskiej. Jest jednym z najstarszych rezerwatów przyrody w Republice Czeskiej, założono go już w 1933 roku. Starania ochrońców przyrody przyczyniły się w 2002 roku do przyłączenia rezerwatu przyrody Prachowskie Skały (Prachovské skály) do Chronionego Parku krajobrazowego Czeski Raj (Český ráj) na południowym skraju. Mocno rozczłonkowany płaskowyż powstał z osadów piaskowców, margli i opok w mezozoiku. Przez skały kredowe w neogenie przeniknęły drobne formacje wulkaniczne i przyczyniły się w ten sposób do naruszenia spójności płaskowyżu, który w wyniku działania wody i wiatru zaczął się rozpadać na poszczególne bloki skalne, wieże i słupy. Formacje skalne Prachowskich Skał (Prachovské skály) sięgają do 40 metrów wysokości. Skały są dostępne dla turystów na dwóch trasach okrężnych, są tu też dobre tereny do wspinaczki. Mała trasa zwiedzania (żółta, 1,5 km) prowadzi wąską szczeliną skalną o szerokości zaledwie 35 cm, stąd wspina się na dwa najbardziej znane punkty widokowe i prowadzi z powrotem przez Korytarz Cesarski (Císařská chodba) między potężnymi blokami skalnymi. Duża trasa zwiedzania (zielona, 3,5 km) prowadzi przez siedem punktów widokowych, zwiedzający wspina się wielokrotnie po schodach wykutych w skale, przeciska się wąskimi szczelinami między olbrzymimi głazami.

Punkt widokowy vyhlídka Křížkovského sboru

 

Pierwszy punkt widokowy od wejścia na teren Prachowskich Skał (Prachovské skály) ze wschodu. Z punktu widokowego widać szczyt Kumburk z ruinami zamku o tej samej nazwie, Stawy Jinolickie (Jinolické rybníky), Tábor, Kozákov, Karkonosze i ruiny zamku Trosky. Na prawo od Trosek przy dobrej widoczności można zobaczyć też Jeszczed i grzbiety Gór Izerskich.

Punkt widokowy Hlaholská vyhlídka

Hlaholská vyhlídka jest najwyżej położonym punktem widokowym pośrodku skalnego miasta Prachowskie Skały (Prachovské skály). Znajduje się na wysokości 460 m n.p.m. Nazwę otrzymał od praskiego chóru Hlahol, którego członkowie odwiedzili tutejsze skały w 1887 roku. Z punktu widokowego Hlaholská vyhlídka widać na wschodzie formację Krkavčí skály, szczyt Přivýšina i system Stawów Jinolickich (Jinolické rybníky) w dolinie. Na północnym wschodzie wznosi się grzbiet Tábor.

Korytarz Cesarski (Císařská chodba)

Najbardziej znany i najpotężniejszy wąwóz w skalnym mieście Prachowskie Skały (Prachovské skaly) nazwano na pamiątkę cesarza Franciszka I., którego tędy niesiono podczas wizyty w mieście Jiczyn na naradzie koalicji przeciwko Napoleonowi w czerwcu 1813 roku. Wąwóz jest otoczony pionowymi ścianami. Wieża skalna Modlitwa Skał (Modlitba skal), która się nad nim wznosi, należy do głównych wież skalnego miasta Prachowskie Skały (Prachovské skály). Zalesiony parów koło skrzyżowania nad wąwozem Korytarz Cesarski (Císařská chodba) bywa nazywany Czarcią Kuchnią (Čertova kuchyně).

Punkt widokowy Vyhlídka Míru

Punkt widokowy w centrum skalnego miasta Prachowskie Skały (Prachovské skály) oferuje jeden z najlepszych widoków na dużą część miasta skalnego, można z niego zobaczyć wiele skalnych wież i innych formacji.

Ervínův hrad

Skalny punkt widokowy na jednej z wysokich wież skalnych w grupie kilku skał, które swoim wyglądem przypominają ruiny zamku. Punkt widokowy leży w zachodniej, odległej, spokojnej i nienaruszanej przez ruch turystyczny części tych malowniczych terenów. Na platformę wieży skalnej dostaniemy się wygodnie przez szczelinę skalną po drewnianym mostku, sam punkt widokowy jest zabezpieczony metalową barierką. Swoją nazwę otrzymał od właściciela tutejszych majątków Erwina Schlika (1852-1906), który intensywnie propagował turystykę na swoich terenach i zaczął aktywnie udostępniać Prachowskie Skały (Prachovské skály) turystom. Np. w centrum skalnego miasta Prachowskie Skały (Prachovské skály) zlecił wybudowanie dla turystów drewnianej restauracji leśnej (w miejscu dzisiejszego schroniska turystycznego).

Krzywa Wieża (Šikmá věž) - punkt widokowy Vítkova vyhlídka

Krzywa Wieża (Šikmá věž) jest znaną skałą widokową w południowej części skalnego miasta Prachowskie Skały (Prachovské skály) o wysokości 422 m. Ze skały, gdzie znajduje się punkt widokowy Vítkova vyhlídka, jest piękny widok na okolicę w stronę miasta Jiczyn, na szczyt Veliš i Stawy Ostrużeńskie (Ostruženské rybníky).

 


 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen wayCzechRepubliclogo
 
load