Výtvarné dílny v Turnově

Tisková zpráva 14/2010, vydána 26. května

Sdružení Český ráj připravilo pro zájemce z řad veřejnosti půldenní a jednodenní tvůrčí dílny, na nichž si příchozí budou moci vlastnoručně vyrobit dárky pro sebe a své blízké. K tomu se seznámí s českorajskými tradičními řemesly, jejichž techniky si i sami vyzkouší. Vedením dílen jsou pověřeni lektoři, kteří jsou nositeli značky „Regionální produkt Český ráj“. Účastníci dílen se seznámí s výrobou šperků a bižuterie, zkusí si uplést vlastní výrobek z orobince atd.

Přehled výtvarných dílen:

Cena zahrnuje lektory a pronájem prostor, materiál pro vlastní tvorbu si musí každý účastník uhradit sám.

Dílny se budou konat ve Středisku pro volný čas dětí a mládeže Žlutá ponorka v Turnově, Husově ulici čp. 77. Sraz účastníků bude v 8.45 hod ve výtvarné dílně v přízemí. Kurz se uskuteční při přihlášení minimálně 10 účastníků.

V případě zájmu využijte kontaktní tel. 724 078 973 nebo pište na info@cesky-raj.info. Více informací na www.cesky-raj.info, v sekci Tradice a venkov.

Na podzim Sdružení Český ráj připravuje víkendové výtvarné kurzy:

Tisková zpráva ke stažení