Čtvrtek

V tento den doporučujeme zajet do Železného Brodu podívat se na ukázky sklářského řemesla! V Turnově jsou zase připraveny kreativní dílničky a loutkové divadélko a na Valdštejně vás čekají prohlídky s loupeživým rytířem.

Putování po stopách skřítka Střípka aneb železnobrodský sklářský program.
Ukázky sklářského řemesla v místních firmách, návštěva zajímavých míst města, hledačka.
Železný Brod, www.zeleznybrod.cz

Prohlídka hradu s loupeživým rytířem.
Dětská prohlídka hradu, hledání pokladu a zlomení kletby. V 11 a 14 h, (koná se i v pondělí). Pouze za příznivého počasí.
Hrad Valdštejn, www.hrad-valdstejn.cz

Loutkové divadélko a kreativní dílnička.
Dílničky v 16 h, divadélko v 17 h.
Zahradní restaurace B&Bejby, Turnov