Technický dozor investora

Předmětem zakázky je technický dozor investora na realizaci stavby v rámci projektu "Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný“. Předmětem stavby je vybudování stezky pro cyklisty a pěší včetně základního vybavení stezky a zajištění povinné publicity. Dozorovaná stavba bude realizována podle zpracované projektové dokumentace. Na stavbu je vydáno stavební povolení včetně všech nezbytných rozhodnutí k realizaci stavby.

Projekt "Greenway Jizera v úseku Dolánky - Líšný" (reg. č. CZ.1.13/3.1.00/14.00946) je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Regionální operační program NUTS2 SeverovýchodEvropská unie - investice do vaší budoucnosti