Sdružení Český ráj ma novou servisní organizaci

Tisková zpráva SČR z 28. 3. 2007

Vznik nové obecně prospěšné společnosti a důraz na zkvalitnění a profesionalizaci další práce, to jsou asi nejdůležitější závěry z valné hromady Sdružení Český ráj, která se konala ve čtvrtek 22. března v Turnově.

Podle předsedy sdružení Aleše Hozdeckého je vznik servisní organizace „Sdružení Český ráj, o.p.s.“ nutný především kvůli dotačním titulům fondů Evropské unie. „I přes dlouhodobý tlak a vysvětlování máme oprávněné obavy, že by sdružení ve stávající formě, tady jako dobrovolné sdružení právnických osob, mohlo být shledáno jako nedůvěryhodný žadatel o dotace z evropských fondů,“ zdůvodnil Hozdecký.

Sdružení i nadále zůstává u statutu neziskové společnosti. Základní filozofie i po vzniku nové obecně prospěšné společnosti stejného jména, která bude fungovat paralelně se sdružením stávajícím, zůstává stejná jako v roce 1999, kdy byl původní svazek obcí transformován do Sdružení Český ráj. Už tehdy šlo zejména o to, přivést k jednomu stolu lidi z veřejného, neziskového a privátního sektoru. To se do velké míry podařilo, za dobu existence má sdružení na svém kontě desítky akcí ve prospěch Českého ráje. „Vedle kvalitní propagace regionu bychom se do budoucna měli zaměřit také na pomoc obcím a zájmovým organizacím. Z toho vyplývá i současná částečná profesionalizace týmu lidí, které sdružení řídí. Už to nelze dělat pouze jako koníček po práci,“ uvedl Aleš Hozdecký.

Podle něho máme za sebou teprve desetiletou zkušenost systematické práce, když v první polovině devadesátých let byl Český ráj navenek prezentován poněkud chaoticky a nahodile. „Bohužel, v naší zemi ještě stále není k dispozici zákon o cestovním ruchu. Podnikatelé, majitelé hotelů, penzionů, restaurací a provozovatelé dalších služeb tak stále ještě nemají možnost více ovlivnit, aby jejich peníze, vybrané na daních a poplatcích z ubytování, byly investovány zpět do cestovního ruchu. Také proto se jako sdružení chceme pokusit o jakousi formu veřejné služby, kdy ve spolupráci s obcemi a majiteli pozemků budeme přispívat na realizaci opravdu ryze konkrétních věcí, jako jsou opravy vyhlídek, stezek a podobně,“ dodal Hozdecký.

Z činnosti Sdružení Český ráj v roce 2006 je třeba připomenout zejména akci na „Zahájení turistické sezony“ na konci dubna na Malé Skále, pokračování dlouhodobého projektu „Za pověstmi Českého ráje“ nebo prázdninovou dvoutýdenní akci „Kámen a šperk v Českém ráji“. Sdružení v minulém roce iniciovalo tisk několika nových propagačních materiálů, například byla vydána reedice „Cestomapy“ k putování za pověstmi, vyrobeny byly desítky drobných suvenýrů, vznikl nový leták s tipy na výlety, vydána byla „Turistická slevová karta“, díky sdružení vloni vznikl vůbec první propagační materiál o Geoparku Český ráj. Vysoko ceněné jsou letní Turistické noviny, které v nákladu 10 tisíc kusů informují návštěvníky o jízdách speciálních turistických autobusů, nabízejí pozvánky na zajímavá místa a obsahují desítky cenných kontaktů.

Neopominutelná je práce sdružení v podobě účasti na prestižních veletrzích cestovního ruchu, kde organizačně zajišťuje propagaci celého regionu, tedy kromě Českého ráje i Krkonoš, Jizerských hor a Českolipska. V loňském roce mělo Sdružení Český ráj zastoupení na těchto veletrzích: RegionTour Brno, Holiday World Praha, na veletrzích v Utrechtu, Bratislavě, Lucemburku, Mnichově, Berlíně, Varšavě, Poznani, Londýně a Lipsku. Zástupci sdružení se vloni zúčastnili také regionálních veletrhů v Jablonci nad Nisou, Hradci Králové, Ostravě, Lysé nad Labem a veletrhu Nisa Schola v Liberci. Mezi další činnosti roku 2006 patří také výrazné zlepšení internetové propagace (www.cesky-raj.info), byl zpracován nový informační rezervační systém na zajišťování služeb ad.

V roce 2006 sdružení hospodařilo na příjmové straně s částkou ve výši 3 717 952 Kč a výdajové 3 289 284 Kč.

Hlavní náplní činnosti na rok 2007 je příprava projektů do evropských fondů. S ohledem na nedostatek dotačních titulů v roce 2007 lze tento rok považovat spíše za přípravný a udržovací než rozvojový a realizační. Klíčovým momentem je finanční udržitelnost nového managementu sdružení.

Kromě toho jsou připraveny reedice základních propagačních materiálů, které dostanou novou, svěží podobu, uvažuje se o vydávání občasníku, před hlavní sezonou vyjdou tentokrát již plnobarevné Turistické noviny, sdružení i letos připravuje akci na „Zahájení turistické sezony“ (28. dubna na Malé Skále), akci „Kámen a šperk v Českém ráji“, podílet se bude na festivalu „Jičín - Město pohádky“. Pokračováno bude i v účasti na veletrzích cestovního ruchu, intenzivně se bude pracovat mj. na přípravě studie cyklotrasy Jizera ad.

Finanční plán pro rok 2007 počítá s vyrovnaným rozpočtem ve výši 3 750 000 Kč.

TZ ke stažení: 03 TZ Valná hromada SČR