Marketingová skupina Český ráj

Marketingová skupina Český ráj je tvořena pracovníky  informačních center Českého ráje a zástupci významných turistických cílů a podnikatelských subjektů včetně zástupců Správy CHKO Český ráj a Geoparku, o. p. s.

Členové Marketingové skupiny se schází pravidelně několikrát za rok a společně připravují provázanou turistickou nabídku a zajišťují její propagaci a prezentaci. 

Naprosto klíčová je spolupráce SČR s turistickými informačními centry, jejichž zřizovateli jsou převážně města, ale i podnikatelské subjekty. Turistická informační centra „spravují“ svou spádovou oblast, která byla vymezena v rámci rajonizace turistického regionu Český ráj. Pro toto území zajišťují sběr a aktualizaci turistických dat např. pro oficiální webové stránky regionu Český ráj, komunikaci s podnikateli a dalšími partnery. Dále toto území propagují, částečně v něm vytvářejí turistickou nabídku a zastupují jej při tvorbě regionální turistické nabídky a její propagace.

Dalšími důležitými členy marketingové skupiny jsou:

V roce 2017 se uskutečnila tato jednání marketingové skupiny:

V roce 2018 se uskutečnila tato jednání MS:

V roce 2019 se uskutečnila tato jednání MS:
 • 13. března, Nová Paka
 • 28. května, Turnov
V roce 2020 se uskutečnila tato jednání MS:
 • 4. června, Železný Brod
 • 6. října, on-line jednání
 • 18. listopadu, on-line školení (Marketing zdarma - Travelbakers)
V roce 2021 se uskutečnila tato jednání MS:
 • 25. května, Sedmihorky (herna Mlýn), přestavení Koncepce práce s návštěvnickou veřejností
 • 16. června, Svijany
 • 5. října, Pěnčín - Kittelův dům
 • 5. listopadu, Turnov, školení Zonner
V roce 2022 se uskutečnila tato jednání MS
 • 12. dubna, Turnov, školení komuniačních dovedností
 • 17. května, Hodkovice nad Mohelkou