30 let s vámi

Dobrovolný spolek obcí v centrální části Českého ráje s názvem Sdružení měst a obcí Českého ráje vznikl v červnu 1992 a zahrnoval 27 měst a vesnic. Jeho předsedou byl tehdejší turnovský starosta JUDr. Václav Šolc. Mezi členy patřily Český Dub, Rovensko pod Troskami, Turnov, Železný Brod, Čtveřín, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Kobyly, Ktová, Líšný, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Ohrazenice, Přepeře, Příšovice, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Soběslavice, Svijanský Újezd, Tatobity, Vlastibořice, Všeň, Vyskeř a Žďárek. Mezi první aktivity organizace patřilo pořádání seminářů pro představitele obcí. Usilovala také o koordinaci jednotlivých aktérů cestovního ruchu a jejich motivaci ke vzájemné spolupráci, což se zpočátku příliš nedařilo. SMOČR se angažovalo rovněž v otázkách přímé pomoci hradu Trosky, při projednávání a mapování majetkoprávních otázek kolem hradu Valečov u Mnichova Hradiště, v tzv. "cause Hrubý Rohozec" a při pomoci obcím prosadit některé jejich nezbytné požadavky. Sdružením zřízená nadace Českého ráje plnila funkci vydavatele publikací, brožur, map a plánků o Turnovsku a Českém ráji. Turistických průvodců apod. V r. 1993 vyšel pod její redakcí průvodce "ČESKÝ RÁJ je tu PRO VÁS" (kromě základní verze české též anglicky a německy) a mapa/plán města Turnova a Českého ráje.

V roce 1995 proběhla transformace Sdružení měst a obcí Český ráj na Sdružení Český ráj a tak pod turnovským informačním střediskem a vedením průkopnice rozvoje cestovního ruchu Pavly Bičíkové začal aktivněji fungovat první destinační management v republice. Mezi jeho aktivity patřilo vydávání propagačních materiálů o regionu.  Pavla Bičíková zpracovala dokument nazvaný Strategie rozvoje cestovního ruchu na Turnovsku a je zajímavé, že téměř vše, co v něm bylo plánováno včetně horolezecké expozice i cyklostezky Greenway Jizera. V roce 1999 byl ve spolupráci s Mikroregionem Český ráj, ČSAD Bus Semily a dalšími partnery nastartován provoz turistických autobusů. Od roku 2001 jsou vydávány Turistické noviny Český ráj. Spolu se Správou CHKO Český ráj a následně KČT byly vyznačeny první cyklotrasy v Českém ráji a vydány první cyklomapy.

Od roku 2007 Sdružení certifikuje pečlivě vybrané regionální výrobce – řemeslníky, výrobce potravin i zemědělce, kterém propůjčuje registrovanou ochranou známku Regionální produkt Český ráj. Od roku 2007 měla také organizace první dva zaměstnance. Do té doby fungovalo Sdružení především na bázi dobrovolné práce pracovníků odboru cestovního ruchu a vedení města Turnova. Následovalo období velkých projektů financovaných z Regionálního operačního programu, z nichž byla realizována řada na svou dobu pokrokových marketingových aktivit a také byla vybudována cyklostezka Greenway Jizera mezi Líšným a Turnovem.

Dnes má Sdružení tři stálé zaměstnance a s cílem trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu připravuje turistickou nabídku pro návštěvníky, spolupracuje s řadou partnerů v Českém ráji i mimo něj a patří mezi známe oficiální destinační managementy v České republice.

Cestovatelské večery

plakát ke stažení