Kompenzační bonus

Bonus 500 Kč si mohou nárokovat žadatelé za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí v rámci prvního bonusového období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 a druhého bonusového období od 5. 11. do 21. 11. 2020.

Více info je k dispozici zde