Výroční zpráva Sdružení Český ráj za rok 2020

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Sdružení Český ráj byla schválena Valnou hromadou SČR dne 6. 5. 2021.

výroční zpráva ke stažení