Výroční zpráva Sdružení Český ráj za rok 2021

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Sdružení Český ráj byla schválena Valnou hromadou SČR dne 3. 6. 2022.

Výroční zpráva 2022 ke stažení.