Orgány SČR

Aktuální složení Správní rady a Dozorčí rady Sdružení Český ráj.

Správní rada SČR

Předseda správní rady

Místopředsedové správní rady

Další členové správní rady:


Dozorčí rada SČR


Kompetence jednotlivých orgánů je uvedena ve Stanovách Sdružení Český ráj.