Výstupy dotazníkového šetření mezi návštěvníky Českého ráje - léto 2010

Během letní turistické sezony Sdružení Český ráj ve spolupráci především s turistickými informačními centry provedlo dotazníkové šetření mezi návštěvníky Českého ráje. Bylo osloveno cca 450 respondentů především v informačních centrech, sběr dat probíhal doplňkově též u turistických atraktivit a v ubytovacích zařízeních.

Přehled tazatelských míst a počty vyplněných dotazníků:

IC Turnov 104 dotazníků IC Kněžmost 6 dotazníků
IC Semily 78 dotazníků Dobrovolník u Valdštejna 28 dotazníků
IC Rovensko p. Tr. 47 dotazníků IC Prachovské skály 25 dotazníků
IC Jičín 30 dotazníků IC CHKO Český ráj 14 dotazníků
IC Mnich. Hradiště 23 dotazníků Kemp Sedmihorky 11 dotazníků
IC Mladá Boleslav 20 dotazníků Hotel Galatea 8 dotazníků
IC Lomnice n. P. 16 dotazníků Chalupa Na Paloučku 5 dotazníků
IC Sobotka 12 dotazníků SUNDISK 5 dotazníků
IC Železný Brod 10 dotazníků

Výzkum zjišťoval skladbu návštěvníků, způsob trávení jejich volného času, jejich spokojenost s nabídkou regionu atd. Výstupy šetření jsou dále popsány.

Charakteristika pobytu

Graf D

Informační zdroje

Hodnocení regionu

Graf E

Charakteristika respondentů

Graf G

Graf H

Věková struktura respondentů byla poměrně rovnoměrně rozložena. Českých návštěvníků do 25 let bylo 18 %, ve věku 26 - 34 let bylo 20 %, 35 - 49 let 35 %, 50 - 59 let 16,4 % a nad 60 let 10,4 %. U zahraničních návštěvníků bylo méně návštěvníků do 25 let (13 %) a více mezi 50 -59 lety (19,7 %).