Informace o projektu

V rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu) získalo Sdružení Český ráj v oblasti cestovního ruchu finanční podporu na realizaci projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji". Předmětem projektu jsou aktivity zaměřené na propagaci Českého ráje, vytváření nových turistických nabídek či rozvoj regionálního partnerství. Realizace projektu probíhá v období od října 2010 do září 2013. Celková hodnota projektu je 7,96 mil. Kč, z toho je dotace ve výši 7,36 mil. Kč (tj. 92,5 %).

Aktivity projektu:

  1. Realizace informační kampaně (například propagační videa, mediální kampaň, inzerce)
  2. Vydávání propagačních a prezentačních materiálů (image propagační materiál Český ráj, trhací mapy turistických oblastí Český ráj, Infomapa Český ráj, propagační šanon Český ráj, upomínkové předměty, elektronické tipy na výlety, propagační desky)
  3. Vytvoření fotobanky Českého ráje
  4. Účast na domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu
  5. Rozvoj internetové prezentace turistického regionu Český ráj
  6. Monitoring informačních a navigačních systémů
  7. Tvorba nových produktů a programů (Český ráj bez bariér, Za pohádkou do Českého ráje, Zlatá stezka Českého ráje, Technické zajímavosti a rozhledová místa)
  8. Zpracování koncepčních a strategických dokumentů (Střednědobý a akční plán Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj)
  9. Rozvoj partnerství (například tiskové zprávy, fórum CR, Zpravodaj SČR, exkurze pro pracovníky informačních center po Českém ráji)
  10. Činnost organizace CR (vybavení, administrace a management projektu)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 rop nuts rgb   eu investice do vasi budoucnosti plnobarevna rgb