Koncepce práce s návštěvnickou veřejností

Zadavatelem tvorby Koncepce práce s návštěvnickou veřejností CHKO Český ráj je AOPK ČR, která prostřednictvím regionálního pracoviště Liberecko, Správa CHKO Český ráj pracoviště v Turnově vykonává na území CHKO Český ráj a NPP Bozkovské dolomitové jeskyně výkon státní správy na poli ochrany přírody a krajiny. Tento dokument vznikal na základě smlouvy o dílo č. 0946/SOVV/18a dle metodiky jež byla součástí příloh této smlouvy. Práce na dokumentu probíhaly v přímé součinnosti s pracovníky AOPK ČR, Správy CHKO Český ráj.

dokument ke stažení